Second opinion: FUGRO-rapport bodemdaling Langezwaag/Skoatterwâld. Ongeveer een half jaar na verschijning is het FUGRO-rapport over de bodemdaling Langezwaag eindelijk openbaar geworden. Er staat eigenlijk nauwelijks nieuws in: zowel de meetgegevens als de rekenmethode zijn afkomstig van Vermilion zodat het sommetje …

Second opinion: FUGRO-rapport bodemdaling Langezwaag/Skoatterwâld Lees meer »

Informatieavond Ministerie EZ over winningsplan Langezwaag 3. Om iedereen goed te kunnen informeren over het winningsplan Langezwaag heeft het ministerie van EZ  in overleg met de gemeente Heerenveen een datum gekozen waarop een informatieavond voor omwonenden georganiseerd gaat worden. Deze zal …

Informatieavond Ministerie EZ winningsplan Langezwaag 3 Lees meer »