Auteur: Plaatselijk Belang

Info bijeenkomst Puntersbosje

12 Juli is er voor de direct omwonenden van het Kleine Puntersbosje een informatieavond gehouden. Het bosje is aan onderhoud toe. Een uitgelezen moment om te inventariseren wat de ideeën, wensen en bezwaren van de bewoners zijn mbt dit unieke

Doe je mee aan de appeltaartenbakwedstrijd?

Op 15 september, ‘Mildam Oogst’-dag, tevens afsluiting van het PLUSmienskip project, ziet een professionele jury uw appeltaart met spanning tegemoet. Tijdens deze dag wordt de 1e prijs toegekend aan degene die de smakelijkste, origineelste, volmaaktst doorbakken appeltaart heeft ingeleverd. Verlekker

Fietspad Molenlaan

Het fietspad aan de Molenlaan is afgelopen voorjaar voorzien van een nieuwe toplaag. Door het droge weer is deze toplaag nog niet goed uitgehard en niet geschikt om te gebruiken. Gemeente Heerenveen is in gesprek met de aannemer om een

Informatieavond onderhoud Puntersbosje

Informatie en uitwisselingsavond over het benodigde onderhoud op donderdag 12 juli thv het Puntersbosje aan de van Aylvalaan. De gemeente Heerenveen wil graag de wensen van de omwonenden horen. Aanwezig zullen zijn: wijkbeheer gemeente heerenveen, een ecoloog, Plaatselijk Belang Mildam,

WOB en gemeentelijke informatiepagina

De Wet Openbaarheid van Bestuur garandeert dat informatie van de overheid openbaar beschikbaar is. Overheden zoals het rijk (ministeries), de provincie, gemeenten en waterschappen zijn verplicht hun besluiten – informatie voor burgers dus – bekend te maken. In de Leeuwarder

Gezocht: begeleiders voor Gezond Natuur Wandelen

Wandelt u graag? Het liefste in een groene omgeving?  Zou u het enthousiasme voor de natuur en het wandelen willen overbrengen op mensen die minder bewegen? Zou u op regelmatige en vrijwillige basis, eens per week tot eens per maand,

Kennismaken met Le Roy

Een mini cursus in de Ecokathedraal op donderdagavond 28 juni en 5 juli voor belangstellenden uit Mildam, Katlijk, Bontebok en omgeving. We beginnen om 19.30 uur in het atelier met een kop koffie of thee en een korte inleiding, daarna

Er  ontstaan  veel Plussen in Bontebok, Katlijk en Mildam.

In het kader van het project PLUSmienskip ontstaan er allerlei plussen in Katlijk, Bontebok en Mildam. De start is al veelbelovend. Hoe meer Plussen – die vooral samen zijn gemaakt – hoe leuker en mooier het wordt. Overal duiken plussen

Gemeente Heerenveen roept ouders op mee te denken over kinder- en peuteropvang

De gemeente Heerenveen wil dat alle peuters gebruik kunnen maken van kinder- of peuteropvang. Alle ouders van jonge kinderen worden gevraagd deel te nemen aan een grootschalig onderzoek naar kinder- en peuteropvang. Wethouder Jelle Zoetendal: “we willen weten waar de

John Jansen van Galen wandelt eigen boek

Het was niet het mooiste weer op zondag 24 juni, maar BN’er John Jansen van Galen wist toch zo’n 15 deelnemers op de been te brengen. Jansen van Galen schrijft al 45 jaar over wandelen en zijn gepeperde journalistieke analyses

Top