Onze kerstboom staat weer

Het is u vast al opgevallen: Plaatselijk Belang heeft de kerstboom weer geplaatst en aangezet. De boom die we vorig jaar in gebruik hadden genomen bevalt zo goed dat we hem precies zo weer hebben opgebouwd. Het ald tsjerkje waar we de stroom van krijgen heeft haar kerstverlichting er nu ook op aangepast. Het is een mooi tegenwicht tegenover de uitbundige versiering van Trienke Reitsma vinden we. U ook?

Midwintermarkt Katlijk

Dit jaar wordt de midwintermarkt op zaterdag 29 december gehouden van 13.00 tot 17.00 uur. Bij de Thomastsjerke, op het kerkplein staan weer diverse standhouders met hun producten. Het geheel wordt opgeluisterd met muziek. En natuurlijk wordt de inwendige mens niet vergeten met een hapje en een drankje.

Sint Thomasluiden
Bekwame klokkenluiders zullen ook tijdens de markt weer laten zien en horen hoe de twee klokken gelijktijdig geluid behoren te worden. En u mag het natuurlijk ook zelf proberen!Deze traditie staat bekend als het Sint Thomasluiden. Het Sint Thomasluiden is een oud volksgebruik. Vroeger was dit gebruik in grote delen van Friesland erg populair. Nu wordt deze traditie alleen nog in stand gehouden in de twee dorpen Katlijk en Oudehorne.
Komt u ook gezellig langs op zaterdag 29 december tussen 13.00 en 17.00 uur?

Nieuwjaarsinloop 2019

Het bestuur van Plaatselijk Belang Mildam nodigt inwoners uit voor de Nieuwjaarsinloop op 13 januari.

Kap bomen rand Puntersbosje Wissel- Van Aylvalaan

Zoals afgesproken op de buurtbijeenkomst op 12 juli jl. over de toekomst van het Puntersbosje, zou de gemeente contact opnemen met Groener Mildam zodra er plannen zijn voor de kap van bomen in dit bosje.

Kap bomen aan de rand
De gemeente wil graag komende winter en vóór de herbestrating volgend jaar een aantal overhangende bomen aan de rand van het bosje, die een gevaar voor de huizen kunnen gaan vormen, kappen.

Overleg gemeente – vertegenwoordiging omwonenden
Daarop is door Groener Mildam een bijeenkomst op locatie georganiseerd op woensdagochtend 5 december voor overleg tussen Hanneke Huisman en Hendrik Kromkamp van de gemeente Heerenveen en enkele omwonenden over welke bomen gekapt mogen worden en welke niet.

Gele stip
Men was het vrij snel met elkaar eens en in een rondgang om het bosje zijn een aantal bomen gemerkt met een gele stip. Deze bomen zullen komende winter gekapt gaan worden.

Er is besloten om eerst te kijken welk beeld deze kap aan de randen voor het bosje geeft, voor in een tweede fase besloten wordt of er bomen die meer in het midden staan, moeten worden gekapt om weer een mooi en verzorgd bosje te creëren met een goede gelaagdheid van ondergroei en bomen.

Tevens is besloten om de grasstrook aan de oostkant (zonder bomen) te laten verschralen en alleen de buitenste strook komend seizoen te maaien. Brandnetels kunnen eventueel worden uitgetrokken. Misschien kunnen er bollen geplant worden, maar dit wordt meegenomen in het herbestratingsplan voor de Wissel.

Yvonne Meesters,
Namens Groener Mildam

Goed (te) zien!

Voor automobilisten staan er waarschuwingsborden langs de weg die attenderen op het belang van goeie verlichting. Dat geldt minstens zo hard voor fietsers. Onze wijkagent Peter van Harten helpt een handje: in dit donkere jaargetij gaat de politie weer controleren op het niet voeren van fietsverlichting. Zorg dat u zichtbaar bent in het donker!

Persoonsgegevens veilig bij PB

Sinds mei dit jaar is de AVG van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Doel is te voorkomen dat uw persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer e.d.) door derden gebruikt worden voor doeleinden, waarvoor ze geen toestemming aan u hebben gevraagd.

