Tonielferiening “De Twa Doarpen”, spylet De grutte Fersierder

De tonielferiening is dwaande mei de tariedings foar wer in nij seizoen.

Nei it lêzen fan ferskate boekjes is besletten it stik “DE GRUTTE FERSIERDER” te spyljen.

It is in klucht yn fjouwer bedriuwen. In klucht seit dat der wer omraak lake wurde kin en dat is us doel fansels.

De repetysjes begjinne yn desimber en wy sille dit spylje op 16, 23  en 24 maart 2018.

Wer giet it oer?

It spylet him ôf op in kantoor.

Der sil in feestje fiert wurde, mar net eltsenien fielt der safolle foar.

Der ha je dan de heer Brons die fertochte wurd fan oantaasting en dan nei in feestje? It liket der net op. Mar tinkt eltsenien der sa wol oer? Der binne ek minsken die dat wol spannend fine….en hat hy it dien?

In spul fol mei intriges en in ûnferwachte útkomst.

Wy ha in nije spylster: Roelie Keulen en der binne wy bliid mei.

De regie is krekt as ferliene jier yn hannen fan Harm Veenema,

Hald de Brêge/website en ek de Raaptepper yn de gaten foar mear nijs.

 

Ut namme fan spylers en bestjoer

De Twa Doarpen

Ketlik/Mildam

 

 

December expositie Galerie Mildam

December expositie in Galerie Mildam

Van 2 t/m 17 december exposeert Betsy Wierda uit Heerenveen met een aantal schilderijen uit haar collectie Kunst door Kijken in Galerie Mildam.

De inspiratiebron voor deze schilderijen, is de stijl van Tamara de Lempicka, een Poolse art deco-schilderes, geboren in 1898.

Betsy Wierda schildert op doek vanwege de structuur van het linnen en het geeft haar een creatieve inspiratie! De materialen die ze gebruikt zijn olieverf en acrylverf, de kleuren voornamelijk aardetinten. Een aantal bijzondere werken zijn in zwart en wit gemaakt.

Mystieke gezichten zijn in veel van haar werken te vinden. Sinds haar jonge jaren schildert ze al in verschillende stijlen. Ze begint te schilderen als ze iets ziet wat haar raakt of boeit op dat moment. Ze laat graag de creativiteit vrij gaan tijdens het schilderen.

Tijdens het Open Huis van 2 december zijn de leden van het Kunst Kollektief voltallig aanwezig om uitleg te geven over hun werk. Ook Betsy Wierda is er dan om over haar werk te vertellen. Ook de tijdelijke expositie van schilderijen/collages van Sylvie Boersma (Leeuwarden) is nog t/m 17 december te zien.

Het trio Tjerk Busstra (piano), Marcel van Bergen (gitaar) en Hilma Smits (zang) zorgt deze middag voor de muzikale noot. Zondag 17 december is de laatste openingsmiddag van het kerkje voor 2017. Het trio zal dan o.a. kerstliedjes ten gehore brengen. Deze middag staat er voor de bezoekers een hapje en een drankje klaar.

Vertegenwoordiging PB’s naar Vermilion en het gevoelen van de raad

Vertegenwoordiging PB’s naar Vermilion en het gevoelen van de raad.

Op een avond van de gemeente in oktober met de PB’s is herbevestigd dat Harm Wierda van Katlijk en ondergetekende het mandaat hebben om de gesprekken met Vermilion te blijven voeren. Een bittere pil was wel dat PB van Oude- en Nieuwehorne er ondertussen geen probleem mee bleken te hebben om tegelijk een wensenlijst voor het dorp bij Vermilion in te dienen zoals in een LC-artikel stond. Dat was op die avond niet gemeld. Desgevraagd meldde de voorzitter van ONH, dat ze wel degelijk achter onze vertegenwoordiging en kritische houding stonden. Wij hebben e.e.a. in de gemeenteraad tijdens de inspraak verduidelijkt. Tijdens deze vergadering heeft het merendeel van de fracties het gevoelen uitgesproken niet in te stemmen met een planologische procedure voor gaswinning in Nieuwehorne en verdubbeling van de gasleiding. De fracties van VVD en GBH  waren voor de planologische procedure.

 

Second opinion: FUGRO-rapport bodemdaling Langezwaag/Skoatterwâld

Second opinion: FUGRO-rapport bodemdaling Langezwaag/Skoatterwâld.

