Toanielferiening De Twa Doarpen Spilet “Fêstrûn”

Fjouwer frôlju sille mei elkoar nei de Chippendales, mar rinne fêst yn de bosken fan Appelskea.
Der stiet gelokkich in hûske, dat se tinke der moatte wy mar op oan.
De boer, in noartske man, hat net safolle op mei de bisite, mar se meie nei lang seuren der toch IEN nacht bliuwe.
Mar…..is dizze bargeboer wol in boer of gebeure hjir hiele oare dingen……orgaanhannel???
En wat docht dy dokter der sawat alle dagen??
In protte fragen, spannend mei in soad humor.

Jim kinne it meimeitsje op:
Sneon 16 maart om 20.00 oere
Tiisdei 19 maart foar de 50+ SOOS om 20.00 oere
Freed 22 maart om 20.00 oere
Sneon 23 maart om 20.00 oere

Lokaasje: de Herbergh yn Ketlik

Utnoeging Festrûn.programma.15-02-2019

Huis aan de Tjonger verdwijnt

Het was misschien geen officieel monument, maar wel het meest markante pand langs de Tjonger: de voormalige woning van wijlen Pietsje Balstra-van Essen. Binnenkort is het geschiedenis. Lees meer ›

Vacaturebank Mildam, vrijwilligerswerk

Informatie tbv hulp bij activiteiten Groener Mildam:Gevraagd: organisator/coördinator projecten van Groener Mildam

De afgelopen 4 jaar hebben Judith van Tongeren en Yvonne Meesters als trekkers van Groener Mildam een aantal projecten in het kader van de dorpsvisie Mildam 2025 samen met vrijwilligers en wijkbeheer gerealiseerd:

– Mildam OOGST (jaarlijkse oogstmarkt rond half september op het speelveld)
– Mildam ZAAIT (jaarlijkse markt op Koningsdag op het parkeerterrein bij de sportvelden)
– Onderhoud wandelroute rond Mildam en door Oranjehoeve (kleine snoeiwerkzaamheden)
– Bloemen/bollenlint (bij de entree van Mildam)
– Fruitboomgaard op het speelveldje met oude rassen appels en peren van Fruit yn Fryslân, waarbij een boom geplant is voor elk kind dat in 2017 en 2018 in Mildam werd geboren
– Communicatie over onderhoud van het Puntersbosje (aan de Wissel – Aylvalaan)

Judith van Tongeren is per 1 januari 2019 gestopt met haar rol als trekker van Groener Mildam.

Yvonne Meesters zoekt per direct iemand die samen met haar de bestaande projecten organisatorisch wil onderhouden en coördineren.
Daarbij kunt u denken aan het jaarlijks organiseren van de zaai- en oogstdag, het benaderen van groepen vrijwilligers voor onderhoudswerk aan boomgaard, bloemenlint en wandelpaden, het plannen van activiteiten, het maken van flyers, foto’s, versturen van mail, het zorgen voor koffie/thee en wat lekkers op locatie van de werkzaamheden.

Er zijn al groepjes vrijwilligers voor het bloemenlint en er is ook een snoeigroep voor de wandelroute. Voor de boomgaard hebben de eerste vrijwilligers zich aangemeld, maar daar kunnen we nog wel wat meer mensen gebruiken.
De gerealiseerde projecten zijn van en voor ons allemaal en hopelijk ook met elkaar. Het is gezellig en verbindend om met elkaar een paar uurtjes aan het werk te zijn aan een van deze projecten.
Er worden voorlopig geen nieuwe projecten opgestart. Het gaat om het onderhouden van de bestaande projecten, die alleen een succes kunnen worden als ze breed gedragen worden.

Voor info of vragen: Yvonne Meesters (0513-681569 of ysm.meesters@gmail.com)

 

 

Nieuwe expositie Galerie Mildam

Galerie Mildam opent weer haar deuren na de winterstop met expositie Greet Paulides.
Greet Paulides, schilderes met voorkeur voor landschappen vastgelegd in aquarel. Zij is geboren in Utrecht en woont nu al meer dan 45 jaar in Mildam. Als kind tekende ze al graag en toen ze ouder werd bekwaamde en ontwikkelde ze zich meer en meer. Nu al meer dan 40 jaar lid van de schilders club “de Munnik” waar zij meerdere leraren heeft meegemaakt. Ook heeft zij diverse masterclasses gevolg in het modeltekenen. Zo voer Greet vele jaren mee op een klipper om les te krijgen van Igor Kusmirak. Haar inspiratie komt veelal uit haar woonomgeving.
Zondag 3 februari is de opening van deze expositie in Galerie Mildam. Tijdens deze middag is Greet zelf aanwezig evenals de overige kunstenaars van de Galerie. Uiteraard is er dan gelegenheid om vragen te stellen onder het genot van een kopje thee of koffie.
Openingstijden: vrijdag t/m zondag van 14.00 uur – 17.00 uur, Schoterlandseweg 37, 8454KB Mildam.

