Categorie: Nieuws

Na 10 jaar openluchttheater “Et Darreltien” valt op 02 September het doek

     Hallo buren van Mildam, Zoals jullie al weten gaat het openluchttheater “Et Darreltien” na 10 jaar stoppen met het geven van voorstellingen in de zomermaanden. Wegens het gebrek aan een opvolger om hier in het openluchttheater wat te

Zomertentoonstelling Lokaal 08

Marcel Prins en Birgit Speulman bewonen de voormalige Kan-school te Jubbega, genoemd naar de vader van wijlen cabaretier Wim Kan. Een van de vroegere klaslokalen in dit 100-jarige gebouw is expositieruimte en daarin hebben de afgelopen jaren legio kunstenaars hun

Bommetjes en blauwalg in de Tjonger

Het zwemtrapje bij de kano-steiger in de Tjonger is een succes: jong en oud zijn er met de hitte dagelijks te vinden. Jong maakt ‘bommetjes’ in het water en oud maakt dankbaar gebruik van het zwemtrapje. Het water benadert de

Expositie schilderijen van Tineke Noordzij; ORANJEWOUD EN MEER

Expositie schilderijen van Tineke Noordzij in Galerie Mildam 5 augustus t/m 5 oktober 2018 De grootste passie van de Rotterdamse kunstenares Tineke Noordzij is beweging schilderen. Hoe meer zintuigen zij daarbij gebruikt, hoe meer zij het naar haar zin heeft.

“PLUS Schrift” In het kader van het project PLUS Mienskip gaan er schriften rond

“Schrijf, teken, plak, dicht, zing, je verhaal in een van de schriften die rondgaan als een kettingbrief”. Wat betekent Mienskip voor jou? Dorpsgenoten schrijven hun verhaal op en geven het aan elkaar door. Het kunnen antwoorden zijn op vragen zoals:Wat

Info bijeenkomst Puntersbosje

12 Juli is er voor de direct omwonenden van het Kleine Puntersbosje een informatieavond gehouden. Het bosje is aan onderhoud toe. Een uitgelezen moment om te inventariseren wat de ideeën, wensen en bezwaren van de bewoners zijn mbt dit unieke

Doe je mee aan de appeltaartenbakwedstrijd?

Op 15 september, ‘Mildam Oogst’-dag, tevens afsluiting van het PLUSmienskip project, ziet een professionele jury uw appeltaart met spanning tegemoet. Tijdens deze dag wordt de 1e prijs toegekend aan degene die de smakelijkste, origineelste, volmaaktst doorbakken appeltaart heeft ingeleverd. Verlekker

Informatieavond onderhoud Puntersbosje

Informatie en uitwisselingsavond over het benodigde onderhoud op donderdag 12 juli thv het Puntersbosje aan de van Aylvalaan. De gemeente Heerenveen wil graag de wensen van de omwonenden horen. Aanwezig zullen zijn: wijkbeheer gemeente heerenveen, een ecoloog, Plaatselijk Belang Mildam,

WOB en gemeentelijke informatiepagina

De Wet Openbaarheid van Bestuur garandeert dat informatie van de overheid openbaar beschikbaar is. Overheden zoals het rijk (ministeries), de provincie, gemeenten en waterschappen zijn verplicht hun besluiten – informatie voor burgers dus – bekend te maken. In de Leeuwarder

Gezocht: begeleiders voor Gezond Natuur Wandelen

Wandelt u graag? Het liefste in een groene omgeving?  Zou u het enthousiasme voor de natuur en het wandelen willen overbrengen op mensen die minder bewegen? Zou u op regelmatige en vrijwillige basis, eens per week tot eens per maand,

Top