Auteur: Plaatselijk Belang

Inspectieronde Tsjongermûne

Inspectieronde Tsjongermûne Op veel foto’s van Mildam staat de Tjonger. Het brugwachtershuisje is favoriet, een goede tweede is het dorp in de verte met ‘onze molen’ op de voorgrond. Dit Tjongermolentje is rijksmonument en eigendom van Stichting De Fryske Mole.

Een nieuwe start?

20180323 Een nieuwe start? Op 22 maart zaten in de Kiekenhof de gemeente, Vermilion en een ruime vertegenwoordiging van Plaatselijke belangen rond de tafel. Dat wil zeggen: het gasteam van de gemeente werd vertegenwoordigd door de wijkmanager en een notuliste

Nieuwe boeiende expositie in Galerie Mildam

Weefkunst van Mieke Oosten: Expositie Land en water Mieke Oosten exposeert van 1 april tot en met 3 juni geweven kunstwerken in Galerie Mildam. De titel verklapt wat haar inspiratiebron is geweest bij het maken van de getoonde werken: Land

Maak kennis met Tennis

    Op zaterdag 31 maart 2018 is de opening van het nieuwe tennisseizoen. De banen zijn dan opnieuw geprepareerd met verse gravel, de lijnen zijn er strak in gelegd en de netten op spanning gebracht. Met de gedane investeringen

Schijnbare stilte rond gaswinning Heerenveen

20180320 Schijnbare stilte rond gaswinning Heerenveen Er wordt de laatste tijd weinig gesproken tussen de partijen rond de gaswinning. Fokke Jansma, het aanspreekpunt van Vermilion,voor veel mensen, bleek per 1 januari met de noorderzon vertrokken, dus zonder aankondiging of afscheid,

Kleurrijke Brêge

De Buco’s – buurtcoördinatoren – kwamen hem persoonlijk brengen: de nieuwe Brêge, dorpskrant van Mildam. Verrassend in kleur. Dit vanwege het LF2018 jaar, Leeuwarden/Friesland culturele hoofdstad van Europa. Het is de bedoeling alle 4 nummers van 2018 in kleur uit

Lopers voor Rollersdag – 23 mei 2018

Op woensdag 23 mei a.s. organiseert de werkgroep Lopers voor Rollers namens Plaatselijk Belang Mildam en Katlijk voor de 16e keer een ontmoetingsdag voor (oud-)inwoners van Katlijk en Mildam die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten. Dit

Jaarvergadering Plaatselijk Belang

Het bestuur van Plaatselijk Belang Mildam nodigt u uit voor de jaarvergadering op maandag 9 april; aanvang 19.30 uur. De (concept)notulen van de jaarvergadering 2017 kunt u hier lezen.

Open Dag Tjongerschool

Op woensdag 21 maart houdt de Tjongerschool in Mildam een open dag. De Tjongerschool is een van de weinige openbare basisscholen in het buitengebied van Heerenveen die groeit. De onlangs geopende BSO van de Torteltuin binnen de Tjongerschool is tijdens

NL DOET 2018

Handen uit de mouwen in Mildam. Iedereen super bedankt voor de inzet! Trots op onze dorpsgenoten. Voor meer foto’s klik hier  

Top