Auteur: Plaatselijk Belang

Vrijwilligersdag  NL DOET 10 maart 2018

Ook dit jaar, op 10 maart a.s. van 9.00 uur tot 13.30 uur, doen de inwoners van Mildam mee om samen het dorp weer fris en netjes te maken. Zoals altijd gaan we door het dorp met een emmer en

Maak kennis met Tennis

    Op zaterdag 31 maart 2018 is de opening van het nieuwe tennisseizoen. De banen zijn dan opnieuw geprepareerd met verse gravel, de lijnen zijn er strak in gelegd en de netten op spanning gebracht. Met de gedane investeringen

Kapwerkzaamheden Puntersbosje

                                     

Bloemenlint Mildam

Bloemenlint Mildam Goed nieuws: Groener Mildam heeft een tweede bijdrage binnen voor de aanleg van een Bloemenlint bij de west-entree van Mildam. Het fonds NME (Natuur en Milieu Educatie) wil helpen met de realisatie van het plan! Super. Hartelijk dank.

Opening LF 2018; Klokken luiden ook in Mildam!

Opening LF 2018; Klokken luiden ook in Mildam! De officiële opening van LF 2018 vindt plaats op zaterdag  27januari. In het kader van de opening Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa (LF2018) worden op zaterdag avond 27 januari rond 22.00/22.15  uur in de gehele provincie

Ecokathedraal workshops Denken en Werken

Nieuwe expositie in Galerie Mildam – fotograaf Pieter Tonnis de Graaf-

Nieuwe expositie in Galerie Mildam van – fotograaf  Pieter Tonnis de Graaf- Opening van deze tentoonstelling tijdens het Open Huis van zondag 4 februari om 14.00 uur (te zien t/m 31 maart). In de tentoonstelling RUAH toont Pieter Tonnis de

Nieuwjaarsinloop

Zondagmiddag 7 januari is traditiegetrouw het nieuwe jaar gestart met de nieuwjaarswandeling naar (en door) de Geele Bosch , het planten van de geboorteboom,  op het speelveld  en de Nieuwjaars inloop in Hof van Schoterland. De nieuwjaarsinloop kende een flinke

Geboortebomen 2017

De Geboortebomen staan. Wat een grote opkomst ondanks het schrale, frisse winterweer (maar mét een vrolijke zon) en erg leuk dat de Nieuwjaarswandeling van het PB Mildam via deze feestelijke plantsessie was. Wat begon met de schenking van een fruitboom

Wijziging Inzameling afvalcontainers Omrin

De gemeente Heerenveen en Omrin doen er alles aan om uw huishoudelijk afval zo efficiënt en goedkoop mogelijk in te zamelen. Voor 2018 zijn er een aantal zaken veranderd. De inzamelfrequentie is aangepast: per 1-1-2018 wordt de Sortibak en Biobak

Top