Categorie: BLOG Gaswinning

Vertegenwoordiging PB’s naar Vermilion en het gevoelen van de raad

Vertegenwoordiging PB’s naar Vermilion en het gevoelen van de raad. Op een avond van de gemeente in oktober met de PB’s is herbevestigd dat Harm Wierda van Katlijk en ondergetekende het mandaat hebben om de gesprekken met Vermilion te blijven

Second opinion: FUGRO-rapport bodemdaling Langezwaag/Skoatterwâld

Second opinion: FUGRO-rapport bodemdaling Langezwaag/Skoatterwâld. Ongeveer een half jaar na verschijning is het FUGRO-rapport over de bodemdaling Langezwaag eindelijk openbaar geworden. Er staat eigenlijk nauwelijks nieuws in: zowel de meetgegevens als de rekenmethode zijn afkomstig van Vermilion zodat het sommetje

Informatieavond Ministerie EZ winningsplan Langezwaag 3

Informatieavond Ministerie EZ over winningsplan Langezwaag 3. Om iedereen goed te kunnen informeren over het winningsplan Langezwaag heeft het ministerie van EZ  in overleg met de gemeente Heerenveen een datum gekozen waarop een informatieavond voor omwonenden georganiseerd gaat worden. Deze zal

Compressor van Vermilion is klaar

20171311  Compressor  Vermilion  klaar De compressor aan de Tjonger is sinds kort in bedrijf. Wel is hij iets anders gebouwd dan in de vergunning stond zoals bleek tijdens een bezoekje begin september. De vloer is helaas niet vloeistofdicht. Dat is

10 juli 2017 Excursie Vermilion Boortoren Nieuwehorne

Vier excursies naar Boortoren Nieuwehorne Vogelweide: geef u op! Ondanks de stoere woorden van de gemeenteraad lijkt het er toch van te gaan komen: de beide gasvelden van Nieuwehorne worden verder ontwikkeld en aangesloten. In bijgaand factsheet staan meer details.

30 juni 2017 Compressor bijna klaar, bodemverontreiniging opgeruimd.

30 juni 2017  Compressor bijna klaar, bodemverontreiniging wederom opgeruimd. De compressor bij Mildam nadert haar voltooiing. De verschillende gasveldjes uit de buurt leveren hier hun gas van verschillende druk en dat wordt hier verder gecomprimeerd en dan door de gaspijp

21 april 2017 Opnieuw bodemverontreiniging bij Mildam

20170420 Opnieuw bodemverontreiniging bij Mildam  Bij watermonsters uit de sloten rond de geplande compressor onder Mildam aan de Tjonger is opnieuw verontreiniging vastgesteld met olie, glycol en meer. Er zal nu zo snel mogelijk en nog voordat de compressor wordt

Blog: 31 maart 2017

20170330 Periodiek overleg met Vermilion beëindigd. Vandaag zijn Harm Wierda en ondergetekende gestopt met de periodieke gesprekken namens MONKS met Vermilion. Aanleiding was dat de gemeente Heerenveen niet alleen aanschoof hierbij (wat ik logisch had gevonden) maar graag de regie

Blog: 23 maart 2017

Productiecijfers Langezwaag 1, 2 en 3 en de gemeenteraad Op nlog.nl staan de productiecijfers van gas uit de drie putten in Langezwaag (en nog veel meer). Bijgaand een grafiek (onderaan het bericht) die ik ervan heb gemaakt. Conclusies: De eerste

Blog: 2 maart 2017

Gaswinning opeens volop in de belangstelling bij de gemeente Nu blijkt dat er al een tijdje gas gewonnen wordt onder Skoatterwâld en IBF/De Kavels vanuit Langezwaag staat gaswinning opeens op de gemeentelijke politieke agenda. De raad heeft er over gediscussieerd

Top