G1000 Heerenveen

Wat is jouw idee voor het centrum van Heerenveen?

Bij tienduizend inwoners van de gemeente Heerenveen valt deze week een bijzondere brief op de mat: een uitnodiging van de burgemeester voor een goed gesprek op zaterdag 9 februari, tijdens de burgertop van de G1000Heerenveen.
Een grote groep inwoners, ondernemers, ambtenaren en politici van de gemeente Heerenveen onderzoekt die dag samen hoe het centrum van Heerenveen aantrekkelijker kan worden. In een open gesprek en met een open agenda, dus zonder vooraf vastgestelde punten. Deelnemers aan de G1000Heerenveen verzamelen niet alleen ideeën, ze werken uiteindelijk ook concrete plannen uit.

Met deelname aan de burgertop kunnen inwoners invloed uitoefenen op een vraagstuk in de gemeente. Wethouder Jelle Zoetendal: “Het centrum van Heerenveen is van ons allemaal en we hechten veel waarde aan de inbreng van alle gebruikers. Daarom willen we samen aan de slag met verbeterplannen. Meedoen aan de G1000 is een kans om mee te denken, praten en beslissen over de toekomst van ons centrum. Alle ideeën zijn welkom op 9 februari.”
Ingelote inwoners van de gemeente Heerenveen ontvangen hun uitnodiging rond 10 januari. Met de code in de brief kunnen zij zich aanmelden via de website www.G1000Heerenveen.nl. Wie niet is ingeloot maar wel wil meedoen, kan zich aanmelden als ‘vrije denker’. Zo heeft iedereen de kans om zijn stem te laten horen.

Meer informatie en aanmelden klik hier. 

Gezocht: Hulp bij theater op locatie

Toneelvereniging De Twa Doarpen maakte in het afgelopen culturele jaar een ‘boppeslach’ met de openluchtvoorstelling De klok en het meisje. Op locatie – ons eigen Thomastsjerkje – was deze ‘Under de toer’ productie finaal uitverkocht, zelfs de extra voorstellingen. Pech dus voor inwoners van o.a. de twa doarpen Katlijk en Mildam.

Alle reden om in 2019 nogmaals ‘theater op locatie’ te (willen!) organiseren. Dat kan alleen met extra creatieve en organisatorische hulp! Wij, toneelvereniging De Twa Doarpen en Stichting Herman de Streuper zoeken daarom mensen om het bestuur aan te vullen. Hoe
meer mensen zich melden, hoe soepeler e.e.a. kan verlopen.

Interesse? Neem voor aanmeldingen of informatie contact op met Moniek Bergsma (0513-542842) of Minke Bouwstra (0513-632878). De toneelvereniging én heel wat inwoners bedanken u alvast voor uw reactie!

Onder de Toer. Het Meisje en de Klok.

Hoe staat het met de compressor?

Compressor Mildam:
Het is er altijd een drukte van belang. Er is wat pech geweest, de zuigers van de compressor zijn vervangen. Ook moet ongeveer maandelijks de leiding schoon worden geveegd. De troep daaruit wordt dan met een tankauto afgevoerd. Er ligt nu ook wat smurrie op het beton. Ik heb daar met een milieu inspecteur van it Wetterskip bij gestaan maar die ziet geen grote verontreiniging en laat het dus verder zo. Wel krijg ik binnenkort het Staatstoezicht op de mijnen op bezoek die dan een eigen inspectie gaat doen en tegelijk mijn vragen gaat beantwoorden. Met name de monitoring van de peilbuizen en de drain onder de installatie hebben mijn belangstelling. Van de negen buizen hebben twee nog sporen benzeen, waarschijnlijk nog van de laatste lekkage. Via het WOB verzoek heb ik bij het Staatstoezicht op de mijnen het geluidsrapport ontvangen. Maar dat is een ander rapport dan we (Harm Wierda en ik) inzagen in Harlingen bij Vermilion thuis! Daar was een drie etmaal meting van maart 2017, nu in december 2017. Het nieuwe rapport legt ook uit waarom er lang zeecontainers bij de installatie stonden: die moesten geluid tegenhouden richting dorp tijdens de meting. Ze zouden vervangen worden door een wandje, maar dat staat er nu niet. Ik ga weer vragen.
Wiebe Nijlunsing 17.12.2018

Gaswinning

Er is weer veel gebeurd aan het gasfront en tegelijk heel weinig. Op een (willekeurige) rij:
• Nieuwehorne: Heerenveen heeft voor de rechtbank een slag verloren in haar weigering om mee te werken aan de verdere opbouw van de winplek en de leiding naar Mildam. Ze moet nu voor 1 juni verdere uitleg geven waarom ze niet wil meewerken. Een nieuwe omgevingsvisie kan daarbij helpen maar die is er nog niet.

