Verenigingen en organisaties

Gemeente Heerenveen
Wijkmanager Marc Jense
Postbus 15000 8440 GA HEERENVEEN 0513-617710 m.jense@heerenveen.nl
Wijkbeheer Mildam Hendrik Kromkamp
Ds. Veenweg 10a 8456 HR DE KNIPE 0513-617788 h.kromkamp@heerenveen.nl

Doarpshelp Ketlik/Mildaam
Grietje Kooistra Schoterlandseweg 31 8454 KB MILDAM 0513-631426 f.kooistra91@upcmail.nl

Piipskoft
Sies Siebenga Milhoes 18 8454 LB MILDAM 06-20991044 siessiebenga@hotmail.com

Soos Katlijk/Mildam

Geeske Wind 06-13470543

‘Meitinkers’
Marja Hijma en Natasja Dontje 0513-617764 woonservicezone4@heerenveen.nl

Preventiewerker (jeugdzorg)
Maartje Koek 088-2299854 m.koek@ggdfryslan.nl

Basisschool ‘De Tjongerschool’
Schoterlandseweg 95 8454 KD MILDAM 0513-633100 directie.tjongerschool@ambion.nl

Kinderopvang De Torteltuin Buitenschoolse opvang Mildam
Schoterlandseweg 95 8454 KD MILDAM 0513-334908 detorteltuin@wijzienjou.nl

Kinderwoud Kinderopvang
Trambaan 1E 8441 BH HEERENVEEN 0513-610825 info@kinderwoud.nl

Damclub Heerenveen
Henk Hosper Schoterlandseweg 50 8454 KG MILDAM 0513-633566 h.hosper@chello.nl

Voetbalvereniging Mildam
Sportpark De Wissel De Wissel 2A 8454 KT MILDAM bestuur@vv-mildam.nl  www.vv-mildam.nl

Volleybalvereniging O.P.M. Heerenveen
technischecommissie@opmheerenveen.nl www.opmheerenveen.nl

IJsvereniging ‘De Kûle’
Anny Feddema Kerkelaan 2 8455 JR KATLIJK 0513-541329 rinse.feddema@hetnet.nl

Tennisvereniging ‘Mildam e.o.’
Wendy Kraai W.A. Nijenhuisweg 51 8455 JT KATLIJK 06-14733086 secretaris@tvmildameo.nl

Jeu de Boules Vereniging ‘de Blêde Boulers’
F. Schaaf en G. Bos Sportpark De Wissel De Wissel 2A 8454 KT MILDAM 06-20763281 of 06-51194542 secretariaatdebledeboulers@gmail.com

Keatsferiening ‘Heaks en Krekt’
Bennie de Boer W.A. Nijenhuisweg 51 8455 JT KATLIJK 06-50241522 boerb@hotmail.com

De Tjongerruiters
Hanna Woudstra 06-33247309 info@tjongerruiters.nl

De Tjongerturners
Thea Hoekstra  theahoekstra2008@outlook.com

Toneelvereniging ‘De Twa Doarpen’
Minke Bouwstra Van Aylvalaan 13 8454 KM MILDAM 0513-632878 e.bouwstra9@chello.nl

Dorpsfeest Mildam/Katlijk

info@dorpsfeestkatlijkmildam.nl

Vrouwengespreksgroep‘Tryfosa-Tryfona’ Katlijk/Mildam
Mevr. T. ten Hoeve Schoterlandseweg 20 8455 JG KATLIJK 0513-541638 t.tenhoevewijbenga@gmail.com

Lopers voor Rollers
Yvonne Brouwer De Wissel 6 8454 KT MILDAM 0513-681386 yvonne.brouwer@live.nl

PKN-gemeente
Auke Koehoorn Aaltjelaan 7 8455 JB KATLIJK 0513-636586 aukekoehoorn@kpnplanet.nl

Stichting ‘It Alde Tsjerkje Mildaem’
Jan Peter Jansen van Galen(voorzitter) Edwin Boevé (secr.) Correspondentieadres: Schoterlandseweg 101 8454 KD MILDAM 0513-682094 of 0513-623884

Stichting TIJD, beheerder van de Ecokathedraal
Roelof Koster Schoterlandseweg 16 8454 KE MILDAM 06 10688369 penningmeester@stichtingtijd.nl

Galerie Mildam
Foekje Bajema Schoterlandseweg 37 8454 KA MILDAM 06-40980699 info@galeriemildam.nl