Galerie Mildam – expositie Klaske Kalsma-Vlasma

Vanaf 1 juni aanstaande is Galerie Mildam weer open voor publiek. Er wordt gestart met een tijdelijke expositie van aquarellen van Klaske Kalsbeek. Lees meer ›

Aanbrengen slijtlagen

Aanbrengen slijtlaag Kerkelaan en Weversbuurt en een gedeelte Bieruma Oostingweg in Katlijk en Oranjewoud.

Op 9 juni worden slijtlagen aangebracht op bovengenoemde wegen.
Het overtollige split wordt in de week daarna opgeveegd.
Voor het aanbrengen van slijtlagen zijn wij afhankelijk van de weersomstandigheden.
Bij slechte weersomstandigheden zullen de werkzaamheden doorschuiven. Lees meer ›

Dodenherdenking Mildam – Katlijk 2020

De dodenherdenking op 4 mei vindt dit jaar plaats zonder publiek.

Wel wordt bij het kerkje van Katlijk door vertegenwoordigers van de beide plaatselijk belangen stil gestaan bij deze 4 mei en na de 2 minuten stilte zullen zij bloemen bij het monument leggen.

Ook zullen de klokken van Mildam en Katlijk voor en na de 2 minuten stilte worden geluid.

Vanaf 19.55 is deze herdenking rechtstreeks te volgen op de Facebookpagina van Katlijk
https://www.facebook.com/plaatselijk.belang.katlijk/

Programma
19.55 uur Start uitzending / klokken luiden
19.58 uur Klokken luiden
20.00 uur 2 minuten stilte
20.02 uur Klokken luiden
20.05 uur Bloemlegging namens de Plaatselijke Belangen
Einde uitzending

Nota infra

In overleg met de aannemer zijn 27 april en 5 mei vastgesteld als vrije dagen voor de medewerkers van NOTA INFRA.

Dat is voor 27 april (Koningsdag) gebruikelijk, maar voor de aannemer is dat de 5e mei (Bevrijdingsdag) niet jaarlijks het geval. Dat is eens in de vijf jaar een vrije dag en laat dat nu net dit jaar zijn.

 Er zijn deze beide dagen geen medewerkers aanwezig.

Musical Vrolijke Frans

NIEUWE DATA MUSICAL VROLIJKE FRANS

Oudehorne – Op 20, 21 en 22 maart zou de Musical Vrolijke Frans plaatsvinden, maar op 12 maart werd i.v.m. het coronavirus door de overheid bepaald dat grote bijeenkomsten van meer dan 100 personen niet mochten plaatsvinden. Dat was het einde van de musical. 

Echter, de organisatie heeft nieuwe data gepland: de musical gaat door op 13, 14 en 15 november.

Lees meer ›

Koningsfeest afgelast

Mededeling van het Oranje comité

Het coronavirus heeft Nederland in haar greep. De afgelopen weken heeft de overheid verschillende maatregelen getroffen met betrekking tot deze wereldwijde epidemie.

Als commissie zijn ook wij genoodzaakt maatregelen te treffen en adviezen te volgen. Dit betekent dat het Koningsfeest dit jaar op 27 april definitief is komen te vervallen.

Nestkastjes in de straat – Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups

In samenwerking met het Nordwincollege en de vogelwacht hangt de gemeente Heerenveen nestkastjes op in de strijd tegen de eikenprocessierups.

Nestkastjes in de straat
In samenwerking met de plaatselijke vogelwachten hangen we 500 mezenkastjes op in de gemeente Heerenveen. We zetten in op de routes waar veel eiken langs de openbare weg staan. Ook bij u in de straat worden nestkastjes opgehangen.

De nestkastjes zijn gemaakt door werk/leerbedrijf Buitengewoon in Heerenveen en zijn voorzien van een marterblok. Dit beschermt de jonge vogeltjes tegen rovers.

Lees de volledige brief voor meer informatie: brief bewoners Nestkastjes EPR

Zomerfeest Katlijk Mildam 2020 gaat niet door!

