Wie wil de nieuwe plasticscheider van Omrin in Heerenveen eens bekijken?

Sinds begin dit jaar is een nieuwe scheidingsinstallatie in gebruik voor het grijs afval in de gemeente Heerenveen. Wethouder Jaap van Veen heeft op onze jaarvergadering aangeboden daar een excursie heen te maken om een en ander zelf te zien en te ervaren. Het plastic is zo schoon dat IKEA er weer spullen van kan maken. Belangstellenden kunnen zich opgeven via onderstaand contactformulier. Datum en uitnodiging volgen na opgave. Klik hier voor meer informatie

Omrin excursie

Lees meer ›

Koningsdag; vrijmarkt & Mildam Zaait

Zo langzamerhand een traditie; vrijmarkt in combinatie met Mildam zaait op Koningsdag op het parkeerterrein aan de Wissel.

 

Muziekliefhebbers in Mildam

Achter iedere voordeur van Mildam zit een verhaal. In B&B ’t Boekehaagje aan de Schoterlandseweg zit dan ook nog eens muziek. Op 7 april was er weer een huiskamerconcert in huis en tuin. De Heerenveense Courant kwam mee luisteren en zette het op hun site.

Steek de vlag uit op 12 april!

Ruim 70 jaar geleden – om precies te zijn: 74 jaar – hielden de Mildammers begin april de adem in. Wanneer zouden de geallieerden ons dorp bereiken en bevrijden? Ze rukten op vanuit het zuiden

Lees meer ›

Uitnodiging Jaarvergadering 16 april

——————————————————————————————————————————–

Uitnodiging Jaarvergadering Plaatselijk Belang Mildam
Dinsdag 16 april 2019
Hof van Schoterland te Mildam

Let op: aanvang 19.30 uur

1. Opening en vaststellen van de agenda

2. Verenigingszaken:
•   Notulen Jaarvergadering 2018
•   Verslag van de penningmeester over het jaar 2018
o  Voorstel verhoging contributie van € 10 naar € 12 per jaar
•   Verslag van de kascommissie
•   Benoeming nieuwe kascommissie
o  Aftredend: Nanne Kroes en Jan Koopman
o  Herkiesbaar: Jan Koopman
•   Bestuursverkiezing
o  Aftredend en niet herkiesbaar: Alie Rusch en Yvonne de Jong
o  Aftredend en herkiesbaar: Jeroen van der Veur

Het bestuur stelt voor Herman Miedema, Claudia Nijdam en Sies Siebenga te benoemen en Jeroen van der Veur te herbenoemen

3. Mildam: de stand van zaken.
Aansluitend: wethouder de heer J. van Veen

4. Pauze

5. Mildam: van Visie naar Actie

6. Rondvraag

7. Sluiting

De notulen kunt u hier raadplegen  en worden in de vergadering op de tafels gelegd.
Het financieel verslag wordt ter vergadering verstrekt.

———————————————————————————————————————————

Enquête energietransitie Gemeente Heerenveen

De gemeente Heerenveen wil ook graag weten of u behoefte heeft aan informatie en advies over de energietransitie en hoe u dat het liefst georganiseerd ziet. Als gemeente willen we onze inwoners en ondernemers namelijk graag ondersteunen bij de energietransitie. Wij hebben adviesbureau Noordtij gevraagd om dat uit te zoeken.

Wat betekent de energietransitie voor u? Waar vindt u informatie?
In de toekomst moet iedereen in Nederland overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. We noemen dit de energietransitie. De energietransitie geldt ook voor inwoners en ondernemers in gemeente Heerenveen en heeft gevolgen voor wonen, werken en mobiliteit. Maar wat betekent het en hoe doe je dit? Wat zijn logische stappen?

We hebben een digitale vragenlijst gemaakt waarin u aan kunt geven wat uw ideeën zijn. Er is een vragenlijst voor inwoners en één voor ondernemers. Beide vragenlijsten zijn tot 8 april te vinden via onze website. Invullen kost slechts 10 tot 15 minuten en de vragenlijsten zijn anoniem. www.heerenveen.nl/vragenlijstenergie

Hoe heurt het eigenlijk? …. In Mildam!

Wijkbeheer van de gemeente heeft PB Mildam gevraagd om bij de inwoners van Mildam aandacht te vragen hoe ze kunnen omgaan met het groenafval. Wijkbeheer heeft namelijk de laatste tijd regelmatig gemerkt dat groenafval in groenstroken en (droge) sloten werd gedumpt. Lees meer ›

Lunchen met 400 pannenkoeken

Precies 40 pakken Koopmans pannenkoekenmix voor maar liefst 10 à 15 stuks per pak gingen erdoorheen op 22 maart. Nationale pannenkoekdag is uitgegroeid tot een landelijk event, waarbij kinderen voor ouderen bakken.


Dafne en Erin hebben hun bord al leeg,tijd voor de ‘ballonhoed’

Bijna 1500 scholen doen mee aan de Pannenkoekdag, zo ook onze Tjongerschool. Met spullen van Koopmans en Tefal hadden de schoolkinderen de voetbalkantine die vrijdag omgetoverd tot een gezellig restaurant. Vaders en moeders bevolkten de keuken, terwijl de ijverigste kinderen stapels pannenkoeken en frisdrank ronddeelden. Andere kinderen goochelden met de aanwezige ballonnen en koksmutsen. Er kwamen – naast de hele school – nog geen 20 pakes, beppes en andere ouderen op af. Dat moet beter kunnen, senioren! Houd voor maart 2020 alvast alle vrijdagen in de gaten!

Open Huis Tjongerschool Mildam, woensdag aanstaande!

Bent u op zoek naar een leuke en goede basisschool voor uw kind? Kom dan woensdag 20 maart naar de Openbare Basisschool De Tjongerschool (BegaafdheidsProfielSchool sinds 2011) tijdens het Open Huis tussen 8.30-12.00 uur. De koffie staat klaar, u bent van harte welkom!

De Tjongerschool, op eigen wijze onderwijs!

Lees ook dit artikel over de Tjongerschool in de Heerenveense Courant:
OBS De Tjongerschool maar wat blij met bibliotheek op school

Enquête Energie & Duurzaamheid en Enquête Natuurzwemplek

Geachte dorpsgenoot,

Met de laatste Brêge heeft u ook 2 enquêtes ontvangen.
Eén enquête is bedoeld om informatie te verzamelen over de mogelijkheden wat er in ons dorp aan duurzaamheid en duurzame energie kan worden gedaan.
De uitkomsten van deze enquête zijn belangrijk bij het nemen van verdere beslissingen of het kiezen van een bepaalde richting.

De tweede enquête heeft betrekking op een mogelijke natuurzwemplek met een strandje aan de Tjonger.
Plaatselijk Belang wil graag weten wat u daarvan vindt en zal vervolgens overleggen met de provincie, Wetterskip en de gemeente, wat de mogelijkheden zijn.

U wordt van harte uitgenodigd om deze enquêtes vooral in te vullen, daarmee helpt u Mildam en uzelf!

Door op de onderstaande links te klikken, gaat u naar de enquêtes:

Enquête energie en duurzaamheid

Enquête natuurzwemplek

Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en worden alleen gebruikt voor het doel van deze enquêtes.
U kunt de enquêtes anoniem invullen.

Zou u de enquêtes voor 7 april as willen invullen?

 

De uitkomsten worden via de website, de Brege en op bijeenkomsten van Plaatselijk Belang gepresenteerd.
Heeft u vragen of hulp nodig? Stuur dan even een mail naar pbmildam@hotmail.com

 

Alvast hartelijk dank voor uw deelname!

Top