Schijnbare stilte rond gaswinning Heerenveen

20180320 Schijnbare stilte rond gaswinning Heerenveen

Er wordt de laatste tijd weinig gesproken tussen de partijen rond de gaswinning.

  • Fokke Jansma, het aanspreekpunt van Vermilion,voor veel mensen, bleek per 1 januari met de noorderzon vertrokken, dus zonder aankondiging of afscheid, Sinds november is er al geen contact meer geweest met Vermilion ondanks onze verzoeken daartoe.. Ook de gemeente heeft heel lang geen contact gehad met het bedrijf.
  • De gemeente  heeft een eerste aanzet voor een communicatieplan gemaakt. Op 22 maart zal het in het volgend PB/gemeenteoverleg worden besproken. Vermilion heeft beloofd daarbij ook deels aanwezig te zullen zijn.  Heerenveen is bang dat haar bezwaren tegen Nieuwehorne 02 bij Economische zaken geen grond zullen vinden (maar zet tot nu toe gelukkig wel door). Ook voor de nieuwe plannen voor een drievoudige boring bij de ijsbaan van Nijelamer waarvan een onder Heerenveen zit ze op het vinkentouw.
  • we blijven benieuwd naar de inventarisatie door de gemeente van plaatselijke belangen die toch kadootjes aannemen van Vermilion (maar met de mond belijden dat ze achter de acties van Katlijk en Mildam staan).

Ondertussen blijven onze vragen open staan:

  1. Wanneer worden de plannen van Vermilion voor nulmeting van gebouwen voor Langezwaag (lees: De Knipe en Skoatterwâld!) en Nieuwehorne bekend? Voor Langezwaag is het al lang geen nul meer: de putten 01 en 02 zijn al over de helft leeg.
  2. Wat zijn de plannen met Langezwaag 04 zoals laatst in de LC stond?
  3. Wat zijn de verdere plannen van Vermilion voor deze regio op basis van de resultaten van het seismisch onderzoek dat ze vorig jaar hebben gecompleteerd? Vorige maand stond er opeens ook weer een boorplan in de LC voor een proefboring naar drie velden in drie gemeenten, waaronder een in Heerenveen. Waarom lezen wij dat uit de krant?
  4. Wat zijn de plannen met Nieuwehorne 02? Hoeveel gas zit daar en wanneer wordt de leiding naar de compressor onder het Katlijkerschar door aangelegd?

De compressor onder Mildam is de aflopen tijd inwendig ingepakt om het geluidsniveau verder omlaag te brengen. Er hebben tot die tijd meer dan een maand  vier rode zeecontainers voor gestaan (zie de foto) die de hele landschappelijke inpassing danig verstoorden. Ze moesten het extra geluid tegengaan dat de koeling van het regelhuisje produceert. Zodra het weer het toelaat zal het beplantingsplan zoals getekend door Weststellingwerf dit voorjaar voor de installatie worden aangelegd.

Reacties op en vragen over dit gasblog mogen, liefst per mail, naar de schrijver:
Wiebe Nijlunsing, wnijlunsing@gmail.com

 

Kleurrijke Brêge

De Buco’s – buurtcoördinatoren – kwamen hem persoonlijk brengen: de nieuwe Brêge, dorpskrant van Mildam. Verrassend in kleur. Dit vanwege het LF2018 jaar, Leeuwarden/Friesland culturele hoofdstad van Europa. Het is de bedoeling alle 4 nummers van 2018 in kleur uit te brengen. Dat kan worden betaald uit de reserves, al komt daar ooit een eind aan. Tenzij…  de abonnees het zozeer waarderen dat ze per 2019 een bescheiden contributieverhoging accepteren.
O ja: de Buco’s kwamen ook de contributie voor PB ophalen. Die € 10,- van nu is misschien wel wat te bescheiden.

Lopers voor Rollersdag – 23 mei 2018

Op woensdag 23 mei a.s. organiseert de werkgroep Lopers voor Rollers namens Plaatselijk Belang Mildam en Katlijk voor de 16e keer een ontmoetingsdag voor (oud-)inwoners van Katlijk en Mildam die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten.

Dit jaar is organiseren wij deze dag vanuit het gebouw van het Fryske Gea aan de Schoterlandseweg in Katlijk. Het programma ziet er globaal als volgt uit:

-Tussen 10.00 uur en 10.30 uur wordt de deelnemers verwacht in het gebouw van Het Fryske Gea aan de Schoterlandseweg in Katlijk. Hier drinken hier eerst een kopje thee of koffie met elkaar, natuurlijk met iets lekkers erbij.
-Om ongeveer 11.00 uur start een wandeling door de mooie omgeving. Dhr. Klaas Zoetendal zal ons weer van alles vertellen over de prachtige natuur in onze omgeving.
-Om ongeveer 12.30 uur zijn we eer terug voor een heerlijke lunch, ook in het gebouw van het Fryske Gea.
-Na de lunch gaan we nog een keer naar buiten voor een wandeling.
-Om ongeveer 16.00 uur gaat iedereen weer naar huis.

