Informatie Duofiets

De duofiets in de praktijk.

De duofiets blijkt al in 2017 een groot succes. Niet iedereen mag er gebruik van maken. De fiets is nadrukkelijk bedoeld voor mensen die niet meer zelf kunnen of durven fietsen. Zomaar wat fietsen met gezond functionerende vrienden zal dus op de eigen fiets moeten. Daar is de duofiets niet voor bedoeld!
Voorlopig kan ieder met een beperking er tot juni 2018 gratis gebruik van maken, uiteraard met een fietsvrijwilliger of een eigen goed ingewijde vrijwilliger, een vriend(in) of familielid. Dat geldt ook voor de omliggende dorpen en in uitzondering voor iemand daarbuiten. Daarna is gebruik aan regels gebonden – die nog nader bekendgemaakt zullen worden. Zo wordt dan een kleine vergoeding gevraagd aan cliënten die niet in Mildam of Katlijk woonachtig zijn. De formule blijft hetzelfde: een mantelzorger/vrijwilliger maakt met een cliënt (een senior of minder mobiele jongere) in overleg een fietstochtje.
Tenslotte mag niemand onverzekerd op de fiets. Voor vrijwilliger én fiets-cliënt geldt dat u alleen op pad mag met de duofiets als u WA verzekerd bent! klik hier voor meer informatie