Wat doet PB met de ledengegevens? Het bestuur heeft privacy beleid geformuleerd, een handleiding waar het zich aan zal houden. Hier vindt u onze privacy verklaring.

Bestuursvergaderingen Plaatselijk Belang zijn openbaar

Wilt u als toehoorder eens een PB bestuursvergadering bijwonen? Dat kan! Wilt u zelf iets inbrengen dan is het handig dit vooraf te melden, zodat er ‘inlooptijd’ gereserveerd kan worden als eerste agendapunt. Er wordt in principe op de 2e maandag van de maand vergaderd van 19:30 – uiterlijk 22:00 uur, doorgaans in de Tjongerschool.
Voor de vergaderdata raadpleeg de dorpsagenda.

Wintermarkt Mildam

Op zaterdag 24 november is er Wintermarkt in Mildam. Kom kijken op allerlei locaties, waar zo’n 50 stands van 10 tot 17 uur klaarstaan voor wie iets bijzonders – of gezelligheid – zoekt. Het aanbod varieert van brokante, kunst, kleding en woonaccessoires tot boeken, creatieve hebbedingetjes en lekkere hapjes. De gratis pendeldienst per huifkar van Mildam naar De Geele Bosch en terug wordt wegens succes geprolongeerd. Ook daar zijn veel stands en ook workshops voor kinderen van 3-93. De wintermarkt wordt bovendien een lust voor het oor: tussen 12 en 14 uur treedt een koor op en lopen muzikanten met trekzak langs de locaties, terwijl een draaiorgel een rondje rijdt en ook de kinderen van de Tjongerschool zich laten horen.

Zoekt u nog iets unieks voor de naderende feestdagen?  Graag tot zaterdag de 24e!

 

Bijeenkomst de Wissel herinrichting Mildam Noord

Zaterdag 20 oktober jl. zijn zo’n 20 bewoners van de Wissel bijeen geweest om gezamenlijk hun wensen en ideeën aan te dragen en uit te wisselen over de herinrichting van Mildam Noord en dan met name over de Wissel. Er is onder meer gesproken over verkeers-remmende maatregelen, het Puntersbosje,
de inrichting van trottoirs en straatverlichting. De ideeën zijn gebundeld door de coördinatoren die namens de Wissel in de werkgroep aanbevelingen zitting hebben. Deze werkgroep overlegt de komende maanden met de gemeente Heerenveen over de herinrichting van Mildam Noord.
Meer informatie over dit onderwerp staat op de website www.maakhet.nl

De duofiets na één jaar gebruik

Einde zomer vorig jaar heeft Lutz Jacobi namens PB de duofiets ‘afgetrapt’. Dankzij o.a. een bijdrage van € 6.500 van het Rabo Coöperatiefonds hebben minder mobiele mensen een jaar lang kunnen ervaren hoe het was om weer eens te fietsen. Die mensen zijn er zat – was de verwachting – maar ze kwamen niet makkelijk. Fietscoördinator Lieuwe Eiling: “Het is blijkbaar wennen. We hebben vooral aanmeldingen van fietsvrijwilligers, cliënten zijn lastiger te vinden. Vinden ouderen het misschien stigmatiserend om zo zichtbaar ‘beperkt’ te zijn?”
Vaste gebruiker Tonny Veenstra heeft daar geen last van. Voor haar gevoelloze voeten en aangepaste schoenen is de duofiets een uitkomst. Als vaste klant gaat ze er op de donderdag met echtgenoot Martien graag op uit. Een groot rondje door de polder of een klein rondje langs Oranjewoud en terug langs de Tjonger. Martien fietste al 4 jaar voor verpleeg-/verzorgingstehuis Anna Schotanus en kent het klappen van de zweep. Tonny: “We vinden het allebei heerlijk en het is helemaal niet eng. Als er een tegenligger aankomt, gaat die altijd opzij.”

Tonny & Martien Veenstra fietsen graag langs de Tjonger

Lees meer ›

Top