Categorie: Nieuws

Onze kerstboom staat weer

Het is u vast al opgevallen: Plaatselijk Belang heeft de kerstboom weer geplaatst en aangezet. De boom die we vorig jaar in gebruik hadden genomen bevalt zo goed dat we hem precies zo weer hebben opgebouwd. Het ald tsjerkje waar

Midwintermarkt Katlijk

Dit jaar wordt de midwintermarkt op zaterdag 29 december gehouden van 13.00 tot 17.00 uur. Bij de Thomastsjerke, op het kerkplein staan weer diverse standhouders met hun producten. Het geheel wordt opgeluisterd met muziek. En natuurlijk wordt de inwendige mens

Nieuwjaarsinloop 2019

Het bestuur van Plaatselijk Belang Mildam nodigt inwoners uit voor de Nieuwjaarsinloop op 13 januari.

Kap bomen rand Puntersbosje Wissel- Van Aylvalaan

Zoals afgesproken op de buurtbijeenkomst op 12 juli jl. over de toekomst van het Puntersbosje, zou de gemeente contact opnemen met Groener Mildam zodra er plannen zijn voor de kap van bomen in dit bosje. Kap bomen aan de rand

Goed (te) zien!

Voor automobilisten staan er waarschuwingsborden langs de weg die attenderen op het belang van goeie verlichting. Dat geldt minstens zo hard voor fietsers. Onze wijkagent Peter van Harten helpt een handje: in dit donkere jaargetij gaat de politie weer controleren

Persoonsgegevens veilig bij PB

Sinds mei dit jaar is de AVG van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Doel is te voorkomen dat uw persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer e.d.) door derden gebruikt worden voor doeleinden, waarvoor ze geen toestemming aan u hebben gevraagd. Wat doet

Bestuursvergaderingen Plaatselijk Belang zijn openbaar

Wilt u als toehoorder eens een PB bestuursvergadering bijwonen? Dat kan! Wilt u zelf iets inbrengen dan is het handig dit vooraf te melden, zodat er ‘inlooptijd’ gereserveerd kan worden als eerste agendapunt. Er wordt in principe op de 2e

Wintermarkt Mildam

Op zaterdag 24 november is er Wintermarkt in Mildam. Kom kijken op allerlei locaties, waar zo’n 50 stands van 10 tot 17 uur klaarstaan voor wie iets bijzonders – of gezelligheid – zoekt. Het aanbod varieert van brokante, kunst, kleding

Bijeenkomst de Wissel herinrichting Mildam Noord

Zaterdag 20 oktober jl. zijn zo’n 20 bewoners van de Wissel bijeen geweest om gezamenlijk hun wensen en ideeën aan te dragen en uit te wisselen over de herinrichting van Mildam Noord en dan met name over de Wissel. Er

De duofiets na één jaar gebruik

Einde zomer vorig jaar heeft Lutz Jacobi namens PB de duofiets ‘afgetrapt’. Dankzij o.a. een bijdrage van € 6.500 van het Rabo Coöperatiefonds hebben minder mobiele mensen een jaar lang kunnen ervaren hoe het was om weer eens te fietsen.

Top