Ongeveer een half jaar na verschijning is het FUGRO-rapport over de bodemdaling Langezwaag eindelijk openbaar geworden. Er staat eigenlijk nauwelijks nieuws in: zowel de meetgegevens als de rekenmethode zijn afkomstig van Vermilion zodat het sommetje vast weer op die max 3 cm bodemdaling uitkomt. Waarom dit zoveel maanden bij de gemeente/B&W is blijven liggen is niet uitgelegd.
U kunt het hier  inzien.

 

Informatieavond Ministerie EZ winningsplan Langezwaag 3

Informatieavond Ministerie EZ over winningsplan Langezwaag 3.

Om iedereen goed te kunnen informeren over het winningsplan Langezwaag heeft het ministerie van EZ  in overleg met de gemeente Heerenveen een datum gekozen waarop een informatieavond voor omwonenden georganiseerd gaat worden. Deze zal plaatsvinden op woensdag 29 november 2017 van 16.00 – 20.00 uur. De locatie van deze informatieavond zal zijn in het Abe Lenstra Stadion te Heerenveen. De opzet van de avond betreft een informatiemarkt met posters van het ministerie van Economische Zaken, TNO en Vermilion. Tevens zullen specialisten aanwezig zijn die vragen kunnen beantwoorden van aanwezigen. De informatieavond is publiekelijk toegankelijk en kent een vrije inloop vanaf 16.00 uur. Vanuit het ministerie is hierover inmiddels contact geweest met PB De Knipe en de wijkraad Skoatterwâld.
Deze informatiemarkt zal  gehouden worden in de Frieslandzaal van het Abe Lenstra Stadion. De zaal is op de 3e verdieping van het stadion en is te bereiken via Ingang A. De ingang bevindt zich aan de westkant van het stadion, bij P1.

 

Enthousiaste bestuursleden gezocht

Gezocht!

Heb jij interesse in wat er in Mildam en omgeving speelt?
Lijkt het je leuk om hierover mee te denken en een bijdrage te leveren aan wat belangrijk is voor nu én de toekomst?

Dit is je kans!

In april 2018 ontstaan er 2 (vrijwilliger) vacatures binnen het bestuur van Plaatselijk Belang Mildam.
We zoeken enthousiaste vervanging om het bestuur op volle sterkte te houden.
Wil je meer informatie? Bellen kan met vz Wiebe Nijlunsing 0513-681411
óf stuur een berichtje naar pbmildam@hotmail.com en wij nemen contact met je op!

http://mildam.org/het-bestuur-van-plaatselijk-belang/

Compressor van Vermilion is klaar

20171311  Compressor  Vermilion  klaar

De compressor aan de Tjonger is sinds kort in bedrijf. Wel is hij iets anders gebouwd dan in de vergunning stond zoals bleek tijdens een bezoekje begin september. De vloer is helaas niet vloeistofdicht. Dat is jammer omdat er al twee keer een forse bodemverontreiniging is opgeruimd. Ook is er geluid te horen vanuit de regelkast naast de compressor. Dit was niet voorzien door Vermilion. Ze gaan nu onderzoeken of dit binnen de beschikbare geluidsruimte past. Ondertussen mag iedereen die iets hoort of opmerkt, dit aan PB melden. Verder is na de bouw de gehele constructie alsnog geschilderd. Er stond tijdelijk een tent over de gehele compressor heen. Het Staatstoezicht op de mijnen is er onlangs op inspectiebezoek geweest en daaruit moet blijken of de gekozen constructie voor hun in orde is.

 

Wintermarkt Mildam

WINTERMARKT MILDAM

Op zaterdag 25 november is er Wintermarkt in Mildam.
Kom kijken op allerlei locaties, waar zo’n 50 stands van 10 tot 17 uur klaarstaan voor wie iets bijzonders – of gezelligheid – zoekt. Het aanbod varieert van brokante, kunst, kleding en woonaccessoires tot boeken, creatieve hebbedingetjes en lekkere hapjes. Nieuw is de gratis pendeldienst per huifkar van Mildam naar De Geele Bosch, waar diverse workshops worden verzorgd voor kinderen van 3 tot 93. En tussen 12 en 14 uur zijn er muzikale optredens door kinderen van de Tjongerschool.

