Auteur: Plaatselijk Belang

Gaswinning

Er is weer veel gebeurd aan het gasfront en tegelijk heel weinig. Op een (willekeurige) rij: • Nieuwehorne: Heerenveen heeft voor de rechtbank een slag verloren in haar weigering om mee te werken aan de verdere opbouw van de winplek

Reconstructie Mildam Noord komt dichterbij

De raad van Heerenveen heeft een half miljoen euro beschikbaar gesteld voor de herstrating van Mildam Noord, zowel de klinkers als de tegels. Het werk zal na de zomer beginnen. Het asfalt in de Molenlaan en op de parkeerplaats van

Onze kerstboom staat weer

Het is u vast al opgevallen: Plaatselijk Belang heeft de kerstboom weer geplaatst en aangezet. De boom die we vorig jaar in gebruik hadden genomen bevalt zo goed dat we hem precies zo weer hebben opgebouwd. Het ald tsjerkje waar

Midwintermarkt Katlijk

Dit jaar wordt de midwintermarkt op zaterdag 29 december gehouden van 13.00 tot 17.00 uur. Bij de Thomastsjerke, op het kerkplein staan weer diverse standhouders met hun producten. Het geheel wordt opgeluisterd met muziek. En natuurlijk wordt de inwendige mens

Nieuwjaarsinloop 2019

Het bestuur van Plaatselijk Belang Mildam nodigt inwoners uit voor de Nieuwjaarsinloop op 13 januari.

Kap bomen rand Puntersbosje Wissel- Van Aylvalaan

Zoals afgesproken op de buurtbijeenkomst op 12 juli jl. over de toekomst van het Puntersbosje, zou de gemeente contact opnemen met Groener Mildam zodra er plannen zijn voor de kap van bomen in dit bosje. Kap bomen aan de rand

Goed (te) zien!

Voor automobilisten staan er waarschuwingsborden langs de weg die attenderen op het belang van goeie verlichting. Dat geldt minstens zo hard voor fietsers. Onze wijkagent Peter van Harten helpt een handje: in dit donkere jaargetij gaat de politie weer controleren

Persoonsgegevens veilig bij PB

Sinds mei dit jaar is de AVG van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Doel is te voorkomen dat uw persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer e.d.) door derden gebruikt worden voor doeleinden, waarvoor ze geen toestemming aan u hebben gevraagd. Wat doet

Bestuursvergaderingen Plaatselijk Belang zijn openbaar

Wilt u als toehoorder eens een PB bestuursvergadering bijwonen? Dat kan! Wilt u zelf iets inbrengen dan is het handig dit vooraf te melden, zodat er ‘inlooptijd’ gereserveerd kan worden als eerste agendapunt. Er wordt in principe op de 2e

Wintermarkt Mildam

Op zaterdag 24 november is er Wintermarkt in Mildam. Kom kijken op allerlei locaties, waar zo’n 50 stands van 10 tot 17 uur klaarstaan voor wie iets bijzonders – of gezelligheid – zoekt. Het aanbod varieert van brokante, kunst, kleding

Top