WhatsApp buurtpreventie

Whats App groep buurtpreventie Mildam

De WhatsApp buurtpreventie Mildam bestaat vanaf februari 2014.  De Whats App groep  is ter versterking van de buurtpreventie van Mildam. Doel hiervan is samen aan meer veiligheid in Mildam te werken. Plaatselijk Belang Mildam juicht het initiatief toe.
Er zijn inmiddels steeds meer Whatsapp-buurtwachten/preventie groepen  die op lokale schaal een dorp veiliger proberen te maken. Uit onderzoek blijkt dat er een preventieve werking van een WhatsApp buurtpreventie  uitgaat.

In de praktijk blijkt dat er soms onnodige informatie of reactie’s worden gegeven. Om het uitgangspunt weer even helder te hebben even alles op een rij. Het werkt in principe heel eenvoudig.
Je dient te beschikken over een smartphone met daarop de app  Whats-App.

Een van de leden beheert de groep en kan nieuwe  leden toevoegen. Momenteel zijn er ca 125 leden. Wil je ook  toegevoegd worden dan kun je een bericht naar PBMildam@hotmail.com met je naam, adres en mobiele nummer sturen. Beheerders Lukie Poppe en Claudia Nijdam zullen  je toevoegen aan deze Whatsapp groep.

Wanneer je iets verdachts ziet dan kun je dit mede-Mildammers  melden middels WhatsApp. Je kunt op deze wijze zelfs foto’s delen die je gemaakt hebt van wat er is gebeurd.

Politie: Voor alles is het natuurlijk dat je verdachte situaties meldt bij de Politie bel 112 of 0900-8844! De politie is geen lid van de Whats-App groep.

Door via Whatsapp het bericht te verspreiden kan er door mededorpsbewoners uitgekeken worden naar personen, voertuigen of andere belangrijke zaken.

Spelregels voor de buurt Whats app

1.Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.

2.WhatsApp is een burgerinitiatief. – De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt.

3.Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting

– S = Signaleer

– A = Alarmeer 112

– A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen.

– R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. De bedoelingen is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren. (“ zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.
4.Laat door middel van een Whats-App bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Voorkom een regen van 112 meldingen.
5.Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
6.Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten.
7.Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
8.Gebruik deze Whats-App groep(en) alleen waar het voor bedoeld is. Het is verleidelijk om te reageren zonder dat het van toegevoegde waarde is. Blijf hier alert op. De Whats-App groep moet functioneel zijn waarvoor deze bedoeld is.