Getuigen gezocht

PB Mildam vraagt je aandacht voor het volgende;
Er zijn ca.40 jonge boompjes/struikjes verdwenen uit het nieuw aangeplante deel van het bos aan het begin van de Yntzelaan. Heb je iets gehoord of gezien wat daar mee te maken kan hebben?
We horen het graag.
pbmildam@hotmail.com

Jack O’Lantern pompoenen wedstrijd

Een eetbare pompoen met een mysterieuze naam, daar willen we meer van zien! Op Koningsdag met de ‘Mildam Zaait’ markt aan de Wissel deelt Plaatselijk Belang zakjes uit met 2 pompoenpitten.
Eraan geniet zit de uitleg wat je ermee moet doen.  Zoals: in de grond stoppen (en zorgen dat je er sneller bij bent dan de slakken). Maar ook: dat je op 15 september je opgekweekte pompoen kunt laten keuren, opmeten en wegen en er wellicht een prijs mee kunt winnen op de ‘Mildam Oogst’ markt.
Die 15e is de Evenementendag waar het PLUS Mienskip project mee afsluit. Als het goed is, zijn de verbindende plussen tussen Mildam, Katlijk en Bontebok die het positieve mienskipsgevoel tussen en in de dorpen symboliseren, dan overal zichtbaar.
De zakjes zijn gratis voor wie in een van die dorpen woont. Eigenlijk heb je altijd prijs met zo’n pompoen. Wie er geen heerlijke schotel van maakt, kan er altijd nog lantaarn van snijden voor Halloween (letterlijk ‘All Hallows Eve’, de avond voor Allerheiligen dus).

Wie Jack O’Lantern was? Een Ierse smid die de duivel te slim af was. Toen hij na zijn dood hemel noch hel mocht binnengaan, zwierf hij rond met het brandende kooltje dat de duivel hem gaf. Hij deed dat in een uitgesneden koolraap…
Niet hier met Koningsdag? Pompoenzaden kunnen afgehaald worden op De Karn 13, waar een afgesloten bak staat waar men zaadjes uit mag halen.

PlusMienskip en Bloemenlint nu definitief gehonoreerd door IMF!

PlusMienskip en Bloemenlint nu definitief gehonoreerd door IMF!

GS van Fryslân hebben de brieven gestuurd: de beide projecten van PB Mildam zijn goedgekeurd en wel als 1 en 2 in de ranking! We zijn hier heel blij mee en gaan er hard aan werken om ze beide tot een succes te maken. De flyer van PlusMienskip voor Mildam, Katlijk en Bontebok samen wordt nu gedrukt en hangt hopelijk binnenkort bij veel mensen voor het raam! Zie de afbeelding hierbij. (op de andere kant staat de feitelijke info). En op 27 april hopen we de eerste Plus te zien van ons allen samen op het sportveld van Mildam.

 

Lutz Jacobi in Mildam

 

Cultureel duurzaam, dat was een van de subsidievoorwaarden van de gemeente Heerenveen voor projecten in het kader van LF2018. Naast de 75% die de projectgroep ‘Mildam blijvend op de kaart’ voor de ingediende begroting kreeg, was er nog 25% te dekken uit andere bronnen. Dat is gelukt dankzij sponsoren Royal Smilde, Julia Jan Wouters stichting, Tjaarda Oranjewoud, Hoekstra Installatiebureau Heerenveen en De Fryske Molestichting.

Op zaterdag 14 april opende Lutz Jacobi het Brugpaneel in aanwezigheid van vele inwoners. Ze prees Plaatselijk Belang voor dit project, dat is uitgemond in prachtige panelen en een wandelkaart. Wat in Leeuwarden ‘legacy’ wordt genoemd, grinnikte ze, heet in Mildam gewoon ‘bewaren wat goed is’. ‘Jim kinne grutsk weze op jim doarp!’ gaf ze de aanwezige  dorpelingen mee.

De panelen zijn minstens zo blijvend als het symbolische gebaar dat de bekende politica kreeg: als de Rivella op is, kan het 2018-kistje nog jaren mee als vogelhuisje!

Voeten in de aarde

Het plaatsen van de historische panelen voor ‘Mildam blijvend op de kaart’ is geen sinecure. Vooral als een van de aangewezen plaatsen de ecokathedraal is. Daar ligt immers zoveel puin dat je met een enkele spade diep al op brokstukken of andere funderingen stuit. Bauke Visser met grondboor en Jeep Heida met tractor bedachten ter plekke hoe ze dat konden oplossen: de zaag in de poten zetten en ze met snelbeton verankeren. Ze worden bijgestaan door Willem Dillingh, de vormgever van de panelen.

Dat een project zoveel voeten in aarde kan hebben, is wellicht de laatste verrassing voor de onthulling op 14 april. Dan opent Lutz Jacobi het brugpaneel op 12 uur.

Blijvend op de (wandel)kaart

Blijvend op de (wandel)kaart
Vanaf 14 april staat Mildam ‘blijvend op de kaart’. In en rond het dorp staan 6 informatieve panelen, die de historie van die plek beschrijven in woord en beeld. Daarnaast is een plattegrond gereed met een recreatieve wandeling langs die panelen én door de natuur. De wandelroutekaarten zijn mee te nemen vanaf 3 plaatsen: bij Hof van Schoterland, it alde tsjerkje en bij camping De Geele Bosch, een stukje over de brug langs de Ottersweg.

