Uitnodiging democratiefestival van burgemeester Tjeerd van der Zwan

 

Beste mensen,

U bent van harte welkom om met ons mee te gaan naar het Democratie festival in Nijmegen op 31 augustus. We vinden het geweldig wat u allemaal gedaan heeft voor onze gemeente en bieden deze geheel verzorgde dag graag aan. Alle inwoners van de gemeente mogen mee, dus vraag uw buurman, kinderen of vrijwilliger uit het dorp mee. De dag draait om het vieren van de democratie, ontmoeten van (on)bekende mensen en met elkaar in gesprek gaan. We willen graag met zoveel mogelijk mensen naar dit festival, om te inspireren en nieuwe vormen van democratie een kans te geven.

Wat is er te doen op het festival?
In Nijmegen worden onderwerpen besproken die elke Nederlander aangaan. De hoofdthema’s zijn: werk & inkomen, gezondheidszorg, duurzaamheid, onderwijs & jeugd, en samenleven. Het festival biedt een podium om je mening te verkondigen, met elkaar in gesprek te gaan, verdiepende vragen te stellen en kennis te maken met interessante Nederlanders, zoals Hugo Borst, Annemarie van Gaal en minister Kajsa Ollongren. Maar er is ook van alles te doen, zoals workshops, sportclinics en theater.

Programma 31 augustus
’s Morgens vertrekken we om 7.30 uur vanaf het Abe Lenstra stadion met een bus en starten met een lekker ontbijt. Tijdens de rit is er een kort interactief programma om met elkaar in gesprek te komen. Op het festivalterrein krijgt u consumptiebonnen en is iedereen vrij om zijn tijd te besteden. We vertrekken rond 17.00 uur weer uit Nijmegen en zorgen voor wat lekkers en drinken in de bus. Om 19.30 uur zijn we weer terug in Heerenveen.

Informatie
Alle informatie over het festival staat op de website www.democratiefestival.nu. Vindt u daar geen antwoord? Bel dan op maandag of donderdag met Mirjam Jansen (0513) 617 700 of mail naar griffie@heerenveen.nl.

Gaat u mee?
Geef dan voor uiterlijk 8 augustus van alle deelnemers naam, mailadres, telefoonnummer en woonplaats door aan griffie@heerenveen.nl. Op dinsdag 27 augustus sturen we nog een mail met daarin de laatste informatie over het programma.

Met vriendelijke groet,

Tjeerd van der Zwan
Burgemeester gemeente Heerenveen

Expositie Portretschilderijen Galerie Mildam

Sinds 2001 schildert Rimke van der Laan voornamelijk portretten in opdracht. Zij doet dat in een realistische stijl met ingetogen kleuren. Diverse lagen olieverf worden aangebracht om het gewenste resultaat te bereiken: een ‘sprekend’ portret. Zij beoogt een subtiel samenspel van zacht geschilderde huidtinten en een vlotte penseelvoering in losse toetsen, scherp en zacht, warm en koud, grof en fijn.
Behalve portretten van mensen maakt zij ook portretten van dieren, met veelal haar eigen huisdieren als onderwerp.
Landschappen zet zij geabstraheerd neer in expressievere kleuren, in een geheel eigen stijl.

Het werk van Rimke is te zien, van 4 augustus t/m 4 oktober, Schoterlandseweg 37, 8454KB Mildam. Openingstijden: vr-, za- zondagmiddag van 14.00 – 17.00 uur. Elke eerste zondag van de maand is er OpenHuis dan zijn alle kunstenaars zelf aanwezig.

Herinrichting Mildam Noord

De bewoners van Mildam Noord waren uitgebreid betrokken in het overleg met de gemeente. Hun straten, bomen, bermen etc. gaan op de schop! De gemeente heeft alle wensen serieus genomen en gaat er een deel van doorvoeren. In de toekomst moet Mildam nóg mooier worden! Bekijk alvast de tekening op www.maakhet.nl/groep/mildam-grootonderhoud en lees de brief die de betrokkenen kregen hier

Zomerfeest Katlijk – Mildam 2019

Het dorsfeest Katlijk/Mildam editie 2019 was een doorslaand succes: gezins-fietstocht, drukbezochte ouderenochtend, kindervoorstelling door de Tjongerschool, mudvolle pubquiz, een ludiek volleybal toernooi, daverende optredens en niet te vergeten het spetterende tobbedûnsje! Feestgangers en degenen die het aan zich voorbij lieten gaan… op de site van Katlijk staan tig sfeerbeelden die meer zeggen dan een verslag ooit kan. Zie ook

Lopers voor Rollers zetten beste beentje voor

Woensdag 12 Juni 2019 was de 17e editie Lopers voor Rollers in Katlijk. De wandeling met 16 rollers en nog meer lopers startte zonnig bij de Thomastsjerke in Katlijk. De kroketten van Kwartier Noord, de oranjekoek van Bakker Verloop en de gift van het ONMKB bleken een groot succes, maar de hoogste lof ging toch wel naar de organisatie en de vele vrijwilligers!

Genieten met uitleg bij De Pauw, een beeld van Rokus Greebe

Lees meer ›

Zomerfeest Katlijk-Mildam

Stormschade in de buurt

Op 4 juni was het raak: het ‘bomengewelf’ aan de Schoterlandseweg dat vanaf de A32 een majestueuze entree van Mildam inluidde, is gesneuveld. Alleen al aan de weg zelf braken ruim 20 bomen als lucifershoutjes af. Jeep Huisman: “It hat er sûnt 1972 net mear sa mâl om tagien as dizze nacht!

Jeeps gazon en visvijver veranderden in één nacht in een ravage

Lees meer ›

Resultaten Energie Enquête

Een paar jaar geleden hebben we een nieuwe dorpsvisie opgesteld. Eén van de onderwerpen die daaruit naar voren kwam, betrof duurzaamheid en duurzame energie.
Afgelopen jaar is een werkgroep (inclusief een aantal mensen uit Katlijk) gestart om hier informatie over te verzamelen en de mogelijkheden te inventariseren.
Voordat we als werkgroep verder willen gaan, leek het ons goed om eerst na te gaan in hoeverre dit onderwerp leeft in Mildam.

Hoewel de respons niet heel erg hoog was (13%), denken we dat we genoeg informatie hebben om een beeld te vormen van de huidige situatie en daar verder mee te kunnen.
In de Brêge van zomer 2019, is een samenvatting van de uitkomsten van de enquête gepubliceerd. Hier leest u de gehele rapportage.

 

Terugblik 4 mei herdenking

Zaterdagavond 4 mei vond onder veel belangstelling weer de jaarlijkse dodenherdenking in Katlijk plaats. Ook dit jaar weer georganiseerd door de plaatselijk belangen van Katlijk en Mildam.
Voorzitter Harm Wierda van PB Katlijk verzorgde het welkomstwoord en er was muziek van Hester en Femke. Drie leerlingen van de Tjongerschool droegen hun eigen gedichten voor en Frans Bouwers stond stil bij onderdrukking en vrijheid door de jaren heen.
De avond werd afgesloten met een bloemlegging bij de graven van René Bol en Sjoerd Stoker.


Op 4 mei herdenking kunt u een uitgebreide terugblik vinden.

Lopers voor rollers 12 juni 2019

Top