Afsluiting N380 van 31 mei tot 4 juni

Zoals u weet heeft provincie Fryslân vorig jaar augustus 2020 beide bovenstaande kruispunten aangepakt. Na evaluatie blijkt dat er nog een aantal verbeteringen zijn om door te voeren.
Door dit in orde te maken, moeten we de provinciale weg N380 vijf werkdagen stremmen van 31 mei t/m 4 juni (week 22).
Locatie; ter hoogte van hectometerpaal 4.1 t/m 5.8 kruispunt Houtlaan en kruispunt Tjongervallei.
Beide kruisingen zijn tegelijkertijd afgesloten.

Omleidingsroutekaartje N380 Nieuwehorne Provinciaal (1)
Werkzaamheden
Naar aanleiding van klachten van automobilisten en omwonenden is er een evaluatie geweest. Hieruit bleken met name issues wat betreft de vroegtijdige zichtbaarheid van ‘het verloop van de weg’ ter hoogte van de maatregelen. Hieronder een uiteenzetting van de situatie en aanpassende werkzaamheden.

 • Zichtbaarheid kruispunt en wegverloop in duisternis/regen:
 • Er worden lichtgrijze gestorte geleidebanden van beton langs aangebracht, die je ook wel op rotondes ziet in de zogenaamde buitenbochten.
  Hierdoor raken auto’s minder snel van de weg en worden geen wielen beschadigd.
 • De verlichting wordt verplaatst/aangepast.
 • Zichtbaarheid/attentieniveau voorafgaand aan kruispunt (men rijdt immers eerst op een 80 km/u weg en belandt dan vrij snel in de 60 km/u):
  • Waarschuwingshekken en borden worden verplaatst naar een locatie eerder voor de kruispunten.
 • Gevaar vanwege de betonnen mono blocks, die zijn aangebracht in de bochten:
 • Worden verwijderd.
 • De berijdbaarheid van twee (vracht)voertuigen of bussen op de N380 als ze elkaar ter hoogte van het kruispunt moeten passeren:
 • De weg wordt verbreedt door plaatsing van een betonstrook van 40 cm aan beide kanten.
  • Er komen overrijdbare stroken in de bocht waardoor vrachtwagens met aanhangers meer ruimte krijgen (“de sleeplijn”).
 • Of een en ander wel met 60 km/u genomen kan worden, of dat er echt fors moet worden geremd.
 • Of het oorspronkelijke doel, de snelheidsvermindering vanwege de fietsoversteek wel wordt gehaald.

o   De weg wordt na de aanpassingen ter hoogte van de kruispunten dus twee keer 40 cm breder door de overrijdbare betonstroken. Ook zijn er opstaande banden ontworpen om het wegverloop duidelijker te maken en (berm- en wiel-) schades te voorkomen. Dit is om meer breedte te geven aan vrachtwagens. Het is niet bedoeld om nu twee vrachtwagens of een bus en vrachtwagen elkaar tegelijk te laten passeren.
De ontwerpkeuzen zijn gestoeld op een behoorlijke snelheidsverlaging van dit verkeer, allemaal om een veiliger oversteek van fietsers mogelijk te maken en eventuele snelheden bij een onverhoopte botsing drastisch naar beneden te brengen. De verdere lay-out van het kruispunt wordt niet aangepast.

o   In theorie kunnen automobilisten het kruispunt dus iets sneller “nemen” maar dat is niet de bedoeling. Het is en blijft een veiligheidsmaatregel in een 60 km/u gedeelte, daar kunnen automobilisten dit soort maatregelen verwachten. Het is daarbij mogelijk dat de snelheid tot onder de 60 mag zakken als de veiligheidssituatie dat verlangt. Dat is hier dus ook het geval. Een passeersnelheid van 30-40 km/u is wenselijk en dat wordt ook verwacht.

o   In 60 km/u gebieden is 60 de uiterste limiet, niet de ontwerpsnelheid waarmee alle situaties “genomen” kunnen worden. Verkeer dient de snelheid aan te passen op deze locaties.

Geluid
Omdat de kruispunten zijn aangepast met een veiligheidsmaatregel om de snelheid van het verkeer te remmen, is er logischerwijs meer op- en afremmend verkeer. Omwonenden ervaarden hierdoor een verandering in geluid. We zullen hier verder geen aanpassingen doen en achten enig toegenomen geluidsoverlast voor de omgeving als acceptabel.

Wel vervangen we het asfalt in het kader van groot onderhoud op de Schoterlandseweg. Dit doen wij op termijn, samen met het verbeteren van het totale wegbeeld van 60 km/u op de gehele N380. Het zal dan mogelijk iets rustiger worden. Door een lagere snelheid zal er minder doorgaand verkeer gebruik maken van de route. Men zal liever een snellere oost-west route nemen (via A7 of N351), met minder verkeer en minder “ruis”. Want er ontstaat nu een verkeersbeeld met auto’s waarvan de rijsnelheden lager zijn en dichter bij elkaar liggen. Nu heb je mensen die 60 rijden en anderen die 100 rijden, en dat door elkaar heen. Dat is dan minder het geval.

Wild
Verder zijn in afgelopen tijd met de wildbeheer-eenheden in uw regio aan de slag gegaan met de extra attentiemaatregelen voor overstekend wild. Die worden over een maand geplaatst. Gekozen is voor de weggedeelte waar volgens wildbeheerseenheid relatief veel reeën en damherten oversteken en waar veel aanrijdingen met dieren zijn.
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op.

Mei freonlike groetnis,

 

Ingrid Sobel

Communicatiemedewerker
Infrastructuur en Grip op Grond
058 292 8092 of 06 46 36 50 47

i.sobel@fryslan.frl

Tweebaksmarkt 52 (bezoekeradres)

Postbus 20120, 8900 HM  Leeuwarden
(058) 292 5925 / provincie@fryslan.frl
WhatsApp: 06 10 26 88 31

www.fryslan.frl