Dorpsvlag Mildam

Mildam heeft een eigen dorpsvlag. Wilt u in het bezit komen van een vlag?
Maak € 17,50 over naar  NL 73 RABO 0331 6042 99 ovv van “vlag” en uw naam en adres. De vlag wordt bij u thuisgebracht.