Bijeenkomst de Wissel herinrichting Mildam Noord

Zaterdag 20 oktober jl. zijn zo’n 20 bewoners van de Wissel bijeen geweest om gezamenlijk hun wensen en ideeën aan te dragen en uit te wisselen over de herinrichting van Mildam Noord en dan met name over de Wissel. Er is onder meer gesproken over verkeers-remmende maatregelen, het Puntersbosje,
de inrichting van trottoirs en straatverlichting. De ideeën zijn gebundeld door de coördinatoren die namens de Wissel in de werkgroep aanbevelingen zitting hebben. Deze werkgroep overlegt de komende maanden met de gemeente Heerenveen over de herinrichting van Mildam Noord.
Meer informatie over dit onderwerp staat op de website www.maakhet.nl

De duofiets na één jaar gebruik

Einde zomer vorig jaar heeft Lutz Jacobi namens PB de duofiets ‘afgetrapt’. Dankzij o.a. een bijdrage van € 6.500 van het Rabo Coöperatiefonds hebben minder mobiele mensen een jaar lang kunnen ervaren hoe het was om weer eens te fietsen. Die mensen zijn er zat – was de verwachting – maar ze kwamen niet makkelijk. Fietscoördinator Lieuwe Eiling: “Het is blijkbaar wennen. We hebben vooral aanmeldingen van fietsvrijwilligers, cliënten zijn lastiger te vinden. Vinden ouderen het misschien stigmatiserend om zo zichtbaar ‘beperkt’ te zijn?”
Vaste gebruiker Tonny Veenstra heeft daar geen last van. Voor haar gevoelloze voeten en aangepaste schoenen is de duofiets een uitkomst. Als vaste klant gaat ze er op de donderdag met echtgenoot Martien graag op uit. Een groot rondje door de polder of een klein rondje langs Oranjewoud en terug langs de Tjonger. Martien fietste al 4 jaar voor verpleeg-/verzorgingstehuis Anna Schotanus en kent het klappen van de zweep. Tonny: “We vinden het allebei heerlijk en het is helemaal niet eng. Als er een tegenligger aankomt, gaat die altijd opzij.”

Tonny & Martien Veenstra fietsen graag langs de Tjonger

Lees meer ›

Wateroverlast voorkomen

Om eventuele wateroverlast tegen te gaan wordt door de gemeente binnenkort een duiker (buis) geplaatst onder het pad dat naar de tennisbaan loopt. Deze duiker verbindt daarmee de twee sloten die aan het begin van de Yntzelaan liggen.

Inplanten bloemenlint

Met een grote groep vrijwilligers werden op zaterdag 13 oktober 9500 bollen geplant voor het bloemenlint aan de westkant van Mildam aan de Schoterlandseweg. Het inzaaien van het wilde bloemenmengsel zal op een later moment plaatsvinden.

Bijzonder mooi weer, super geprepareerde plantvakken, deskundige instructie van Pieter Jansma en versgebakken appelcake bij de koffie. Een gezellige en productieve middag. Alle vrijwilligers hartelijk bedankt!

Milouska Meulens spot dassen

Zondag 30 september was de laatste ‘Mildam blijvend op de kaart’ wandeling, die werd geleid door een BN’er, Bekende Nederlander. Kwam het door het Flaijelfeest in buurdorp Nieuwehorne dat de belangstelling voor de wandeling met Milouska Meulens zo matig was? Toch bleek met nazomers een groepje van 12 ook voordelen te bieden: met relaxte pas en aangelijnde honden was er veel om bij stil te staan. En dat deed de tv-presentatrice, bekend van Vroege Vogels (en voorheen Groen Licht en het Jeugdjournaal): een levendige mierenhoop, wildwissels, fraaie paddenstoelen, een inmiddels verlaten dassenburcht. Ze werd regelmatig aangevuld door lokale bewoners: waarom de houtsnip verdween, waar de Flapsingel zijn naam aan te danken heeft, waartoe de tondelzwam op die dode berkenstam destijds diende e.d.

