Na 10 jaar openluchttheater “Et Darreltien” valt op 02 September het doek

  

 

Hallo buren van Mildam,

Zoals jullie al weten gaat het openluchttheater “Et Darreltien” na 10 jaar stoppen met het geven van voorstellingen in de zomermaanden.

Wegens het gebrek aan een opvolger om hier in het openluchttheater wat te organiseren is het zondagmiddag 2 September voorlopig het laatste optreden. Om jong en oud een podium te geven en zichzelf eens te kunnen profileren voor publiek kon je hier terecht en daar is dan ook de afgelopen jaren veel gebruik van gemaakt.

“Kunst” in elke vorm was welkom en is dan ook veelvuldig langs geweest. Maar we nemen deze laatste matineevoorstelling dan ook op gepaste wijze afscheid en wel met het 3e reünieconcert met;

het bekende Stellingwerver gitaristen-duo Cor Trompetter & Peter Hassing

daarnaast zal de hele familie Kaandorp, met als gast Andries Bosscha, als swingende rollband onder de naam (KABO) deze middag nog eenmaal tonen hoe speciaal het is om hier op het podium te staan.

Ik hoop dan ook jullie op deze voorlopig laatste middag nog eens in grote getale te mogen begroeten.

De aanvang van deze middag is 14.00 uur en  ……. “het gaat altijd door”.

Bij slecht weer dan wordt het optreden verplaatst naar het dorpshuis- theater “De Bult”.

De entree voor deze middag bedraagt € 4,00 en tot 16 jaar € 1,00  

Graag tot ziens,

Suze Sanders

Zomertentoonstelling Lokaal 08

Marcel Prins en Birgit Speulman bewonen de voormalige Kan-school te Jubbega, genoemd naar de vader van wijlen cabaretier Wim Kan. Een van de vroegere klaslokalen in dit 100-jarige gebouw is expositieruimte en daarin hebben de afgelopen jaren legio kunstenaars hun werk mogen tonen. Onder de naam Jubel zet ‘Kunstlokaal N08’ deze en nieuwe kunstenaars in de etalage. De tentoonstelling is van 4 t/m 19 augustus te bezoeken op wo t/m zo van 12-18 uur.

Leuk om te combineren met bijvoorbeeld de Kunstroute Open Stal in Oldeberkoop. Marcel Prins is geen onbekende in Mildam. Hij is een van de stenenstapelaars in de Ecokathedraal en geeft gezicht aan het Plusmienskipsproject van Plaatselijk Belang Mildam.

 

Bommetjes en blauwalg in de Tjonger

Het zwemtrapje bij de kano-steiger in de Tjonger is een succes: jong en oud zijn er met de hitte dagelijks te vinden. Jong maakt ‘bommetjes’ in het water en oud maakt dankbaar gebruik van het zwemtrapje. Het water benadert de 25 graden, niks te koud en ideaal om af te koelen. Ideaal? Nou nee: de blauwalg ligt op de loer. Een akelige bacterie die tot huid- en darmklachten kan leiden!

Gelukkig zien Sibo en Anna Dam uit de brugwachterswoning in ons dorp serieus toe op het zwemmen in de Tjonger. Anna is brêgewipper (en bedient zo’n 12x per dag de brug) en Sibo werkt bij de politie Nd. Nederland als coördinator toezicht te water. Daarom is de kwaliteit van ons zelf gekozen ‘zwemwater’ ook hun zorg.  Op 29 juli zagen zij ’s morgens de verschijnselen van blauwalg in de Tjonger. Sibo: “Groene poederige slierten groen drab dreven bij de brug. Wind en stroom hebben het in de loop van de dag wel wat verspreid en de dag erop was het aanmerkelijk minder.”

Hij legt uit dat het water normaliter richting Lemmer stroomt, maar dat momenteel dag en nacht IJsselmeerwater wordt opgepompt om de waterstand in Drenthe en het Groninger land op peil te houden. Door  stilstand van het water en de aanhoudende warmte groeit de blauwalg razendsnel. Op enkele pompeblêden is de verkleuring van groen naar blauw goed zichtbaar en bij de zwemplek is een samenklontering in de plasjes op de oever te zien.

 

 

Omdat de Tjonger geen officieel zwemwater is dat door de provincie wordt gecontroleerd, staat het niet in het lijstje zwemverbod-wegens-blauwalg dat in Friesland dagelijks groeit. Het betekent ook dat over onze zwemplek geen zwemadvies gegeven wordt. Sibo: ”Dat hier blauwalg in de Tjonger zit is wel duidelijk, maar de ernst ervan kan ik niet aangeven. Wel vertelde een bewoner die er zwom mij, dat er al een jongen uit dorp rode bultjes op zijn benen had, die vreselijk jeukten. En er was een meisje die rode bultjes op haar billen had gekregen. Tja, zo’n badpakje werkt als een koffiefilter.”

