Buurtcoördinatoren

De buurtcoördinatoren (buco) zijn de ogen en oren van het dorp. Ze verwelkomen namens Plaatselijk belang nieuwe bewoners en zijn het aanspreekpunt in de straat/ buurt. Mochten er zaken zijn die u wil delen met het bestuur kunt u uw buco hierover aanspreken. Natuurlijk is het ook mogelijk om direct het bestuur te benaderen via contact op deze site.

De buurtcoördinatoren van Mildam zijn:

Judith van Tongeren ,de Karn 13, stuur een e-mail Bruggelaantje/Milhoes/De Karn
Roelie Keulen, Schoterlandseweg 5, stuur een e-mail Schoterlandseweg (west)
Rykele Hoekstra, Schoterlandseweg 85 Schoterlandseweg (oost)
Eddy Bouwstra, Van Aylvalaan 13, stuur een e-mail Van Aylvalaan/De Wissel
Poppe Hooijsma,Canadezenlaan 6, stuur een e-mail Canadezenlaan, Molenlaan
Bauke Visser, De Dobbe 52, stuur een e-mail De Dobbe
Peter Dral, Weversbuurt 17, stuur een e-mail Yntzelaan/Weversbuurt
Marjan Wijngaard, Verzetslaan 9, stuur een e-mail Verzetslaan