Energiewerkgroep Katlijk-Mildam

In 2018 is een aantal mensen uit Mildam en Katlijk begonnen met de een Energiewerkgroep. Het onderwerp duurzaamheid en duurzame energie is als speerpunt opgenomen in de dorpsvisie van PB Mildam. Het is een actueel onderwerp en ontstonden er om ons heen diverse energiecoöperaties. Ook in Katlijk leeft het onderwerp, dus is besloten om de Energiewerkgroep Katlijk-Mildam op te richten.

Begin 2019 is in Mildam een energie-enquête uitgevoerd. Het plan was om deze te laten volgen door informatie- en overleg-avonden om daarmee te bepalen hoe er aan de verduurzaming van de dorpen kon worden gewerkt.

Omdat er in de dorpen de behoefte is om eerst breder en uitgebreider met elkaar te inventariseren wat er eigenlijk nodig en gewenst is, staat 2020 voor de Energiewerkgroep vooral in het teken om er achter te komen wat nodig is om Katlijk en Mildam energieneutraal te maken.

Interesse of vragen aan de Energiewerkgroep neem dan contact op met Jeroen van der Veur of Herman Miedema via deze link .

01 NieuwsbriefEWG-Feb2020

02 Nieuwsbrief EWG Apr2020

03 Nieuwsbrief EWG Okt2020