Ontdek dit ook en vind je eigen wetenswaardigheden! De wandeling is onderdeel van het LF2018-project ‘Mildam blijvend op de kaart’. De wandeling kan men op ieder gewenst moment zelf met de routekaart te lopen. Deze is verkrijgbaar bij Hof van Schoterland en Galerie it âlde tsjerkje te Mildam of  hier te downloaden.

Tijdens de wandeling is er veel om letterlijk bij stil te staan (foto Marcus van Gelder)

Infoavond herinrichting Mildam -noord

Op dinsdag 25 september is door de gemeente een toelichting gegeven op de geplande herinrichting van Mildam-noord, die naar verwachting in het najaar van volgend jaar van start gaat. Aan de ongeveer 100 aanwezigen werd tekst en uitleg gegeven wat de bedoeling is en op welke manier wij als dorp daarbij betrokken worden. Zoals in de nieuwsbrief was te lezen, worden alle straten ten noorden van de Schoterlandseweg opnieuw ingericht, wordt de riolering indien nodig aangepast en wordt waar mogelijk het groen aangepakt.

Om de wensen en ideeën van de bewoners zoveel mogelijk te realiseren, is er een projectgroep in het leven geroepen, waar naast medewerkers van de gemeente ook verschillende bewoners aan deelnemen. Het is de bedoeling dat de projectgroep een aantal keren bijeenkomt en met een definitief ontwerp komt, dat op een volgende voorlichtingsavond (begin december as) aan alle bewoners wordt gepresenteerd. De projectgroep zal vooral kijken naar waar en welke verkeer remmende maatregelen kunnen worden getroffen en of en hoe het groen aangepakt moet worden.
Daarnaast zijn er enkele mensen die samen met de gemeente, in vervolg op de bewonersbijeenkomst van 12 juli jl., zich zullen bezighouden met het onderhoud van het ‘Puntersbosje’. De eerste kap- en snoeiwerkzaamheden zullen komende winter worden uitgevoerd.

Op de site ‘Maakhet’ is voor de herinrichting van Mildam een pagina aangemaakt; daar is het mogelijk om zich op te geven voor de projectgroep, maar ook is het mogelijk om ideeën en suggesties te doen en is oa de op 25 september verzorgde presentatie terug te vinden:https://www.maakhet.nl/groep/mildam-grootonderhoud/dialoog/
Zo nodig kunt u ook contact opnemen met Plaatselijk Belang: pbmildam@hotmail.com

 

 

Hernieuwd contact Vermilion

25 september 2018  Hernieuwd contact.

De contacten met Vermilion hebben een jaar lang op een laag pitje gestaan doordat er nogal wat personeelswisselingen hebben plaats gevonden. Het meest opvallende is het plotseling verdwijnen van Fokke Jansma per 1 januari jl. Op 1 mei trad Hidde Baars in dienst als Public & Government Relations Representative (PGRR). Met hem en met Sybrich Wiersma (die in maart als junior PGRR al bij het gemeentelijk overleg met de PBs uit Heerenveen zat) hadden we (Harm Wierda en ik) op 3 sept een voortgangsgesprek. Er is in dat jaar wel veel veranderd.

