Boek Mildam

‘Tusken wâld en wetter’

Schetsen uit de historie van Mildam en Brongerga

Tusken wald en wetter

In september 2009 is er een boek over Mildam verschenen. De werkgroep Oud-Mildam, bestaande uit twaalf mensen, heeft ruim acht jaar gewerkt aan ‘de schetsen uit de historie van Mildam en Brongerga’! Hoe is het mogelijk om 279 bladzijden te schrijven over twee dorpen die slechts bestaan uit twee rijen huizen met één of twee kerken en een jaarmarkt?

Het is een prachtig boek, waar we als dorp erg trots op mogen zijn!

In het ‘Nieuwsblad van Friesland’ verscheen in 1904 een kort gedichtje, dat met weinig woorden een aardige samenvatting van het dorp gaf:
‘Twa ryglen hûzen, mei in brede wei
foart oan ‘e Tsjonger, mei in brêge er by.
Elts ein in tsjerke beide sonder toer,
Ien drokke merke foar keapman en boer.

Het boek is te koop voor € 25,-.
Wanneer u een boek wilt hebben: bel of mail naar Grietus Brouwer, Mildam.
Tel. (0513) 64 69 56 of cunera@chello.nl