• Langezwaag: de winning ligt stil omdat de leidingdruk vanaf het compressorstation het onmogelijk maakt gas af te voeren. Er zal nu een oude compressor vanaf Slootdorp worden aangevoerd en geplaatst bij de drie putten in LZG zodat de zaak weer op gang komt. De dit najaar ingediende ingediende zienswijze van de gemeente (stoppen zolang er geen schaderegeling is) is nog in behandeling.

• Op 6 dec ben ik naar Wolvega geweest. In de raadszaal was een voorlichting van Economische zaken en het Staatstoezicht op de mijnen (SodM) over de plannen met Rottum (1, 2 en 3). Het blijkt dat Rottum West ca 250 tot 650 miljoen kuub bevat, midden 51 en oost (ongeveer bij de zandwinput waar de nieuwjaarswandeling 13 januari heen gaat) 350 miljoen: vergelijkbaar met Nieuwehorne en veel minder dan ik vooraf had gedacht. Men verwacht anderhalve cm bodemdaling. Vermilion heeft ons het winningsplan nooit ter inzage gegeven dus dat waren nieuwe cijfers. In 2020 is de eerste proefboring gepland. De raad van Weststellingwerf was er ook en die leek een beetje te ontwaken nu de plannen zo dichtbij kwamen. De EZK en SodM mensen moesten nog weer met de trein naar Den Haag dus de avond was half tien afgelopen. Je voelt je dan echt een wingewest.

• Vermilion heeft een begin gemaakt met de informatievoorziening op haar website . Er is een interactief kaartje met de pijplijn naar Garijp en daarop gele stipjes met winplekken die je aan kunt klikken. De compressor is een zwart driehoekje. Het is een mager beginnetje. De laatste maand is er niets bijgekomen.

• Er is een commissie mijnbouwschade in de maak die voor de kleine velden de schademelding en afwikkeling moet gaan regelen. Wel gek dat dat nu pas komt nu de winning al druk op gang is. En ook gek dat dat een landelijk loket is en niet bij ons in de buurt. Discussie is nog gaande over de nulmeting gebouwen: de bouwkundige (voor)opname. Vermilion heeft een bureautje Thorbecke ingehuurd die nogal krasse plannen heeft: huizen jonger dan 70 jr vallen overal buiten. Zie de ppt van Diever  of op de website van Vermilion. Maar op 18 dec gaat Vermilion aan de gezamenlijke Plaatselijke Belangen in Heerenveen haar plannen uitleggen.

• Op 13 dec was in Groningen een demonstratie over het kleine velden beleid bij de hoorzitting voor Vermilion bij de rechtbank daar over de Nijbeets plannen waar Opsterland zo tegen is. Het heeft het voorblad van de LC gehaald. De SP tomatensoep was lekker in de kou. Maar ik ben meer een kritisch volger dan een actievoerder.

Wiebe Nijlunsing 16.12.2018

Reconstructie Mildam Noord komt dichterbij

De raad van Heerenveen heeft een half miljoen euro beschikbaar gesteld voor de herstrating van Mildam Noord, zowel de klinkers als de tegels. Het werk zal na de zomer beginnen. Het asfalt in de Molenlaan en op de parkeerplaats van de Wissel blijft liggen en ook de riolen zijn nog goed. Ondertussen zijn we met een werkgroep al een tijdje bezig om de wensen van het dorp zo goed mogelijk mee te nemen. Laatst was er een avond in de Hof van Schoterland waarop 7 mensen van de gemeente met de 15 werkgroepleden samen wenskaarten tekende: elke straat kreeg een grote plattegrond waarop ieder met viltstift mocht tekenen of schrijven wat verbeterd kon worden. Er verschenen plateaus, drempels, inhammen, bomen, wadi’s en meer. Dit alles zal door de gemeente tot één tekening worden samengevoegd die eind januari weer in het dorp besproken zal worden. Bij instemming wordt dat het uitvoeringsplan. Houd dus de website in de gaten voor de datum! Mail PB als u hier vragen over hebt.

Onze kerstboom staat weer

Het is u vast al opgevallen: Plaatselijk Belang heeft de kerstboom weer geplaatst en aangezet. De boom die we vorig jaar in gebruik hadden genomen bevalt zo goed dat we hem precies zo weer hebben opgebouwd. Het ald tsjerkje waar we de stroom van krijgen heeft haar kerstverlichting er nu ook op aangepast. Het is een mooi tegenwicht tegenover de uitbundige versiering van Trienke Reitsma vinden we. U ook?

Top