  • De compressor draait. Vermilion zal de omwonenden weer benaderen over hun beleving ervan. Wij gaven de adressen ervoor. We hebben ook bij het Staatstoezicht op de Mijnen een verzoek ingediend voor de periodieke bemonsteringsgegevens van het grondwater. Zonder lekdichte vloer vertrouw ik het helemaal niet. Vermilion heeft toegezegd ons tijdens het volgende gesprek bij hun thuis de geluidsgegevens te tonen (maar die mogen we niet hebben). Er is langdurig gemeten de afgelopen maanden.
  • Nieuwehorne ligt voorlopig stil; de gemeente verleent geen medewerking aan de bestemmingsplanwijziging, onder meer nodig voor het leggen van de gasleiding naar de compressor.
  • Voor Langezwaag/Skoatterwâld put 3 heeft de gemeente voor 1 aug een bezwaar ingediend tegen de zienswijze van de minister. Daarvoor is een uitgebreide en voortreffelijke motivatie geschreven door advocatenbureau Dommerholt in opdracht van de gemeente. Er moet onder meer nog een bouwkundige vooropname van de huizen in de buurt plaatsvinden. Ook een schaderegeling is er niet. Er is ook schorsing aangevraagd. Benieuwd wat dat oplevert.
  • Rottum heeft drie velden, die alle drie een tipje in de gemeente Heerenveen hebben. De rest ligt in Weststellingwerf en De Fryske Marren (Joure). Vermilion wil een boorlocatie nabij de ijsbaan van Nijelamer aanleggen voor alle drie. In 2020 moet een proefboring volgen naar het westelijke veld. Ook Weststellingwerf weigert medewerking aan de aanleg zolang EZ niet met een schaderegeling komt.

In november zien we elkaar weer in Harlingen, in december volgt dan weer een overleg met alle PBs en de gemeente. Vragen of graag meer achterliggende stukken ontvangen? Mail me.

Wiebe Nijlunsing

Soos Katlijk – Mildam weer van start

De Soos Mildam/ Katlijk gaat weer van start. Op 11 oktober is de eerste bijeenkomst in Hof van Schoterland. De bijeenkomsten zijn ook los te bezoeken  zonder lid te zijn; u betaalt in dat geval 7,50 voor een  soosmiddag. In de agenda op deze website  vindt u de soosmiddagen.

Wandeling”Mildam blijvend op de kaart”

Op zaterdag 29 september naar het Flaijelfeest… maar wat doe je die zondag???

Op zondag 30 september om 15:00 uur is ieder welkom om de informatieve panelen/natuurroute van Mildam mee te lopen. Dat kan ook altijd met het handige routekaartje erbij, maar deze zondag is de laatste keer-onder-leiding van een Bekende Nederlander.
Milouska Meulens staat om 15:00 uur voor u klaar bij Hof van Schoterland om tijdens de cultuur/natuur-wandeling over Mildam en de natuur eromheen te vertellen. Destijds was Milouska presentatrice van het Jeugdjournaal, maar sinds een paar jaar is zij het gezicht van Vroege Vogels (en voorheen ook  Groen Licht). Beide tv-programma’s stellen natuur, dierenwelzijn en milieu centraal. De wandeling met de pleitbezorger voor een groener Nederland staat dan ook garant voor een middag vol wetenswaardigheden.
De wandeling van ruim 6 km voert ondermeer over de pelgrimsroute Jabikspaad en langs de ecokathedraal. Dit onderdeel van het LF2018-project ‘Mildam blijvend op de kaart’ is geschikt voor jong en oud.

Aanmelden kan vóór zaterdag 29 september bij Anke Beerda, tel. 06-26280031 of Alie Rusch, 06-22005786.

Vier meiden winnen ballonvaart op Mienskipsdei

Afgelopen zaterdag gingen er 4 meiden de lucht in op de Mienskipsdei van de dorpen Katlijk, Bontebok en Mildam. Ze rolden uit de loting waar zo’n 120 inwoners uit deze dorpen aan meededen. Tijdens een zelf verzorgde maaltijd van pompoensoep met speciaal gebakken mienskipsbrood had eenieder zijn ‘plusjes’, verdiend met positieve initiatieven voor de mienskip, ingeruild voor lootjes. Uit de ‘hoge hoed’ werden 4 winnaars getrokken, voor wie een luchtballon werd opgelaten. Nina Peckelson en Aafje Jongsma (Katlijk), Sanne ten Boom (Mildam) en Marije Veenema (Bontebok) zijn dan wel mienskipsmensen, maar nu bekeken ze hun omgeving met plezier eens vanuit de hoogte.

[foto: Wiebe Nijlunsing]

Top