Kortom: al is zwemmen ieders eigen verantwoordelijkheid, vooral kinderen en kwetsbare ouderen moeten oppassen.

Expositie schilderijen van Tineke Noordzij; ORANJEWOUD EN MEER

Expositie schilderijen van Tineke Noordzij in Galerie Mildam 5 augustus t/m 5 oktober 2018

De grootste passie van de Rotterdamse kunstenares Tineke Noordzij is beweging schilderen. Hoe meer zintuigen zij daarbij gebruikt, hoe meer zij het naar haar zin heeft. Zij houdt vooral van dans schilderen, want dan komen drie zintuigen tegelijk aan bod: het zien, het luisteren en het voelen/aanvoelen. Vaak schildert zij, terwijl zij meedanst. Zij ziet de dans als een metafoor voor het leven.
Zij schildert ter plekke, snel, met rake penseelstreken. Haar voorkeur gaat uit naar aquarelverf, maar andere verf, zelfs digitale verf, gebruikt ze ook.
Op aanvraag geeft zij workshops beweging schilderen, die zij speciaal bedenkt voor de doelgroep die dit aanvraagt. Zo heeft zij zelfs aan blinden en slechtzienden een schilderworkshop gegeven.

De expositie in Galerie Mildam bestaat grotendeels uit aquarellen van het Oranjewoud. “Dat is geen beweging” kan je zeggen. Maar het is een beweging in de psyche van de kunstenares. Toen zij in de winter van 2017 vanuit het drukke Rotterdam in Friesland aankwam, raakte zij diep onder de indruk van de schoonheid van Friesland. Deze schoonheid die ze ervoer, wil zij graag op de bezoekers overbrengen.

Tijdens de opening van de expositie op zondag 5 augustus is Tineke ook aanwezig. Wil je een portret laten sneltekenen/schilderen door Tineke (ongeveer 15 minuten) kom dan naar de opening. Ook is zij 15 en 16 september in de Galerie om te portretteren.
Werken van Tineke zijn te zien op www.tinekenoordzij.com of op Facebook.

Galerie Mildam, Schoterlandseweg 37, 8454KB Mildam. Openingstijden vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 – 17.00 uur. In augustus ook op donderdagmiddag open.

 

“PLUS Schrift” In het kader van het project PLUS Mienskip gaan er schriften rond

“Schrijf, teken, plak, dicht, zing, je verhaal in een van de schriften die rondgaan als een kettingbrief”. Wat betekent Mienskip voor jou? Dorpsgenoten schrijven hun verhaal op en geven het aan elkaar door. Het kunnen antwoorden zijn op vragen zoals:Wat is jouw Mienskip?

Wat zijn jouw gedachten over jouw plekje in de gemeenschap?

Hoe geef jij daar graag vorm aan?

Hoe sta jij in jouw buurt?

Hoe ben jij ermee verbonden?

Hoe waardeer je de samenleving?

Wat wil je behouden of wat wil je veranderen?

Er ontstaan zo nieuwe plussen, verhalende plussen opgetekend in schiften die rondgaan.

Deze verzameling, een optelsom van verhalen, aantekeningen, anekdotes, gedachten, historische weetjes, bekentenissen en gedichten gaan samen het verhaal van de PlusMienskip vertellen.

Het schriftje blijft hooguit twee nachten bij iemand onder dak voor een snelle doorstroming. En wordt dan aan een mienskipgenoot (Mildam, Bontebok, Katlijk) doorgegeven die belooft het ook weer binnen twee dagen weer door te geven. Dat kan een bekende van je zijn, maar nog leuker is het om nieuwe contacten te leggen en spontaan nieuwe kennissen te maken.
Voor meer informatie https://www.plusmienskip.nl/PlusSchrift

Info bijeenkomst Puntersbosje

12 Juli is er voor de direct omwonenden van het Kleine Puntersbosje een informatieavond gehouden.
Het bosje is aan onderhoud toe. Een uitgelezen moment om te inventariseren wat de ideeën, wensen en bezwaren van de bewoners zijn mbt dit unieke bosje midden in Mildam.

Yvonne Meesters leidde namens Groener Mildam de bijeenkomst. De gemeente Heerenveen werd vertegenwoordigd door Marc Jensen, Hendrik Kromkamp en Hanneke Huisman. De ecoloog John Melis, die een inventarisatie van het Puntersbosje gaat maken, was ook ter plaatse. Namens het Plaatselijk Belang waren Adri Sluis en Herman Miedema aangehaakt.

Er was veel belangstelling van de omwonenden voor deze avond.
Mocht u nog  ideeën hebben voor het Puntersbosje dan kunt u deze mailen naar judithvantongeren@hotmail.com of ysm.meesters@gmail.com of plaatsen op maakhet.nl/ /groep/puntersbosje
Op 25 september is er een bijeenkomst in het Hof van Schoterland over herbestrating  van een deel van de straten ten noorden van de Schoterlandseweg. Dan staat het  Puntersbosje ook weer op de agenda.

