Verenigingen en organisaties

Onderstaand vindt u een lijst met alle verenigingen en organisaties in Mildam. Mocht u aanvullingen of wijzigingen hebben kunt u dit via het contactformulier aangeven.

Lijst organisaties/verenigingen 2016

Organisatie/vereniging Contactpersoon/Adres Postcode   + plaats Telefoon E-mail
Wijkmanager Gemeente Heerenveen Marc Jensen                 Postbus 15000 8440 GA HEERENVEEN 0513-617710 m.jense@heerenveen.nl
Wijkbeheer Mildam Gemeente Heerenveen Hendrik Kromkamp             Ds. Veenweg 10a 8456 HR DE KNIPE 0513-617788 h.kromkamp@heerenveen.nl
Doarpshelp Ketlik/Mildaam Grietje Kooistra Schoterlandseweg 31 8454 KB MILDAM 0513-631426 f.kooistra91@upcmail.nl

 

‘Meitinkers’ Marja Hijma & Natasja Dontje 0513-617764 woonservicezone4@heerenveen.nl
Preventiewerker (jeugdgezondheidszorg) Maartje Koek 088-2299854 m.koek@ggdfryslan.nl
Basisschool
‘De Tjongerschool’
Jolanda Luchies-Winkel  Schoterlandseweg 95 8454 KD MILDAM 0513-633100 directie.tjongerschool@debasis.frl
Buitenschoolse opvang Mildam Henriëtte de Wal Schoterlandseweg 95 8454 KD MILDAM 0513-610825 info@kinderwoud.nl
Gastouderbureau Kinderwoud Janneke Postma
Trambaan 1e
8441 BH HEERENVEEN 0513-610825 gob@kinderwoud.nl
Peuterspeelzaal ‘De Lytse Kompanjon’ Henriëtte de Wal
Ds. Veenweg 10
8456 HR DE KNIPE 0513-688129 info@kinderwoud.nl
Zondagsschool/Rock Solid Jitty Hofstra
W.A. Nijenhuisweg 33
8455 JS KATLIJK 0513-633611 jittyhofstra@gmail.com
Damclub Heerenveen Henk Hosper Schoterlandseweg 50 8454 KG MILDAM 0513-633566 h.hosper@chello.nl
De Tjongerruiters Kim Jacobi 06-13851255 kimjacobi11@hotmail.com
De Tjongerturners Ingeborg Hollak
Aaltjelaan 19
8455 JB KATLIJK 0513-631934 hollak23@hetnet.nl
Dorpsfeest Mildam/Katlijk 0513- info@dorpsfeestkatlijkmildam.nl
Galerie It Alde Tsjerkje Foekje Bajema Schoterlandseweg 37 8454 KB MILDAM 06-40980699 galerie.italdetsjerkje@gmail.com
Gespreksgroep PKN-kerk ‘Tryfosa Tryfona’ Mevr. T. ten Hoeve Schoterlandseweg 20 8455 JG  KATLIJK 0513-541638 t.tenhoevewijbenga@hetnet.nl
Jeu de Boules Vereniging
‘de Blêde Boulers’
Roelof Koster (secr.) Schoterlandseweg 16 8454 KE MILDAM 0513-645667 post@roelofkosterdesign.nl
Keatsferiening
‘Heaks en Krekt’
Bennie de Boer
W.A. Nijenhuisweg 51
8455 JT KATLIJK 06-50241522 boerb@hotmail.com
Korfbalvereniging Heerenveen Anneke Kuiper
Burg. Falkenaweg 123-A
8442 LC HEERENVEEN 0513-627350 anneke.kuiper@online.nl
Lopers voor Rollers Yvonne Brouwer
De Wissel 6
8454 KT MILDAM 0513-681386 yvonne.brouwer@live.nl
PKN-gemeente Th.W. Jansen
De wissel 3
8454 KS MILDAM 0513-633523 theo.jep@outlook.com
Soos 60+ Bonnie Haanstra
De Klepelslag 29
8455 JX  KATLIJK 06-53124312 bonniehaanstra@hotmail.com
Stichting ‘It Alde Tsjerkje Mildaem’ Piet Bandell
Yntzelaan 17
8454 KV MILDAM 0513-632131 info@fibertec.net
Tennisvereniging
‘Mildam e.o.’
Charlotte Hilbers
Frederik Hendriklaan 94
8448 MN HEERENVEEN 0513-648486 tvmildameo@gmail.com
Toneelvereniging
‘De Twa Doarpen’
Jaap Tjeerd Heida Schoterlandseweg 107 8454 KD MILDAM 0513-632908 jaaptjeerdheida@gmail.com
Uitvaartvereniging
‘De Laatste Eer’
Dhr. S. Vogel
De Dobbe 4
8454 LD MILDAM 0513-631933 info@dle-mildamkatlijk.nl
Voetbalvereniging   Mildam Hanneke Nijboer
De Dobbe 48
8454 LD MILDAM 0513-683453 hannekenijboer@gmail.com
Volleybalvereniging OPM Heerenveen Lyneke de Boer
Rozenstraat 52
8441 EC HEERENVEEN 06-55591551 secretariaat@opmheerenveen.nl
IJsvereniging ‘De Kûle Ida Heida-Flapper Schoterlandseweg 105 8454 KD MILDAM 0513-636089

 

Top