Herinrichting Mildam Noord

De bewoners van Mildam Noord waren uitgebreid betrokken in het overleg met de gemeente. Hun straten, bomen, bermen etc. gaan op de schop! De gemeente heeft alle wensen serieus genomen en gaat er een deel van doorvoeren. In de toekomst moet Mildam nóg mooier worden! Bekijk alvast de tekening op www.maakhet.nl/groep/mildam-grootonderhoud en lees de brief die de betrokkenen kregen hier

Zomerfeest Katlijk – Mildam 2019

Het dorsfeest Katlijk/Mildam editie 2019 was een doorslaand succes: gezins-fietstocht, drukbezochte ouderenochtend, kindervoorstelling door de Tjongerschool, mudvolle pubquiz, een ludiek volleybal toernooi, daverende optredens en niet te vergeten het spetterende tobbedûnsje! Feestgangers en degenen die het aan zich voorbij lieten gaan… op de site van Katlijk staan tig sfeerbeelden die meer zeggen dan een verslag ooit kan. Zie ook

Lopers voor Rollers zetten beste beentje voor

Woensdag 12 Juni 2019 was de 17e editie Lopers voor Rollers in Katlijk. De wandeling met 16 rollers en nog meer lopers startte zonnig bij de Thomastsjerke in Katlijk. De kroketten van Kwartier Noord, de oranjekoek van Bakker Verloop en de gift van het ONMKB bleken een groot succes, maar de hoogste lof ging toch wel naar de organisatie en de vele vrijwilligers!

Genieten met uitleg bij De Pauw, een beeld van Rokus Greebe

Lees meer ›

Zomerfeest Katlijk-Mildam

Stormschade in de buurt

Op 4 juni was het raak: het ‘bomengewelf’ aan de Schoterlandseweg dat vanaf de A32 een majestueuze entree van Mildam inluidde, is gesneuveld. Alleen al aan de weg zelf braken ruim 20 bomen als lucifershoutjes af. Jeep Huisman: “It hat er sûnt 1972 net mear sa mâl om tagien as dizze nacht!

Jeeps gazon en visvijver veranderden in één nacht in een ravage

Lees meer ›

Resultaten Energie Enquête

Een paar jaar geleden hebben we een nieuwe dorpsvisie opgesteld. Eén van de onderwerpen die daaruit naar voren kwam, betrof duurzaamheid en duurzame energie.
Afgelopen jaar is een werkgroep (inclusief een aantal mensen uit Katlijk) gestart om hier informatie over te verzamelen en de mogelijkheden te inventariseren.
Voordat we als werkgroep verder willen gaan, leek het ons goed om eerst na te gaan in hoeverre dit onderwerp leeft in Mildam.

Hoewel de respons niet heel erg hoog was (13%), denken we dat we genoeg informatie hebben om een beeld te vormen van de huidige situatie en daar verder mee te kunnen.
In de Brêge van zomer 2019, is een samenvatting van de uitkomsten van de enquête gepubliceerd. Hier leest u de gehele rapportage.

 

Terugblik 4 mei herdenking

Zaterdagavond 4 mei vond onder veel belangstelling weer de jaarlijkse dodenherdenking in Katlijk plaats. Ook dit jaar weer georganiseerd door de plaatselijk belangen van Katlijk en Mildam.
Voorzitter Harm Wierda van PB Katlijk verzorgde het welkomstwoord en er was muziek van Hester en Femke. Drie leerlingen van de Tjongerschool droegen hun eigen gedichten voor en Frans Bouwers stond stil bij onderdrukking en vrijheid door de jaren heen.
De avond werd afgesloten met een bloemlegging bij de graven van René Bol en Sjoerd Stoker.


Op 4 mei herdenking kunt u een uitgebreide terugblik vinden.

Lopers voor rollers 12 juni 2019

Senioren zien ze vliegen!

De jaarlijkse dagreis voor alle 55+’ers uit Katlijk en Mildam op donderdag 9 mei ziet er weer spannend uit! Om half 10 vertrekt een bus van Dalstra vanaf Hof van Schoterland naar

Seniorenochtend is maandelijks in het Trefpunt, en jaarlijks is er het soosreisje
Lees meer ›

Zwemmen op eigen risico

De strandwacht had er nog zo voor gewaarschuwd: niet oververhit in koud buitenwater springen! Maar als Pasen en Pinksteren toch op één dag kunnen vallen, is niets onmogelijk. Lara van net 7 – maar wel met 3 zwemdiploma’s – sprong lekker tóch in de Tjonger. “Helemaal niet koud hoor”, bibberde de jonge campinggast van De Geele Bosch. Haar ouders hielden het bij een veilige huifkartocht. We schrijven 21 april 2019, 24 graden in de zon en een watertemperatuur van 14 graden.

 

Top