Energie werkgroep

Het is niet anders

We waren begin oktober helemaal klaar voor het project van de Energiemix methode, de volgende stap in de verduurzaming van onze dorpen:

  • de data in oktober en november waren geprikt;
  • de financiering was rond;
  • de voorbereiding en afstemming met de diverse partijen was gedaan;
  • de locatie was ingericht volgens de laatste Coronamaatregelen;
  • de Nieuwsbrief was gedrukt en kon verspreid worden…

en toen kwamen er verscherpte Coronamaatregelen en kon het toch weer niet doorgaan.
Jammer, maar het is niet anders. Als de tijd rijp is, pakken we de draad weer op.
De Nieuwsbrief die we hadden gemaakt gaat nu bij het oud papier en daarom ontvangt u nu deze Nieuwsbrief met een andere inhoud. We richten ons op de zaken die wél door kunnen gaan. Veel leesplezier, en als er ideeën zijn, of u wilt iets bijdragen: we horen het graag!
(via één van de onderstaande e-mailadressen)

Diverse initiatieven
Overal om ons heen zien we dat gemeentes en provincies initiatieven opzetten om verduurzaming aan te jagen. Digitale energieloketten, fondsen, kortingsbonnen, etcetera. 

Winst uit je woning
Veel mogelijkheden voor groene energie hebben we niet in Mildam. Er zijn geen boeren meer met een mestproductie voldoende voor een vergister voor de productie van groen gas. Windmolens op land zijn beleidsmatig eigenlijk niet haalbaar en waar zou in Mildam een grote molen moeten staan, aan de Molenlaan?
Blijft over: het dak vol leggen met zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit waarmee we vervolgens kunnen verwarmen, koken en auto rijden.
Om ons als inwoners te stimuleren, heeft iedereen begin oktober van de gemeente de brief en folder “één voor één groener” in de bus gekregen. Daarmee kan iedereen voor €70,- aan energiebesparende producten vergoed krijgen.
Ook kun je meedoen aan een gezamenlijke inkoopactie voor bijvoorbeeld zonnepanelen.
Door de collectiviteit wordt voor de verschillende maatregelen een scherpe prijs bedongen.
Daarnaast meldt de brief dat er dit jaar tot 40% subsidie kan worden verkregen.
(Meer informatie: www.winstuitjewoning.nl)

Vergelijkbare collectieve inkoop is ook mogelijk via de Vereniging Eigen Huis. Verder zijn ook de energieleveranciers (zoals Eneco, Vattenfall, en anderen) in de markt voor het leveren van zonnepanelen.

 Lokaal Energie Experimentenfonds (LEEF)
Dit fonds geeft ruimte en steun aan lokale initiatieven die gericht zijn op het opwekken van duurzame energie en energiebesparing. Het fonds is belangrijk om innovatie aan te jagen op lokale schaal. Het initiatief moet minimaal een bijdrage leveren aan één van de volgende aspecten:

  • Aardgasvrij wonen;
  • Besparen van energie;
  • Opwekken van energie.

Er wordt door de gemeente maximaal 100.000 euro per initiatief ter beschikking gesteld, in de vorm van een subsidie. De Energiewerkgroep zal hier binnenkort een brief over ontvangen van de gemeente Heerenveen.
Heeft u al een goed idee voor een initiatief dat we als dorp(en) kunnen oppakken? Laat het ons weten!

 Wilt u ook een warmtescan van uw woning?
Afgelopen ‘winter’ zijn er door leden van de Energiewerkgroep bij mensen die zich daarvoor hadden aangemeld warmtefoto’s gemaakt. De omstandigheden voor het maken van de warmtebeelden waren niet zo best. Het was eigenlijk te warm, zodat er maar beperkt foto’s konden worden gemaakt. Animo was er in ruime mate, zodat niet iedereen aan de beurt kwam. Met een warmtefoto ziet u waar de warmte weglekt, maar niet hoeveel dat is. U krijgt wel een beeld van wat er aan de hand kan zijn als u de bouwkundige situatie van uw huis kent. Komende winter kan men opnieuw warmtefoto’s laten maken door leden van de werkgroep. (Opnieuw) aanmelden kan per onderstaande e-mail adressen.
Advies over welke maatregelen u het beste neemt kunnen wij als werkgroep niet geven. We hebben er niet voor doorgeleerd.
(Meer informatie: www.milieucentraal.nl/energiebesparen/energiezuinig-huis/isoleren-enbesparen/warmtebeelden/)

 Aanmelden voor de warmtescan:
Inwoners Katlijk: Plaatselijk Belang Katlijk: secretaris-pb@katlijk.nl
Inwoners Mildam: Jan Koopman: info@gjkoopman.nl
Geef in uw bericht duidelijk aan: uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
Bij het inplannen komen als eerste de mensen aan de beurt die zich vorig jaar al hadden aangemeld, maar waar nog geen scan was gemaakt. Een andere kanttekening: het maken van de warmtescans is weersafhankelijk, dus het moet buiten eerst flink kouder worden. Dat kan betekenen dat u even moet wachten totdat er scans gemaakt kunnen worden.

Klimaatverandering zet door
De laatste ijskap van Canada, het Milne ijsplateau op Ellesmere Island, is niet meer. Zo’n ijskap raak je in een paar dagen kwijt terwijl de opbouw ervan duizenden jaren duurt. Het onderzoeksstation dat er op gevestigd was, is ook verdwenen.
(Meer informatie: https://www.theguardian.com/usnews/2020/oct/14/canadas-last-intact-ice-shelf-broke-off-ittook-our-research-station-with-it, of zoek op ‘milne ice shelf’)

Begin volgend jaar komen we met een volgende Nieuwsbrief, hopelijk met informatie over het starten van de Energiemix Methode en andere plannen.

Energiewerkgroep Katlijk-Mildam
Focco Annema, Bart van den Brink, Sietse van Dijk, Henk Hidding, Harry Koenen, Jan Koopman, Herman Miedema, Martin Peckelsen, Jeroen van der Veur, Josiene van der Woude, Hans Zaadnoordijk
www.katlijk.nl www.mildam.org
secretaris-pb@katlijk.nl pbmildam@hotmail.com