Categorie: Nieuws

Info bijeenkomst Puntersbosje

12 Juli is er voor de direct omwonenden van het Kleine Puntersbosje een informatieavond gehouden. Het bosje is aan onderhoud toe. Een uitgelezen moment om te inventariseren wat de ideeën, wensen en bezwaren van de bewoners zijn mbt dit unieke

Doe je mee aan de appeltaartenbakwedstrijd?

Op 15 september, ‘Mildam Oogst’-dag, tevens afsluiting van het PLUSmienskip project, ziet een professionele jury uw appeltaart met spanning tegemoet. Tijdens deze dag wordt de 1e prijs toegekend aan degene die de smakelijkste, origineelste, volmaaktst doorbakken appeltaart heeft ingeleverd. Verlekker

Informatieavond onderhoud Puntersbosje

Informatie en uitwisselingsavond over het benodigde onderhoud op donderdag 12 juli thv het Puntersbosje aan de van Aylvalaan. De gemeente Heerenveen wil graag de wensen van de omwonenden horen. Aanwezig zullen zijn: wijkbeheer gemeente heerenveen, een ecoloog, Plaatselijk Belang Mildam,

WOB en gemeentelijke informatiepagina

De Wet Openbaarheid van Bestuur garandeert dat informatie van de overheid openbaar beschikbaar is. Overheden zoals het rijk (ministeries), de provincie, gemeenten en waterschappen zijn verplicht hun besluiten – informatie voor burgers dus – bekend te maken. In de Leeuwarder

Gezocht: begeleiders voor Gezond Natuur Wandelen

Wandelt u graag? Het liefste in een groene omgeving?  Zou u het enthousiasme voor de natuur en het wandelen willen overbrengen op mensen die minder bewegen? Zou u op regelmatige en vrijwillige basis, eens per week tot eens per maand,

Er  ontstaan  veel Plussen in Bontebok, Katlijk en Mildam.

In het kader van het project PLUSmienskip ontstaan er allerlei plussen in Katlijk, Bontebok en Mildam. De start is al veelbelovend. Hoe meer Plussen – die vooral samen zijn gemaakt – hoe leuker en mooier het wordt. Overal duiken plussen

Gemeente Heerenveen roept ouders op mee te denken over kinder- en peuteropvang

De gemeente Heerenveen wil dat alle peuters gebruik kunnen maken van kinder- of peuteropvang. Alle ouders van jonge kinderen worden gevraagd deel te nemen aan een grootschalig onderzoek naar kinder- en peuteropvang. Wethouder Jelle Zoetendal: “we willen weten waar de

John Jansen van Galen wandelt eigen boek

Het was niet het mooiste weer op zondag 24 juni, maar BN’er John Jansen van Galen wist toch zo’n 15 deelnemers op de been te brengen. Jansen van Galen schrijft al 45 jaar over wandelen en zijn gepeperde journalistieke analyses

Informatieavond herbestrating Mildam Noord en plannen kleine Puntersbosje De Wissel

Informatieavond gemeente Heerenveen over nieuwe bestrating in Mildam Noord en plannen met het kleine Puntersbosje bij De Wissel op 25 sept 19.30u Hof van Schoterland Wat gebeurt er? Medio volgend jaar zal de gehele bestrating van Mildam noordelijk van de

Mogelijk toch gaswinning in Nieuwehorne-Katlijk

Door redactie op 21 juni 2018 Algemeen HEERENVEEN – Nadat het Heerenveense college van B en W in november van 2017 had besloten om niet mee te werken aan gaswinning in Nieuwehorne-Katlijk, heeft Vermilion hiertegen bezwaar gemaakt bij de commissie

Top