Info bijeenkomst Puntersbosje

12 Juli is er voor de direct omwonenden van het Kleine Puntersbosje een informatieavond gehouden.
Het bosje is aan onderhoud toe. Een uitgelezen moment om te inventariseren wat de ideeën, wensen en bezwaren van de bewoners zijn mbt dit unieke bosje midden in Mildam.

Yvonne Meesters leidde namens Groener Mildam de bijeenkomst. De gemeente Heerenveen werd vertegenwoordigd door Marc Jensen, Hendrik Kromkamp en Hanneke Huisman. De ecoloog John Melis, die een inventarisatie van het Puntersbosje gaat maken, was ook ter plaatse. Namens het Plaatselijk Belang waren Adri Sluis en Herman Miedema aangehaakt.

Er was veel belangstelling van de omwonenden voor deze avond.
Mocht u nog  ideeën hebben voor het Puntersbosje dan kunt u deze mailen naar judithvantongeren@hotmail.com of ysm.meesters@gmail.com of plaatsen op maakhet.nl/ /groep/puntersbosje
Op 25 september is er een bijeenkomst in het Hof van Schoterland over herbestrating  van een deel van de straten ten noorden van de Schoterlandseweg. Dan staat het  Puntersbosje ook weer op de agenda.

Doe je mee aan de appeltaartenbakwedstrijd?

Op 15 september, ‘Mildam Oogst’-dag, tevens afsluiting van het PLUSmienskip project, ziet een professionele jury uw appeltaart met spanning tegemoet. Tijdens deze dag wordt de 1e prijs toegekend aan degene die de smakelijkste, origineelste, volmaaktst doorbakken appeltaart heeft ingeleverd. Verlekker je vooraf aan een plan en geef je tijdig op.

De appeltaarten bakwedstrijd staat open voor alle inwoners uit Bontebok, Katlijk en Mildam en meedoen is makkelijk!

  1. Geef je op als bak-kandidaat vóór 1 september door je naam, adres en telefoonnummer + de opmerking ik doe graag mee met de appeltaarten bakwedstrijd hier achter te laten (klik hier voor aanmelden) of per onderstaand strookje
  2. Bak de smakelijkste appeltaart die herkenbaar is als ‘appelbaksel’
  3. Elke appelsoort mag, evenals eigen toevoegingen van kruiden, noten en/of vers fruit
  4. Elke vorm mag, een ronde taart, slofje, strudel of tarte tatin, als het maar ‘appelig’ wordt
  5. Lever de taart op de PLUS Evenementendag op 15 september tussen 11 en 12 uur in de speeltuin/evenemententerrein achter de Aylvalaan in Mildam
  6. Zorg dat je wint!

Meer informatie over de wedstrijd volgt. Kijk dus regelmatig op deze site voor nieuwe aankondigingen..

Door onderstaand strookje uit te printen en ingevuld af te geven bij Alie Rusch, Schoterlandsaeweg 56, Mildam.

 

 

================================================================

AANMELDSTROOK  (en noteer meteen op de kalender of in uw agenda)

JA! Ik doe mee aan de appeltaarten bakwedstrijd op zaterdag 15 september

Naam                                 ……………………………………………………………………………………………

Adres                                  ……………………………………………………………………………………………

Bereikbaar op tel.nr.      …………………………………………………………………………………………..

Afgeven vóór 1 september bij Alie Rusch, Schoterlandseweg 56, Mildam

Bij eventuele vragen kunt u bellen met Ietje Miedema, tel. 06-55232133

Fietspad Molenlaan

Het fietspad aan de Molenlaan is afgelopen voorjaar voorzien van een nieuwe toplaag. Door het droge weer is deze toplaag nog niet goed uitgehard en niet geschikt om te gebruiken. Gemeente Heerenveen is in gesprek met de aannemer om een goede oplossing te vinden.

 

Informatieavond onderhoud Puntersbosje

Informatie en uitwisselingsavond over het benodigde onderhoud op donderdag 12 juli thv het Puntersbosje aan de van Aylvalaan. De gemeente Heerenveen wil graag de wensen van de omwonenden horen. Aanwezig zullen zijn: wijkbeheer gemeente heerenveen, een ecoloog, Plaatselijk Belang Mildam, Groener Mildam.

WOB en gemeentelijke informatiepagina

De Wet Openbaarheid van Bestuur garandeert dat informatie van de overheid openbaar beschikbaar is. Overheden zoals het rijk (ministeries), de provincie, gemeenten en waterschappen zijn verplicht hun besluiten – informatie voor burgers dus – bekend te maken. In de Leeuwarder Courant kun je bijvoorbeeld bekendmakingen van de provincie tegenkomen en ook de gemeente publiceert wekelijks een rijtje vergunningen voor (ver)bouw, sloop, een wegafsluiting e.d. in onze huis-aan-huis bezorgde Heerenveense Courant. Hoewel…

Dorpsgenoot Evert Vel merkte op dat de gebruikelijke gemeentelijke informatiepagina tegenwoordig ontbreekt! Deze publicatie is al enige tijd geleden gestopt, begreep Plaatselijk Belang bij navraag aan de gemeente. En ofschoon ‘alles’ tegenwoordig online te volgen is, is dat toch een verzuim van onze overheid. Heel wat mensen weten immers niet wat met ‘online’ bedoeld wordt.

