Het bestuur van Plaatselijk Belang

Het bestuur

Vanouds zijn de meeste inwoners van Mildam betrokken bij wat er lokaal gebeurt. Er worden altijd wel mensen gevonden, die zich extra voor het dorp willen inzetten. Als bestuurder bij PB, Plaatselijk Belang, trachten zij het lokale wel en wee te versterken respectievelijk op te lossen. Door samen iets op te pakken geeft die betrokkenheid naast verantwoordelijkheidsgevoel vooral veel voldoening. Zij worden op de Jaarvergadering in april (her)benoemd door de ledenvergadering.

Wie zitten in het bestuur

In 2017 maken de volgende personen deel uit van het bestuur: René Noorman en Roelanda Krekt (beiden tot 12/4/16), Jeroen van der Veur en Alie Rusch (beiden sinds 12/4/16), Wiebe Nijlunsing (voorzitter), Ietje Miedema (secretaris), Minke Bouwstra (notulist), Jeep Heida en Henco Jonker. De voorzittershamer verhuisde van René Noorman naar Wiebe Nijlunsing en het penningmeesterschap ging over van Henco Jonker naar Jeroen van der Veur.

Wat doet het bestuur

Het bestuur behartigt de belangen van de inwoners van Mildam. Ongeveer 94% van de inwoners is lid van PB. Het bestuur komt maandelijks bijeen om lopende en nieuwe kwesties te bespreken die het dorp (be)treffen. Dat kan variëren van knelpunten inventariseren en zo mogelijk oplossen danwel bij andere instanties behartigen tot en met concrete voorzieningen opstarten en behouden.

Wat merkt het dorp daarvan

PB communiceert namens het dorp met de overheid en andere instanties en geeft dorpskrant De Brêge uit. Dit kwartaalblad kent een redactie die nieuws van PB en het dorp inhoud en vorm geeft.

Het PB bestuur roept zo nodig maar minstens eens per jaar de leden bijeen om hen te informeren en te peilen of het voldoet aan de behoeften en verwachtingen van de inwoners. Zij bepalen immers de koers! In de Dorpsvisie 2015-2015 wordt die in de toekomst geprojecteerd. Met ‘werkgroeptrekkers’ krijgt de visie nader gestalte in een dynamisch proces.

 

 

( van li. naar re. )

  – Wiebe Nijlunsing
–  Alie Rusch
– Jeroen van der Veur
– Ietje Miedema
– Jan Goos Kampen
– Minke Bouwstra
– Lukie Poppe