In 2018 kunt u de wandeling ook met een Bekende Nederlander maken, steeds op de laatste zondag van de maand. Zo wacht op 27 mei historicus Karst Berkenbosch om 15:00 uur de lopers op bij Hof van Schoterland. Op 24 juni is journalist/wandelgids John Jansen van Galen uw begeleider. Let op de lokale pers voor de volgende aankondigingen! Voor wie niet kan wachten of de kaart wil bestuderen en zelf afdrukken: de kaart  is hier te vinden.

 

Jaarvergadering Plaatselijk Belang

Maandag 9 april j.l. is de jaarlijkse Dorpsbelangvergadering weer gehouden. 70 belangstellenden waren aanwezig in het Hof van Schoterland. Van drie aftredende leden (Jan Goos Kampen, Minke Bouwstra (beiden niet aanwezig) en Ietje Miedema werd afscheid genomen. Yvonne de Jong, Sander Kraak en Adri Suis zijn de nieuwe bestuursleden.

Opvallend agenda punt was: de kluskaarten. Inwoners van Mildam worden gevraagd om te participeren om de diverse activiteiten samen op te pakken. Voor diverse klussen worden vrijwilligers gevraagd om de activiteiten samen te organiseren. De druk op het bestuur is der mate hoog, dat wij een beroep doen op een zo groot mogelijk aantal vrijwilligers. 

Iedereen kan zich nog aan melden voor de diverse klussen. We zijn met name nog op zoek naar: Ondersteuning Koningsdag, Ondersteuning Kinderdisco, Ondersteuning Duofiets, ICT ondersteuning Website, Coördinatie Dorpsagenda en vrijwilliger PLUSmienskip.  Opgeven of meer informatie inwinnen kan bij een bestuurslid of aanmelden via het mailadres: pbmildam@hotmail.com.
Aarzel niet, help een handje!  Bij onvoldoende vrijwilligers: betekent dit minder of geen nieuwe activiteiten!

Al met al een geslaagde avond met veel interactie en de eerste nieuwe vrijwilligers! Chappo!!

 

Koningsdag 2018

Zo langzamerhand een traditie in Mildam; de vrijmarkt in combinatie met MildamZaait. Kom ook naar de Wissel!

Mildam zet zich blijvend op de kaart (LF 2018)

Op zaterdag 14 april om 12:00 uur onthult Lutz Jacobi op feestelijke wijze het ‘ Brugpaneel’ – bij de brug van Mildam. Het paneel maakt deel uit van een zestal historische borden en een wandelroutekaartje, alle de uitwerking van het LF2018 project ‘Mildam blijvend op de kaart’. De gemeente wees 75% van de gevraagde subsidie aan Plaatselijk Belang Mildam toe, later aangevuld door financiële bijdragen van sponsoren en de belangeloze inzet van lokale experts.

Voortaan krijgt iedere inwoner, net als de toeristen die Mildam te voet, per fiets of boot bezoeken, historische informatie over bijzondere plekken te zien. De Eco-kathedraal is er een van, maar ook bij de Tjongermolen en It âlde tsjerkje, nu kunstgalerie, staat een paneel.

Het brugpaneel verhaalt ondermeer over de functie van deze enige nog intact gebleven brug over de Tjonger bij de bevrijding van Friesland in 1945. Zo werd Mildam al op 12 april bevrijd, de rest van Friesland volgde op de 15e.

Duofiets Mildam in Rabobank ledenblad “Dichterbij”

Klant van de Rabobank? Dan hebt u ongetwijfeld de Dichterbij ontvangen, het blad dat naar 33.000 vaste klanten gaat van de Rabobanken in Heerenveen-Zuidoost Friesland. De Rabobank is trots dat zij Mildam konden helpen mobiel te worden voor iedereen. Terecht, want vorig jaar schreven ze maar liefst € 6.500 voor een duofiets bij op onze rekening. Het leeuwendeel van de aanschaf!
En wij? Dankbaar, blij én trots! In het Rabo-blad trappen fietsvrijwilliger Peter Dral met dorpsgenote Lidy Eijgenhuijsen zich warm op een tochtje langs de Tjonger. Lidy wil graag in beweging blijven en dat lukt niet echt met haar scootmobiel. Deze twee zijn niet de enigen die van de fiets genieten, er hebben vorige zomer en herfst al aardig wat mensen op gefietst. Voor het gebruik van de duofiets klik hier.
Het seizoen is weer begonnen, merkt fietscoördinator Lieuwe Eiling. Hij gaat op zaterdag 14 april met een andere (oud-) dorpsgenote langs de Tjonger fietsen. Niemand minder dan Lutz Jacobi opent dan om 12 uur het brugpaneel – en gaat vervolgens met Lieuwe per duofiets naar het molenpaneel.  Kijk hier voor meer informatie.
Lieuwe – en andere geoefende fietsvrijwilligers – zijn op 14 april vast wel bereid met andere klanten te gaan fietsen. Zorg dat u erbij bent of mail met duofietsmildam@hotmail.com (tel. 06-18860974)

 

Top