Wijkmanager Marc Jense van de gemeente reageerde mondeling dat hij het toejuicht als burgers aan de bel trekken: “Het is goed dat mensen vanuit betrokkenheid de gemeente kritisch benaderen.” Kritische burgers houden de gemeentelijke bedrijfsvoering democratisch. Daarom ons verzoek: wilt u toegang hebben tot informatie over bestuurlijke aangelegenheden, meld dat dan bij de gemeente via griffie@heerenveen.nl! Als het onze gemeenteraad ernst is met alle ambities (verduurzaming, versterken van de lokale democratie en ontwikkeling van het centrum, wijken en dorpen), dan pakken ze de hint vast wel op. En hierover verwachten we zondermeer een openbare bekendmaking!

 

Gezocht: begeleiders voor Gezond Natuur Wandelen

Wandelt u graag? Het liefste in een groene omgeving?  Zou u het enthousiasme voor de natuur en het wandelen willen overbrengen op mensen die minder bewegen? Zou u op regelmatige en vrijwillige basis, eens per week tot eens per maand, een wandelgroep willen begeleiden? Dan zijn we op zoek naar u. 

De stichting Gezond Natuur Wandelen is in 2014 gestart met het opzetten van gratis wekelijkse wandelingen in de natuur of het groen in de stad. Landschapsbeheer Friesland zet zich in om de wandelingen in Friesland op te starten! Op onderstaande website kunt u vinden waar al gewandeld wordt: http://www.gezondnatuurwandelen.nl/wandelen/vind-een-wandeling/

Deze wandelingen willen we ook graag bij u in de buurt opstarten en hiervoor hebben we begeleiders nodig. Samen bespreken we vanaf welke plaats en tijd we wekelijks een uurtje kunnen wandelen. Tijdens de wandelingen kunt u iets over de natuur vertellen. Dat mag, maar hoeft niet. Hiervoor hoeft u echt geen expert te zijn. 

De wandelingen zijn toegankelijk voor iedereen die meer wil bewegen. Het gaat hierbij vooral om de combinatie van bewegen en de gezonde natuur. Verder zijn de wandelingen natuurlijk gewoon erg gezellig!

De wandelingen worden in nauwe samenwerking georganiseerd met lokale partijen op het gebied van gezondheidszorg, welzijn, natuurbeheer en (wandel)sport. Het betreft een breed gedragen sociaal en sportief initiatief. Bent u geïnteresseerd om een wandelgroep te begeleiden? Of kunt u ons helpen om begeleiders te vinden voor Gezond Natuur Wandelen? U kunt zich aanmelden via de website https://www.landschapsbeheerfriesland.nl/aanmeldformulier-vrijwilligers. Voor informatie kunt u gerust contact opnemen met Doetje de Jong (0512 38 38 00) d.dejong@landschapsbeheerfriesland.nl.

Op 10 juli is er informatiebijeenkomst in Katlijk ; hier leest u er meer over.

Kennismaken met Le Roy

Een mini cursus in de Ecokathedraal op donderdagavond 28 juni en 5 juli voor belangstellenden uit Mildam, Katlijk, Bontebok en omgeving.

We beginnen om 19.30 uur in het atelier met een kop koffie of thee en een korte inleiding, daarna gaan we buiten aan de slag met stapelen. Twee praktische avonden om te ontdekken wat de fascinatie van Louis Le Roy was en vooral ook wat kun je er zelf mee – hoe kun je in je eigen omgeving aan de slag met het hergebruik van materialen.

De cursus wordt gegeven in het kader van het PlusMienskip project en is een initiatief van Plaatselijk Belang en stichting TIJD – de erfgenamen van het gedachtengoed van Louis Le Roy. De avond wordt begeleid door Marcel Prins en andere leden van de bouwploeg die normaal iedere dinsdagmiddag door bouwen aan de Ecokathedraal. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden kan bij Marcel Prins via mail contact@marcelprins.nl – u kunt zelf kiezen om een van de twee of beide avonden te komen. Een mooie gelegenheid om eens nader te kennen met dat toch wonderlijke fenomeen Ecokathedraal dat onderdeel uitmaakt van onze directe omgeving. Voor wie na de kennismaking meer wil weten kan zijn kennis verdiepen door zicht aan te melden voor een van de Workshops in Heerenveen Ecokathedraal denken en werken op 19 september, 3 oktober, 7 november of 28 november. Kosten 50,- euro per persoon, inclusief lunch en een boek van de stichting TIJD naar keuze. Meer informatie of aanmelden kan via de site www.ecokathedraal.nl

Cursus op donderdagavond:
28 juni en/of 5 juli, half 8

Atelier Ecokathedraal, aan de Yntzelaan in Mildam
Aanmelden kan bij Marcel Prins ,via mail contact@marcelprins.nl

Er  ontstaan  veel Plussen in Bontebok, Katlijk en Mildam.

