Categorie: BLOG Gaswinning

Dit gasblog wordt gepubliceerd op persoonlijke titel van Wiebe Nijlunsing.

Hoe staat het met de compressor?

Compressor Mildam: Het is er altijd een drukte van belang. Er is wat pech geweest, de zuigers van de compressor zijn vervangen. Ook moet ongeveer maandelijks de leiding schoon worden geveegd. De troep daaruit wordt dan met een tankauto afgevoerd.

Gaswinning

Er is weer veel gebeurd aan het gasfront en tegelijk heel weinig. Op een (willekeurige) rij: • Nieuwehorne: Heerenveen heeft voor de rechtbank een slag verloren in haar weigering om mee te werken aan de verdere opbouw van de winplek

Hernieuwd contact Vermilion

25 september 2018  Hernieuwd contact. De contacten met Vermilion hebben een jaar lang op een laag pitje gestaan doordat er nogal wat personeelswisselingen hebben plaats gevonden. Het meest opvallende is het plotseling verdwijnen van Fokke Jansma per 1 januari jl.

Mogelijk toch gaswinning in Nieuwehorne-Katlijk

Door redactie op 21 juni 2018 Algemeen HEERENVEEN – Nadat het Heerenveense college van B en W in november van 2017 had besloten om niet mee te werken aan gaswinning in Nieuwehorne-Katlijk, heeft Vermilion hiertegen bezwaar gemaakt bij de commissie

Een nieuwe start?

20180323 Een nieuwe start? Op 22 maart zaten in de Kiekenhof de gemeente, Vermilion en een ruime vertegenwoordiging van Plaatselijke belangen rond de tafel. Dat wil zeggen: het gasteam van de gemeente werd vertegenwoordigd door de wijkmanager en een notuliste

Schijnbare stilte rond gaswinning Heerenveen

20180320 Schijnbare stilte rond gaswinning Heerenveen Er wordt de laatste tijd weinig gesproken tussen de partijen rond de gaswinning. Fokke Jansma, het aanspreekpunt van Vermilion,voor veel mensen, bleek per 1 januari met de noorderzon vertrokken, dus zonder aankondiging of afscheid,

Vertegenwoordiging PB’s naar Vermilion en het gevoelen van de raad

Vertegenwoordiging PB’s naar Vermilion en het gevoelen van de raad. Op een avond van de gemeente in oktober met de PB’s is herbevestigd dat Harm Wierda van Katlijk en ondergetekende het mandaat hebben om de gesprekken met Vermilion te blijven

Second opinion: FUGRO-rapport bodemdaling Langezwaag/Skoatterwâld

Second opinion: FUGRO-rapport bodemdaling Langezwaag/Skoatterwâld. Ongeveer een half jaar na verschijning is het FUGRO-rapport over de bodemdaling Langezwaag eindelijk openbaar geworden. Er staat eigenlijk nauwelijks nieuws in: zowel de meetgegevens als de rekenmethode zijn afkomstig van Vermilion zodat het sommetje

Informatieavond Ministerie EZ winningsplan Langezwaag 3

Informatieavond Ministerie EZ over winningsplan Langezwaag 3. Om iedereen goed te kunnen informeren over het winningsplan Langezwaag heeft het ministerie van EZ  in overleg met de gemeente Heerenveen een datum gekozen waarop een informatieavond voor omwonenden georganiseerd gaat worden. Deze zal

Compressor van Vermilion is klaar

20171311  Compressor  Vermilion  klaar De compressor aan de Tjonger is sinds kort in bedrijf. Wel is hij iets anders gebouwd dan in de vergunning stond zoals bleek tijdens een bezoekje begin september. De vloer is helaas niet vloeistofdicht. Dat is

Top