Zomerfeest Katlijk Mildam 2020 gaat niet door!

Gelet op de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft het bestuur het moeilijke besluit moeten nemen om dit jaar het zomerfeest af te gelasten. We vinden dit ontzettend jammer, maar aangezien een gedegen voorbereiding niet meer mogelijk is plus een wereld vol onzekerheden, kunnen wij helaas niet anders dan concluderen dat het maatschappelijk niet verantwoord is om het feest te laten plaatsvinden. De gezondheid en veiligheid van onze bezoekers, vrijwilligers, sponsoren, bands en alle andere betrokkenen staat voorop.

In 2021 zijn wij terug en hopen we er samen met jullie een prachtig feest van te maken!

Zet dan ook alvast 17 – 20 juni 2021 in de agenda!

Hulp nodig? We brengen je graag in contact!

Hulp nodig? We brengen je graag in contact!

Heb je ergens hulp bij nodig vanwege de gevolgen van het Coronavirus? Denk bijvoorbeeld aan hulp bij vervoer, boodschappen doen, de hond uitlaten of medicijnen ophalen. Of heb je behoefte aan contact? Laat het ons weten, misschien kunnen we helpen.

Iemand anders aanmelden voor hulp mag natuurlijk ook.

Bereikbaarheid

Bel naar het algemene telefoonnummer van Caleidoscoop: 0513-629090 of mail naar info@caleidoscoopheerenveen.nl. We brengen je in contact met de juiste persoon. We zijn van maandag t/m donderdag bereikbaar tussen 09.00 en 13.00 uur.*

We horen graag van je!

*Caleidoscoop volgt de richtlijnen van het RIVM. Ons hoofdkantoor aan de Weegbree 72 en jongerencentrum Casa zijn gesloten voor bezoekers. Onze medewerkers werken vanuit huis en zijn daarom (tijdens werktijden) telefonisch en per mail bereikbaar. Dank voor je begrip.

Laten we de krachten bundelen

Meedoen op maat aan de samenleving is de beste vorm van preventie. Maar wat als die samenleving tijdelijk stilligt door een crisis van ongekende omvang? Ook dan zijn we er voor elkaar. Met creatieve oplossingen, slimme omwegen en vooral heel veel goodwill van de mensen om ons heen.

De komende weken probeert Caleidoscoop het overzicht te bewaren in alle hartverwarmende initiatieven die worden opgezet. Soms groot en landelijk, soms klein en lokaal. Alles doet ertoe. Dit doen we niet om het wiel opnieuw uit te vinden, maar om hulp en aanbod bij elkaar te brengen.

Want online wordt heel veel hulp aangeboden, maar niet iedereen (en dus ook niet alle hulpvragers) is digitaal vaardig en kan hier dus gebruik van maken. Het Vrijwilligers Servicepunt (VSP) bemiddelt tussen vraag en aanbod en brengt aanbieders en hulpvragers bij elkaar.

Het brede netwerk van Caleidoscoop zetten we in om initiatieven en ideeën te bundelen, we brengen vraag en aanbod bij elkaar wanneer dat niet vanzelf ontstaat.

Meer weten?

Op www.caleidoscoopheerenveen.nl/corona vragen we je aandacht voor de niet aflatende stroom van hartverwarmende initiatieven. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt. Doe er je voordeel mee!

Bericht aan alle leden van de Soos Katlijk/Mildam

Beste leden,

Naar aanleiding van de commotie rond het corona-virus willen we jullie op de hoogte stellen van de veranderingen van enige activiteiten die de komende weken op ons programma staan.

Na overleg binnen het bestuur hebben we moeten besluiten om de laatste soosmiddag van 7 april a.s. niet door te laten gaan, voor ons was dit een moeilijke beslissing, maar gezien de omstandigheden leek dit ons wel de beste beslissing. Heel jammer dat het niet doorgaat, maar we hopen dat de maatregelen die nu door de regering zijn genomen de uitbreiding van het virus zullen indammen. Lees meer ›

Top