Auteur: Plaatselijk Belang

Getuigen gezocht

PB Mildam vraagt je aandacht voor het volgende; Er zijn ca.40 jonge boompjes/struikjes verdwenen uit het nieuw aangeplante deel van het bos aan het begin van de Yntzelaan. Heb je iets gehoord of gezien wat daar mee te maken kan

Jack O’Lantern pompoenen wedstrijd

Een eetbare pompoen met een mysterieuze naam, daar willen we meer van zien! Op Koningsdag met de ‘Mildam Zaait’ markt aan de Wissel deelt Plaatselijk Belang zakjes uit met 2 pompoenpitten. Eraan geniet zit de uitleg wat je ermee moet

PlusMienskip en Bloemenlint nu definitief gehonoreerd door IMF!

PlusMienskip en Bloemenlint nu definitief gehonoreerd door IMF! GS van Fryslân hebben de brieven gestuurd: de beide projecten van PB Mildam zijn goedgekeurd en wel als 1 en 2 in de ranking! We zijn hier heel blij mee en gaan

Lutz Jacobi in Mildam

  Cultureel duurzaam, dat was een van de subsidievoorwaarden van de gemeente Heerenveen voor projecten in het kader van LF2018. Naast de 75% die de projectgroep ‘Mildam blijvend op de kaart’ voor de ingediende begroting kreeg, was er nog 25%

Voeten in de aarde

Het plaatsen van de historische panelen voor ‘Mildam blijvend op de kaart’ is geen sinecure. Vooral als een van de aangewezen plaatsen de ecokathedraal is. Daar ligt immers zoveel puin dat je met een enkele spade diep al op brokstukken

Blijvend op de (wandel)kaart

Blijvend op de (wandel)kaart Vanaf 14 april staat Mildam ‘blijvend op de kaart’. In en rond het dorp staan 6 informatieve panelen, die de historie van die plek beschrijven in woord en beeld. Daarnaast is een plattegrond gereed met een

Jaarvergadering Plaatselijk Belang

Maandag 9 april j.l. is de jaarlijkse Dorpsbelangvergadering weer gehouden. 70 belangstellenden waren aanwezig in het Hof van Schoterland. Van drie aftredende leden (Jan Goos Kampen, Minke Bouwstra (beiden niet aanwezig) en Ietje Miedema werd afscheid genomen. Yvonne de Jong,

Koningsdag 2018

Zo langzamerhand een traditie in Mildam; de vrijmarkt in combinatie met MildamZaait. Kom ook naar de Wissel!

Mildam zet zich blijvend op de kaart (LF 2018)

Op zaterdag 14 april om 12:00 uur onthult Lutz Jacobi op feestelijke wijze het ‘ Brugpaneel’ – bij de brug van Mildam. Het paneel maakt deel uit van een zestal historische borden en een wandelroutekaartje, alle de uitwerking van het

Duofiets Mildam in Rabobank ledenblad “Dichterbij”

Klant van de Rabobank? Dan hebt u ongetwijfeld de Dichterbij ontvangen, het blad dat naar 33.000 vaste klanten gaat van de Rabobanken in Heerenveen-Zuidoost Friesland. De Rabobank is trots dat zij Mildam konden helpen mobiel te worden voor iedereen. Terecht,

Top