Open Huis Tjongerschool Mildam, woensdag aanstaande!

Bent u op zoek naar een leuke en goede basisschool voor uw kind? Kom dan woensdag 20 maart naar de Openbare Basisschool De Tjongerschool (BegaafdheidsProfielSchool sinds 2011) tijdens het Open Huis tussen 8.30-12.00 uur. De koffie staat klaar, u bent van harte welkom!

De Tjongerschool, op eigen wijze onderwijs!

Lees ook dit artikel over de Tjongerschool in de Heerenveense Courant:
OBS De Tjongerschool maar wat blij met bibliotheek op school

Enquête Energie & Duurzaamheid en Enquête Natuurzwemplek

Geachte dorpsgenoot,

Met de laatste Brêge heeft u ook 2 enquêtes ontvangen.
Eén enquête is bedoeld om informatie te verzamelen over de mogelijkheden wat er in ons dorp aan duurzaamheid en duurzame energie kan worden gedaan.
De uitkomsten van deze enquête zijn belangrijk bij het nemen van verdere beslissingen of het kiezen van een bepaalde richting.

De tweede enquête heeft betrekking op een mogelijke natuurzwemplek met een strandje aan de Tjonger.
Plaatselijk Belang wil graag weten wat u daarvan vindt en zal vervolgens overleggen met de provincie, Wetterskip en de gemeente, wat de mogelijkheden zijn.

U wordt van harte uitgenodigd om deze enquêtes vooral in te vullen, daarmee helpt u Mildam en uzelf!

Door op de onderstaande links te klikken, gaat u naar de enquêtes:

Enquête energie en duurzaamheid

Enquête natuurzwemplek

Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en worden alleen gebruikt voor het doel van deze enquêtes.
U kunt de enquêtes anoniem invullen.

Zou u de enquêtes voor 30 maart as willen invullen?

 

De uitkomsten worden via de website, de Brege en op bijeenkomsten van Plaatselijk Belang gepresenteerd.
Heeft u vragen of hulp nodig? Stuur dan even een mail naar pbmildam@hotmail.com

 

Alvast hartelijk dank voor uw deelname!

Vrijdag 22 maart: Pannenkoekendag!

Op vrijdag 22 maart is het weer Nationale Pannenkoekendag!  Ook onze De Tjongerschool heeft weer jonge keukenprins(ess)en bereid gevonden er een feest van te maken. De schoolkinderen zelf eten uiteraard flink mee van de zelfgebakken pannenkoeken en poffertjes. Een speciaal welkom geldt  de ouderen van Mildam: KOMT ALLEN! U wordt verwacht in de sportkantine waar de kids voor een échte en bovendien smakelijke  ontmoeting tussen jong en oud zullen zorgen!

Omgevingsdialoog gemeente Heerenveen

De gemeente Heerenveen is gestart met de ontwikkeling van de Omgevingsvisie. De inwoners van onze gemeente worden daarbij uitgenodigd mee te denken over de toekomst van hun omgeving.

Voor de inwoners van Mildam en ook van De Knipe, Katlijk, Oude- en Nieuweschoot en Oranjewoud is er op 14 maart in Hotel Tjaarda in Oranjewoud om 19.00 uur de eerste bijeenkomst.

Vanuit PB Mildam zal een vertegenwoordiging op die avond aanwezig zijn, maar elke inwoner van Mildam is natuurlijk ook van harte welkom.

Meer informatie is te vinden op de facebookpagina van Gemeente Heerenveen en op mijnkijkopheerenveen.nl

Aanmelden kan door een mail te sturen naar visie@heerenveen.nl

 

NL Doet 16 maart

Schoonmaakbeurt Mildam + Opknappen “witte wandelroute”

Tijdens NL Doet op 16 maart van 13:00 tot 16:00 gaan we met de vrijwilligers door het dorp om bankjes, verkeersborden, speeltoestellen en andere zaken schoon te maken. Ook zwerfvuil gaan we opruimen wat veelal langs de kant van de weg is te vinden. Verzamelen bij de voetbalkantine Wissel 2a.
Daarnaast gaan we met een groep vrijwilligers de zogenaamde “witte wandelroute” onderhouden door snoeiwerkzaamheden uit te voeren. Opgeven kan hier

VV Mildam zoekt jeugdleden

vv Mildam zoekt jeugdleden! Ben jij of ken jij jongens of meiden die het leuk lijkt om bij ons te voetballen? Aarzel dan niet en meld je aan.

Vrouwenwielrennen door Mildam

Op zaterdag 13 april is er een etappe van de wereldtoppers Vrouwenwielrennen in Heerenveen. Tussen 3 en 4 uur komt deze 4e etappe van de Healthy Ageing Tour door Mildam. Mogelijk wordt het verkeer dan even stilgezet. Voor de junior-vrouwen zijn start én finish in Heerenveen. Onze lokale Aafke Soet uit Heerenveen doet ook mee.  Lees meer ›

De toekomst van het OV

Kunst Kollektief van Galerie Mildam nodigt u uit voor het Open Huis op 3 maart

Het Kunst Kollektief van Galerie Mildam nodigt u graag uit voor het Open Huis van zondag 3 maart aanstaande vanaf 14.00 uur.

Onze tijdelijke exposant Greet Paulides geeft u dan graag uitleg over haar aquarellen en andere schilderijen. Alle leden van het kollektief zijn deze middag aanwezig (behalve Geke Beenen) en tonen u graag hun diverse creaties en kunstwerken. Prima gelegenheid ook om kennis te maken met de nieuwe kollektiefleden Bert Klaver (recycling kunst) en Anneke Reeder (moderne zilveren sieraden en objecten).

Er worden deze middag demonstraties gegeven van verschillende technieken, er is live muziek en er wordt koffie en thee geschonken.

De expositie van Greet Paulides is nog te zien tot en met 5 april.
Welkom aan de Schoterlandseweg 37 in Mildam.

Reconstructie Mildam Noord komt dichterbij

In december was de eerste aanzet en onlangs was er een tweede avond waar bewoners met medewerkers van de gemeente het uitgewerkte ontwerp voor de reconstructie van Mildam Noord bespraken.

De voorstellen die uit deze tweede bijeenkomst naar voren zijn gekomen, zijn in het kort:

  1. Op de Aylvalaan wordt asfalt in plaats van klinkers aangebracht.
  2. In de straten zonder doorgaand verkeer (Canadezenlaan, deel Verzetslaan, De Wissel en De Dobbe) verdwijnen voor zover mogelijk de trottoirs. Daarvoor kunnen dan de klinkers uit de Aylvalaan worden gebruikt.
  3. Op alle kruisingen worden plateaus aangebracht, waardoor de snelheid van het verkeer wordt afgeremd.

Ook wordt voor zover mogelijk de afwatering van de straten niet meer op het riool geloosd, maar is het de bedoeling dat het water naar sloten en het groen wordt afgevoerd. Daarnaast is het de bedoeling om de straten met een halve meter te versmallen, zodat er zo weinig mogelijk verhard oppervlakte komt, wat weer gunstig is voor de afvoer van regenwater. Vandaar dat, als er wel sprake is van een trottoir, dit aan 1 kant van de straat wordt aangelegd.

Voor wie het laatste schetsontwerp wil bekijken; op de site ‘Maakhet’ is deze te zien:

Ontwerp-herinrichting Mildam-noord

Als alles naar wens verloopt is er voor alle bewoners op 2 april 2019 om 20.00 uur in het Hof van Schoterland weer een bijeenkomst waar de laatste plannen verder worden toegelicht.

Top