In het kader van het project PLUSmienskip ontstaan er allerlei plussen in Katlijk, Bontebok en Mildam. De start is al veelbelovend.
Hoe meer Plussen – die vooral samen zijn gemaakt – hoe leuker en mooier het wordt.

Overal duiken plussen op, dat wordt vast een mooi gezicht en maakt nieuwsgierig naar waar zou de volgende Plus opduiken?

De stand van de aantal Plussen wordt bijgehouden en hier is te zien hoeveel het er al zijn.

Op een centrale plek in Bontebok, Katlijk en Mildam staat een soort PlusBoom waaraan de stand van zaken kan worden afgelezen.

Bij Galerie It Alde Tsjerkje in Mildam kan iedereen de PLusBoom van Mildam bekijken.

Wanneer er weer een Plus in Mildam  gemaakt wordt er weer een tak aan de boom bevestigd. Ook meedoen? Hier lees je hoe het in zijn werk gaat.

 

Gemeente Heerenveen roept ouders op mee te denken over kinder- en peuteropvang

De gemeente Heerenveen wil dat alle peuters gebruik kunnen maken van kinder- of peuteropvang. Alle ouders van jonge kinderen worden gevraagd deel te nemen aan een grootschalig onderzoek naar kinder- en peuteropvang. Wethouder Jelle Zoetendal: “we willen weten waar de ouders behoefte aan hebben, zodat we de opvang verder kunnen verbeteren”.

De opvang als goede voorbereiding voor de basisschool
De eerste jaren zijn belangrijk in de ontwikkeling van een kind. Ze leren praten, samen spelen en sociale vaardigheden. Op de kinder- of peuteropvang worden kinderen spelenderwijs gestimuleerd in hun ontwikkeling zodat zij een goede start maken op de basisschool.

Wethouder onderwijs Jelle Zoetendal: “de gemeente Heerenveen vindt het erg belangrijk dat alle peuters in de gemeente Heerenveen gebruik kunnen maken van de opvang. Zo stellen we subsidie beschikbaar aan ouders die wel gebruik willen maken van de opvang, maar die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Via dit onderzoek willen we in kaart brengen waarom ouders wel of juist niet kiezen voor opvang van hun kinderen. Deze input gaan we vervolgens gebruiken om de kinder- en peuteropvang beter te laten aansluiten op de wensen van de ouders”.

Over het onderzoek
De gemeente Heerenveen heeft onderzoeksbureau Partoer gevraagd het onderzoek geheel uit te voeren. Alle ouders met kinderen in de leeftijd van 1 tot 6 jaar hebben deze week een brief van Partoer ontvangen met daarin de vraag deel te nemen aan het onderzoek. Deelname kan door een vragenlijst in te vullen. Partoer gaat vertrouwelijk met alle gegevens om en de gemeente krijgt geen inzage in deze gegevens. Naar verwachting worden de resultaten dit najaar bekend.

John Jansen van Galen wandelt eigen boek

Het was niet het mooiste weer op zondag 24 juni, maar BN’er John Jansen van Galen wist toch zo’n 15 deelnemers op de been te brengen. Jansen van Galen schrijft al 45 jaar over wandelen en zijn gepeperde journalistieke analyses kent menigeen uit o.a. de Leeuwarder Courant. Nu stond de nieuwe panelen/natuurroute van Mildam op zijn lijstje, die misschien wel meer paden in de directe omgeving kent dan menige inwoner. In zijn boek Nederland wandelparadijs beschrijft hij diverse tochten in ondermeer Friesland. Voor en na de wandeling las hij enkele ervan voor in Hof van Schoterland. “Er worden steeds meer gebieden ontsloten voor wandelaars,” hield hij zijn gehoor voor. De wandeling van ruim 6 km voert ondermeer over het landgoed Oranjestein, de oude pelgrimsroute Jabikspaad en de ecokathedraal.

De wandelingen met een BN’er als gids vinden elke laatste zondag van de maand plaats, daarnaast kan men hem op ieder gewenst moment met de routekaart zelf lopen. De wandeling is onderdeel van het LF2018-project ‘Mildam blijvend op de kaart’.

De wandeling kent onverwachte doorkijkjes (foto Judith van Tongeren)

 

Schrijver-journalist John Jansen van Galen leest een wandelstukje voor (foto Marcus van Gelder)

Top