Zomerfeest Katlijk-Mildam

Stormschade in de buurt

Op 4 juni was het raak: het ‘bomengewelf’ aan de Schoterlandseweg dat vanaf de A32 een majestueuze entree van Mildam inluidde, is gesneuveld. Alleen al aan de weg zelf braken ruim 20 bomen als lucifershoutjes af. Jeep Huisman: “It hat er sûnt 1972 net mear sa mâl om tagien as dizze nacht!

Jeeps gazon en visvijver veranderden in één nacht in een ravage

Lees meer ›

Resultaten Energie Enquête

Een paar jaar geleden hebben we een nieuwe dorpsvisie opgesteld. Eén van de onderwerpen die daaruit naar voren kwam, betrof duurzaamheid en duurzame energie.
Afgelopen jaar is een werkgroep (inclusief een aantal mensen uit Katlijk) gestart om hier informatie over te verzamelen en de mogelijkheden te inventariseren.
Voordat we als werkgroep verder willen gaan, leek het ons goed om eerst na te gaan in hoeverre dit onderwerp leeft in Mildam.

Hoewel de respons niet heel erg hoog was (13%), denken we dat we genoeg informatie hebben om een beeld te vormen van de huidige situatie en daar verder mee te kunnen.
In de Brêge van zomer 2019, is een samenvatting van de uitkomsten van de enquête gepubliceerd. Hier leest u de gehele rapportage.

 

Terugblik 4 mei herdenking

Zaterdagavond 4 mei vond onder veel belangstelling weer de jaarlijkse dodenherdenking in Katlijk plaats. Ook dit jaar weer georganiseerd door de plaatselijk belangen van Katlijk en Mildam.
Voorzitter Harm Wierda van PB Katlijk verzorgde het welkomstwoord en er was muziek van Hester en Femke. Drie leerlingen van de Tjongerschool droegen hun eigen gedichten voor en Frans Bouwers stond stil bij onderdrukking en vrijheid door de jaren heen.
De avond werd afgesloten met een bloemlegging bij de graven van René Bol en Sjoerd Stoker.


Op 4 mei herdenking kunt u een uitgebreide terugblik vinden.

Lopers voor rollers 12 juni 2019

Senioren zien ze vliegen!

De jaarlijkse dagreis voor alle 55+’ers uit Katlijk en Mildam op donderdag 9 mei ziet er weer spannend uit! Om half 10 vertrekt een bus van Dalstra vanaf Hof van Schoterland naar

Seniorenochtend is maandelijks in het Trefpunt, en jaarlijks is er het soosreisje
Lees meer ›

Zwemmen op eigen risico

De strandwacht had er nog zo voor gewaarschuwd: niet oververhit in koud buitenwater springen! Maar als Pasen en Pinksteren toch op één dag kunnen vallen, is niets onmogelijk. Lara van net 7 – maar wel met 3 zwemdiploma’s – sprong lekker tóch in de Tjonger. “Helemaal niet koud hoor”, bibberde de jonge campinggast van De Geele Bosch. Haar ouders hielden het bij een veilige huifkartocht. We schrijven 21 april 2019, 24 graden in de zon en een watertemperatuur van 14 graden.

 

Wie wil de nieuwe plasticscheider van Omrin in Heerenveen eens bekijken?

Sinds begin dit jaar is een nieuwe scheidingsinstallatie in gebruik voor het grijs afval in de gemeente Heerenveen. Wethouder Jaap van Veen heeft op onze jaarvergadering aangeboden daar een excursie heen te maken om een en ander zelf te zien en te ervaren. Het plastic is zo schoon dat IKEA er weer spullen van kan maken. Belangstellenden kunnen zich opgeven via onderstaand contactformulier. Datum en uitnodiging volgen na opgave. Klik hier voor meer informatie

Omrin excursie

Lees meer ›

Koningsdag; vrijmarkt & Mildam Zaait

Zo langzamerhand een traditie; vrijmarkt in combinatie met Mildam zaait op Koningsdag op het parkeerterrein aan de Wissel.

 

Muziekliefhebbers in Mildam

Achter iedere voordeur van Mildam zit een verhaal. In B&B ’t Boekehaagje aan de Schoterlandseweg zit dan ook nog eens muziek. Op 7 april was er weer een huiskamerconcert in huis en tuin. De Heerenveense Courant kwam mee luisteren en zette het op hun site.

Top