Jaar vergadering Plaatselijk Belang Mildam


Evenementgegevens

  • Datum:

De jaarvergadering van Plaatselijk Belang Mildam is
21 maart 2023, aanvang 19.30.

Hof van Schoterland te Mildam