Structuurvisie Schoterlandplein; Ontmoetingen

Werkgroep Wonen, Verkeer en Veiligheid heeft vanuit de dorpsvisie  de structuurvisie “Ontmoetingen”ontwikkeld . Een structuurvisie met analyses, ontwikkelrichtingen, wensbeelden en aanbevelingen over een mogelijke invulling van Hof van Schoterland en de directe omgeving hiervan. De werkgroep zoekt versterking en hulp

Geplaatst in Nieuws

De Helphamster wordt geïnstalleerd in Katlijk en Mildam.

De Helphamster wordt geïnstalleerd in Katlijk en Mildam. In Katlijk en Mildam maken de bewoners nu gebruik van de Helphamster om elkaar te ontmoeten en om elkaar te helpen. Zo kan iedereen zijn steentje bijdragen aan de saamhorigheid en leefbaarheid

Geplaatst in Nieuws

21 april 2017 Opnieuw bodemverontreiniging bij Mildam

20170420 Opnieuw bodemverontreiniging bij Mildam  Bij watermonsters uit de sloten rond de geplande compressor onder Mildam aan de Tjonger is opnieuw verontreiniging vastgesteld met olie, glycol en meer. Er zal nu zo snel mogelijk en nog voordat de compressor wordt

Geplaatst in BLOG Gaswinning

Helphamster? wat is dat? vraag en aanbod van vrijwillige diensten

  Doarpshelp en meer Heb je iets te bieden aan jouw dorpsgenoten? Download nu de app van de Helphamster.com en meld je aan voor de community doarpshelp katlijk mildam https://katlijkmildam.helphamster.com/ Je herkent het vast. Je hebt nu hulp nodig, maar

Geplaatst in Nieuws

Filmmiddag jeugd 9 april gaat niet door

De filmmiddag op 9 april voor de jeugd gaat niet door in verband met te weinig belangstelling.

Geplaatst in Nieuws

Blog: 31 maart 2017

20170330 Periodiek overleg met Vermilion beëindigd. Vandaag zijn Harm Wierda en ondergetekende gestopt met de periodieke gesprekken namens MONKS met Vermilion. Aanleiding was dat de gemeente Heerenveen niet alleen aanschoof hierbij (wat ik logisch had gevonden) maar graag de regie

Geplaatst in BLOG Gaswinning

Bewegen voor jong en oud ontvangt bedrag van Rabobank Coöperatiefonds

Bewegen voor jong en oud heeft een bijdrage gekregen van € 6.500,- vanuit het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. Dit bedrag is bestemd voor duofiets en het realiseren van een zwemtrap bij de kano opstapsteiger in de Tjonger. Deze steiger

Geplaatst in Nieuws

Vervanging straatverlichting

Deze week is ZIUT van start gegaan met het vervangen van verlichting in de woonstraten van Mildam zoals vorig jaar al is besproken. Bijgaand een overzichtstekening en een overzicht van het toe te passen armatuur. De gemeente heeft onlangs ook

Geplaatst in Nieuws

Blog: 23 maart 2017

Productiecijfers Langezwaag 1, 2 en 3 en de gemeenteraad Op nlog.nl staan de productiecijfers van gas uit de drie putten in Langezwaag (en nog veel meer). Bijgaand een grafiek (onderaan het bericht) die ik ervan heb gemaakt. Conclusies: De eerste

Geplaatst in BLOG Gaswinning

Uitnodiging informatiebijeenkomst Gas

Uitnodiging inloopbijeenkomst over gaswinning. MEER WETEN OVER GASWINNING ONDER DE GEMEENTE HEERENVEEN? Lees hier verder

Geplaatst in Nieuws