Vooraankondiging Jaarvergadering Plaatselijk Belang 9 april


Evenementgegevens


Jaarvergadering Plaatselijk Belang, Hof van Schoterland aanvang 19.30 uur. Meer informatie volgt spoedig