Doarpshelp

Doarpshelp Ketlik/Mildaam is een lokale vrijwilligersorganisatie op initiatief van Plaatselijk Belang Katlijk en Plaatselijk Belang Mildam.

Doarpshelp is oproepbaar in bijzondere situaties. Het is geen  vervanging van professionele hulpverlening of bedrijfsmatige aanpak.

Geboden wordt: bezoek, met iemand wandelen, hulp bij boodschappen, halen medicijnen, bezoek dokter, ziekenhuis, ander vervoer, spoedklusjes, technische klusjes, incidentele hulp in de tuin, sneeuw vegen, hulp invullen papieren.

De hulpverlening is gratis, onkosten dienen te worden vergoed, bij vervoer per auto geldt een vergoeding van € 0,25 per km.

Via de werkgroep/contactpersonen kan men een beroep doen op een aantal vrijwilligers.

Contactpersonen:

Grietje Kooistra       Mildam              tel.:   631426          stuur een e-mail
Aly Klazema             Mildam               tel.:   632003        stuur een e-mail
Rjim de Jong           Mildam               tel.:   681411          stuur een e-mail
Henny Bakker         Katlijk                 tel.:   633770         stuur een e-mail
Janny Wierda          Katlijk                 tel.:   542287         stuur een e-mail
Minke Wijnia          Katlijk                  tel.:   542145         stuur een e-mail
Menno de Bruin     Katlijk                  tel.:   541984         stuur een e-mail