Inspraakavond gemeente over nieuwe bestrating in Mildam Noord en plannen met het kleine Puntersbosje bij De Wissel


Evenementgegevens


Inspraakavond gemeente over nieuwe bestrating in Mildam Noord en plannen met het kleine Puntersbosje bij De Wissel

Wat gebeurt er?

Komend voorjaar zal de gehele bestrating van Mildam noordelijk van de Schoterlandseweg opnieuw worden gelegd. Drempels, plateaus en bloembakken kunnen daarbij worden aangebracht. Waar nodig zal ook de riolering worden vernieuwd waarbij regenwater deels apart kan worden afgevoerd. Ook het vierkante bosje dat wordt omsloten door De Wissel zal worden onderhouden. Dat biedt mogelijkheden om rekening te houden met de wensen van inwoners. De gemeente wil dat graag zorgvuldig doen.

Wat is de nieuwe werkwijze?

Onlangs hebben Plaatselijk Belang en Groener Mildam met de gemeente overlegd over de te volgen werkwijze. Op basis van dit voorgesprek zal een aantal varianten worden uitgewerkt en in een nog voor de vakantie te verspreiden nieuwsbrief worden aangeboden. Voor het bosje zal Groener Mildam in gesprek gaan met de aanliggende bewoners. Op basis van deze informatie zal het gesprek worden gevoerd op een bijeenkomst die toegankelijk is voor alle belanghebbenden. Deze vindt plaats op  dinsdag 25 september om half acht in Hof van Schoterland. Ieder zal daar nog voor worden uitgenodigd. De uitkomsten zullen leidend zijn bij de manier waarop de werkzaamheden plaats zullen vinden.

Vragen?

pbmildam@hotmail.com of M.Jense@heerenveen.nl