‘Camera in Beeld’ sneller zicht op daders misdrijf

Dankzij ‘Camera in Beeld’ sneller zicht op daders


Onlangs voegde de politie de 100.000ste bewakingscamera toe aan haar systeem Camera in Beeld. In dit systeem registreert zij, op aangeven van ondernemers en particulieren, welke bewakingscamera’s in gebruik zijn en welk beeld deze camera’s exact opleveren. Dankzij Camera in Beeld kan de politie sneller handelen na een misdrijf. Zo werken we samen met camera-eigenaren aan meer veiligheid.
Camerabeelden spelen een belangrijke rol bij het oplossen van misdrijven. Ze mogen pas opgevraagd worden na toestemming van de officier van justitie. Dankzij het systeem Camera in Beeld kan vervolgens wel snel gehandeld worden. Dit komt de veiligheid in Nederland ten goede. Eigenaren kunnen hun camera’s overigens zelf aanmelden voor dit systeem. Dit kan via www.politie.nl/cib.

Enorme tijdswinst
Projectleider Karel van Engelenhoven: ‘Als er een misdrijf is gepleegd kunnen we met de databank in één oogopslag zien of er in de buurt camera’s hangen die mogelijk beelden hebben van de dader. Met Camera in Beeld kan de politie niet live meekijken met de beelden. In het systeem staat alleen wat de locatie is van de camera, hoe de eigenaar bereikbaar is, hoe lang de beelden bewaard worden en welk deel van de openbare weg in beeld is. Dit levert de recherche enorme tijdswinst op. Camera in Beeld draagt daardoor bij aan een effectievere en snellere opsporing.’

Vluchtroute
Er zijn al diverse voorbeelden te geven van het succes van de databank. Van Engelenhoven: ‘In het oog springt een voorbeeld uit de beginperiode van de databank. Door camerabeelden in een (overvallen) restaurant te combineren met beelden van publieke en private camera’s in de omgeving kon de vluchtroute van de overvallers achterhaald worden. Binnen twee weken werden de twee daders aangehouden. Zij bleken verantwoordelijk te zijn voor een reeks overvallen. Ze zitten vast.’

Uw beveiligingscamera’s aanmelden
Hebt u zelf een beveiligingscamera aan uw woning of bedrijfspand? Meld deze aan bij de politie via www.politie.nl/cib.

Dank voor uw medewerking. Bij eventuele vragen ben ik altijd bereikbaar.
Vriendelijke groet,

 Peter van Harten
Wijkagent: Oranjewoud,Skoatterwald,
De Knipe, Katlijk, Mildam.
 088-1672350  b.g.g. 0900-8844

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 oktober: wat doen we in Mildam met LF 2018? Denk Mee!

Onlangs waren Wiebe Nijlunsing, Renske Roorda en Harm Wierda, de drie  voorzitters van PB Mildam, Bontebok en Katlijk samen in Drachten voor het startschot van “De Reis”.

Ons dorp heeft maar liefst twee projecten verworven in LF 2018. De gemeente Heerenveen gaf groen licht voor “Mildam blijvend op de kaart” en Keunstwurk stelt als onderdeel van De Reis ondersteuning en geld beschikbaar voor “Mildam neemt de Tijd”. Plaatselijk belang voert de regie van beide projecten die samen met Katlijk en Bontebok zullen worden uitgevoerd. Op drie centrale plekken in de drie dorpen (in Mildam op het Schoterlandplein) zullen diverse activiteiten plaats vinden. De verbinding ertussen wordt gevormd door drie tochten. Er komt een wandelroute langs acht informatiepanelen die ingaan op de geschiedenis, cultuur en landschap, en er is een kanotocht gepland van Mildam naar Bontebok en een fietsroute die de drie dorpen met elkaar verbindt. Een belangrijk aspect zal worden gevormd door kunst: de Stichting Tijd en het kunstenaarscollectief in it Alde tsjerkje zullen bij de realisatie worden betrokken. Op 15 september is de afsluiting op de evenementendag. De hoofdlijnen zijn nu bekend maar veel moet nu verder worden uitgedacht. Belangstelling? Kom op 24 oktober ’s avonds 20u naar Hof van Schoterland! Klik hier voor de agenda of  hier om u aan te melden.

Wiebe Nijlunsing

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik hier voor de agenda of hier om u aan te melden.

Top