We hopen weer op een prachtige dag waarbij we van elkaar en de omgeving kunnen genieten.

Werkgroep Lopers voor Rollers.

Jaarvergadering Plaatselijk Belang

Het bestuur van Plaatselijk Belang Mildam nodigt u uit voor de jaarvergadering op maandag 9 april; aanvang 19.30 uur.
De (concept)notulen van de jaarvergadering 2017 kunt u hier lezen.

Open Dag Tjongerschool

Op woensdag 21 maart houdt de Tjongerschool in Mildam een open dag. De Tjongerschool is een van de weinige openbare basisscholen in het buitengebied van Heerenveen die groeit. De onlangs geopende BSO van de Torteltuin binnen de Tjongerschool is tijdens de open dag ook te bekijken. Daarnaast zal schoolschrijfster Kate Schlingemann een workshop van 11.00 tot 12.00 uur verzorgen voor ouders en andere belangstellenden. belangstellenden belangstellenden.

De Tjongerschool heeft een belangrijke functie in Mildam en omliggende dorpen. De school nodigt daarom van harte ouders van nieuwe leerlingen en andere belangstellenden uit voor de open dag. Ouders van de huidige leerlingen van de school kunnen tussen 10.30 en 11.00 uur in de klas van hun eigen kind een kijkje komen nemen. Ook zal er iemand van BSO de Torteltuin aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.
De open dag start om 8.30 uur en is 12.00 uur afgelopen.

 

 

NL DOET 2018

Handen uit de mouwen in Mildam.
Iedereen super bedankt voor de inzet! Trots op onze dorpsgenoten.
Voor meer foto’s klik hier

 

NL Doet Junior

UP DATE zaterdagmiddag om 13 uur is NL DOET JUNIOR op het schoolplein.

In verband met verschillende sportactiviteiten op zaterdagochtend wordt er momenteel  geïnventariseerd of de NL DOET junior ’s ochtends of s’middags zal plaatsvinden.
Vragen hierover? neem even contact op met Judith

 

IJsfoto’s de Kule

Schaatsplezier op de Kule 2018

Foto’s Wiebe Nijlunsing

 

Iepen Frysk Kampioenskip Tobbedûnsje (Tobbedansen)

 

 

 

Beste dorpsgenoot,

Via deze weg willen wij, Jeugdcommissie Zomerfeest Katlijk – Mildam, u op de hoogte brengen van het meest spectaculaire evenement wat er de komende tijd plaats zal vinden: het Iepen Frysk Kampioenskip Tobbedûnsje (Tobbedansen). Deze geweldige activiteit zal plaatsvinden tijdens het jaarlijkse Zomerfeest, op zaterdagmiddag 16 juni 2018. Nu horen wij u denken: Tobbedansen? Wat is dat nou eigenlijk precies? Tobbedansen is een van de categorieën van de populaire televisieserie Te land, ter zee en in de lucht. Bij Tobbedansen is het de bedoeling om met een zelfgebouwde constructie van een schans te glijden, een (tevens zelfgebouwde) tobbe te lanceren van die constructie en deze zo snel mogelijk over het wateroppervlak naar de bel te laten scheren. Uiteraard spelen snelheid en degelijkheid van de constructie en tobbe een belangrijke rol, maar is het uiterlijk minstens zo belangrijk!

Wij willen u als dorpsgenoot oproepen om buurtverenigingen/vriendengroepen/familie enthousiast te maken om deel te nemen aan dit evenement en een team te vormen! Bouw de snelste, mooiste, meest sensationele constructie, dans uw tobbe op spectaculaire wijze naar de bel en win naast eeuwige roem in het dorp fantastische prijzen!

Een team dat mee doet aan Tobbedansen bestaat uit minimaal 5 personen, waarvan maximaal 3 personen de schans zullen trotseren. Uiteraard mag er met meer dan 5 personen aan de constructie/tobbe worden gebouwd, maar er zullen 5 personen op papier staan.

Geef u snel op, want vol is vol. Uiterlijke deadline voor het opgeven van uw team is vrijdag 18 mei 2018. U kunt u en uw team opgeven door een e-mail te sturen naar katlijkmildam@hotmail.com, met daarin de contactgegevens (06-nummer, voor- en achternaam) van de teamcaptain en uw teamnaam vermeld. U zult dan van ons een formulier krijgen waarin de reglementen staan en een formulier dat u en 4 teamleden zullen moeten ondertekenen alvorens deel te nemen aan het evenement.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u uiteraard ook een e-mail sturen naar bovengenoemd adres.

We hopen ten zeerste dat we u enthousiast hebben gemaakt om deel te nemen aan dit denderende evenement en dat u bereid bent een team op te trommelen om samen met u de schans te trotseren!

Met vriendelijke groeten,

Jeugdcommissie Zomerfeest Katlijk Mildam

 

IJsbaan de Kule is open!

IJsbaan de Kule is vanmiddag, 1 maart, vanaf 14 uur officieel open.
Voor foto’s gemaakt door Lammert Sloothaak klik hier

 

Top