Doe je mee aan de appeltaartenbakwedstrijd?

appelcompetitieOp 15 september, ‘Mildam Oogst’-dag, tevens afsluiting van het PLUSmienskip project, ziet een professionele jury uw appeltaart met spanning tegemoet. Tijdens deze dag wordt de 1e prijs toegekend aan degene die de smakelijkste, origineelste, volmaaktst doorbakken appeltaart heeft ingeleverd. Verlekker je vooraf aan een plan en geef je tijdig op.

De appeltaarten bakwedstrijd staat open voor alle inwoners uit Bontebok, Katlijk en Mildam en meedoen is makkelijk!

  1. Geef je op als bak-kandidaat vóór 8 september door je naam, adres en telefoonnummer + de opmerking ik doe graag mee met de appeltaarten bakwedstrijd hier achter te laten (klik hier voor aanmelden) of per onderstaand strookje
  2. Bak de smakelijkste appeltaart die herkenbaar is als ‘appelbaksel’
  3. Elke appelsoort mag, evenals eigen toevoegingen van kruiden, noten en/of vers fruit
  4. Elke vorm mag, een ronde taart, slofje, strudel of tarte tatin, als het maar ‘appelig’ wordt
  5. Lever de taart op de PLUS Evenementendag op 15 september tussen 11 en 12 uur in de speeltuin/evenemententerrein achter de Aylvalaan in Mildam
  6. Zorg dat je wint!

Meer informatie over de wedstrijd volgt. Kijk dus regelmatig op deze site voor nieuwe aankondigingen..

Door onderstaand strookje uit te printen (klik hier voor de printversie)  en ingevuld af te geven bij Alie Rusch, Schoterlandsaeweg 56, Mildam.

 

 

================================================================

AANMELDSTROOK  (en noteer meteen op de kalender of in uw agenda)

JA! Ik doe mee aan de appeltaarten bakwedstrijd op zaterdag 15 september

Naam                                 ……………………………………………………………………………………………

Adres                                  ……………………………………………………………………………………………

Bereikbaar op tel.nr.      …………………………………………………………………………………………..

Afgeven vóór 8 september bij Alie Rusch, Schoterlandseweg 56, Mildam

Bij eventuele vragen kunt u bellen met Ietje Miedema, tel. 06-55232133

Fietspad Molenlaan

Het fietspad aan de Molenlaan is afgelopen voorjaar voorzien van een nieuwe toplaag. Door het droge weer is deze toplaag nog niet goed uitgehard en niet geschikt om te gebruiken. Gemeente Heerenveen is in gesprek met de aannemer om een goede oplossing te vinden.

 

Informatieavond onderhoud Puntersbosje

Informatie en uitwisselingsavond over het benodigde onderhoud op donderdag 12 juli thv het Puntersbosje aan de van Aylvalaan. De gemeente Heerenveen wil graag de wensen van de omwonenden horen. Aanwezig zullen zijn: wijkbeheer gemeente heerenveen, een ecoloog, Plaatselijk Belang Mildam, Groener Mildam.

WOB en gemeentelijke informatiepagina

De Wet Openbaarheid van Bestuur garandeert dat informatie van de overheid openbaar beschikbaar is. Overheden zoals het rijk (ministeries), de provincie, gemeenten en waterschappen zijn verplicht hun besluiten – informatie voor burgers dus – bekend te maken. In de Leeuwarder Courant kun je bijvoorbeeld bekendmakingen van de provincie tegenkomen en ook de gemeente publiceert wekelijks een rijtje vergunningen voor (ver)bouw, sloop, een wegafsluiting e.d. in onze huis-aan-huis bezorgde Heerenveense Courant. Hoewel…

Dorpsgenoot Evert Vel merkte op dat de gebruikelijke gemeentelijke informatiepagina tegenwoordig ontbreekt! Deze publicatie is al enige tijd geleden gestopt, begreep Plaatselijk Belang bij navraag aan de gemeente. En ofschoon ‘alles’ tegenwoordig online te volgen is, is dat toch een verzuim van onze overheid. Heel wat mensen weten immers niet wat met ‘online’ bedoeld wordt.

Wijkmanager Marc Jense van de gemeente reageerde mondeling dat hij het toejuicht als burgers aan de bel trekken: “Het is goed dat mensen vanuit betrokkenheid de gemeente kritisch benaderen.” Kritische burgers houden de gemeentelijke bedrijfsvoering democratisch. Daarom ons verzoek: wilt u toegang hebben tot informatie over bestuurlijke aangelegenheden, meld dat dan bij de gemeente via griffie@heerenveen.nl! Als het onze gemeenteraad ernst is met alle ambities (verduurzaming, versterken van de lokale democratie en ontwikkeling van het centrum, wijken en dorpen), dan pakken ze de hint vast wel op. En hierover verwachten we zondermeer een openbare bekendmaking!

 

Top