Verenigingen en organisaties 2021

Organisatie/vereniging Contactpersoon/Adres Postcode + plaats Telefoon E-mail
Wijkmanager
Gemeente Heerenveen
Marc Jense
Postbus 15000
8440 GA HEERENVEEN 0513- 617710

m.jense@heerenveen.nl

Wijkbeheer Mildam
Gemeente Heerenveen

Hendrik Kromkamp
Ds. Veenweg 10a

8456 HR DE KNIPE 0513-617788

h.kromkamp@heerenveen.nl

Doarpshelp Ketlik/Mildaam Grietje Kooistra
Schoterlandseweg 31
8454 KB MILDAM 0513-631426

f.kooistra91@upcmail.nl

‘Meitinkers’ Marja Hijma en Natasja Dontje 0513-617764 woonservicezone4@heerenveen.nl
Preventiewerker (jeugdzorg) Maartje Koek 088-2299854 m.koek@ggdfryslan.nl
Basisschool
‘De Tjongerschool’
Schoterlandseweg 95 8454 KD MILDAM 0513-633100 directie.tjongerschool@ambion.nl
Kinderopvang De Torteltuin
Buitenschoolse opvang Mildam
P.J. Troelstralaan 2 8442 DA HEERENVEEN 0513-648544 info@detorteltuin.frl
Kinderwoud Kinderopvang Trambaan 1E 8441 BH HEERENVEEN 0513-610825 info@kinderwoud.nl
Peuter-, kinder- en buitenschoolse opvang De Barte Jitske de Boer
Ds. Veenweg 10
8456 HR DE KNIPE 0513-688129 info@kinderwoud.nl
Stichting TIJD
Ecokathedraal Le Roy
Roelof Koster
Schoterlandseweg 16
8454 KE Mildam
IJntzelaan 7
8454 KV Mildam
0513-645667 penningmeester@stichtingtijd.nl
Damclub Heerenveen Henk Hosper
Schoterlandseweg 50
8454 KG MILDAM 0513-633566 h.hosper@chello.nl
De Tjongerruiters Kim Jacobi 06-13851255 kimjacobi11@hotmail.com
De Tjongerturners Anna Wietske Hartzema-Teunissen
Verzetslaan 11
8454 KK MILDAM Awteunissen@chello.nl
Dorpsfeest Mildam/Katlijk info@dorpsfeestkatlijkmildam.nl
Galerie Mildam
(It Alde Tsjerkje)
Foekje Bajema
Locatie: Schoterlandseweg 37
06-40980699 galerie.italdetsjerkje@gmail.com
Vrouwengespreksgroep
‘Tryfosa-Tryfona’ Katlijk/Mildam
Mevr. T. ten Hoeve
Schoterlandseweg 20
8455 JG KATLIJK 0513-541638 t.tenhoevewijbenga@gmail.com
Jeu de Boules Vereniging
‘de Blêde Boulers’
Sportpark De Wissel
F. Schaaf en G. Bos
De Wissel 2A
8454 KT MILDAM
06-20763281
06-51194542
secretariaatdebledeboulers@gmail.com
Keatsferiening
‘Heaks en Krekt’
Bennie de Boer
W.A. Nijenhuisweg 51
8455 JT KATLIJK 06-50241522 boerb@hotmail.com
Korfbalvereniging
Heerenveen
(website:
www.kvheerenveen.nl)
It Hege Stik 9
8445 PZ HEERENVEEN
info@kv-heerenveen.nl
Lopers voor Rollers Yvonne Brouwer
De Wissel 6
8454 KT MILDAM 0513-681386 yvonne.brouwer@live.nl
PKN-gemeente Auke Koehoorn
Aaltjelaan 7
8455 JB KATLIJK 0513-636586 aukekoehoorn@kpnplanet.nl
Soos Katlijk/Mildam Truus Visser De Dobbe 52

8454 LD MILDAM

0513-636079 bauke.truus@hotmail.com
Stichting ‘It Alde Tsjerkje Mildaem’ Jan Peter Jansen van Galen (voorzitter)
Edwin Boevé (secr.)
Correspondentieadres:
Schoterlandseweg 101
8454 KD MILDAM
0513-682094
0513-623884
Tennisvereniging
‘Mildam e.o.’
Wendy Kraai
W.A. Nijenhuisweg 51
8455 JT  KATLIJK 06-14733086 tvmildameo@gmail.com
Toneelvereniging
‘De Twa Doarpen’
Minke Bouwstra
Van Aylvalaan 13
8454 KM MILDAM 0513-632878 e.bouwstra9@chello.nl
Voetbalvereniging Mildam Sportpark De Wissel De Wissel 2A
8454 KT MILDAM
0513-
636044
(website:
www.vv-mildam.nl)
Volleybalvereniging
OPM Heerenveen
(website: www.opmheerenveen.nl) HEERENVEEN secretariaat@opmheerenveen.nl
IJsvereniging ‘De Kûle’ Annie Feddema Kerkelaan 2
8455 JR KATLIJK
0513-541329