Omgevingsdialoog gemeente Heerenveen

De gemeente Heerenveen is gestart met de ontwikkeling van de Omgevingsvisie. De inwoners van onze gemeente worden daarbij uitgenodigd mee te denken over de toekomst van hun omgeving.

Voor de inwoners van Mildam en ook van De Knipe, Katlijk, Oude- en Nieuweschoot en Oranjewoud is er op 14 maart in Hotel Tjaarda in Oranjewoud om 19.00 uur de eerste bijeenkomst.

Vanuit PB Mildam zal een vertegenwoordiging op die avond aanwezig zijn, maar elke inwoner van Mildam is natuurlijk ook van harte welkom.

Meer informatie is te vinden op de facebookpagina van Gemeente Heerenveen en op mijnkijkopheerenveen.nl

Aanmelden kan door een mail te sturen naar visie@heerenveen.nl

 

NL Doet 16 maart

Schoonmaakbeurt Mildam + Opknappen “witte wandelroute”

Tijdens NL Doet op 16 maart van 13:00 tot 16:00 gaan we met de vrijwilligers door het dorp om bankjes, verkeersborden, speeltoestellen en andere zaken schoon te maken. Ook zwerfvuil gaan we opruimen wat veelal langs de kant van de weg is te vinden. Verzamelen bij de voetbalkantine Wissel 2a.
Daarnaast gaan we met een groep vrijwilligers de zogenaamde “witte wandelroute” onderhouden door snoeiwerkzaamheden uit te voeren. Opgeven kan hier

VV Mildam zoekt jeugdleden

vv Mildam zoekt jeugdleden! Ben jij of ken jij jongens of meiden die het leuk lijkt om bij ons te voetballen? Aarzel dan niet en meld je aan.

Vrouwenwielrennen door Mildam

Op zaterdag 13 april is er een etappe van de wereldtoppers Vrouwenwielrennen in Heerenveen. Tussen 3 en 4 uur komt deze 4e etappe van de Healthy Ageing Tour door Mildam. Mogelijk wordt het verkeer dan even stilgezet. Voor de junior-vrouwen zijn start én finish in Heerenveen. Onze lokale Aafke Soet uit Heerenveen doet ook mee.  Lees meer ›

De toekomst van het OV

Kunst Kollektief van Galerie Mildam nodigt u uit voor het Open Huis op 3 maart

Het Kunst Kollektief van Galerie Mildam nodigt u graag uit voor het Open Huis van zondag 3 maart aanstaande vanaf 14.00 uur.

Onze tijdelijke exposant Greet Paulides geeft u dan graag uitleg over haar aquarellen en andere schilderijen. Alle leden van het kollektief zijn deze middag aanwezig (behalve Geke Beenen) en tonen u graag hun diverse creaties en kunstwerken. Prima gelegenheid ook om kennis te maken met de nieuwe kollektiefleden Bert Klaver (recycling kunst) en Anneke Reeder (moderne zilveren sieraden en objecten).

Er worden deze middag demonstraties gegeven van verschillende technieken, er is live muziek en er wordt koffie en thee geschonken.

De expositie van Greet Paulides is nog te zien tot en met 5 april.
Welkom aan de Schoterlandseweg 37 in Mildam.

Reconstructie Mildam Noord komt dichterbij

In december was de eerste aanzet en onlangs was er een tweede avond waar bewoners met medewerkers van de gemeente het uitgewerkte ontwerp voor de reconstructie van Mildam Noord bespraken.

De voorstellen die uit deze tweede bijeenkomst naar voren zijn gekomen, zijn in het kort:

  1. Op de Aylvalaan wordt asfalt in plaats van klinkers aangebracht.
  2. In de straten zonder doorgaand verkeer (Canadezenlaan, deel Verzetslaan, De Wissel en De Dobbe) verdwijnen voor zover mogelijk de trottoirs. Daarvoor kunnen dan de klinkers uit de Aylvalaan worden gebruikt.
  3. Op alle kruisingen worden plateaus aangebracht, waardoor de snelheid van het verkeer wordt afgeremd.

Ook wordt voor zover mogelijk de afwatering van de straten niet meer op het riool geloosd, maar is het de bedoeling dat het water naar sloten en het groen wordt afgevoerd. Daarnaast is het de bedoeling om de straten met een halve meter te versmallen, zodat er zo weinig mogelijk verhard oppervlakte komt, wat weer gunstig is voor de afvoer van regenwater. Vandaar dat, als er wel sprake is van een trottoir, dit aan 1 kant van de straat wordt aangelegd.

Voor wie het laatste schetsontwerp wil bekijken; op de site ‘Maakhet’ is deze te zien:

Ontwerp-herinrichting Mildam-noord

Als alles naar wens verloopt is er voor alle bewoners op 2 april 2019 om 20.00 uur in het Hof van Schoterland weer een bijeenkomst waar de laatste plannen verder worden toegelicht.

Toanielferiening De Twa Doarpen Spilet “Fêstrûn”

Fjouwer frôlju sille mei elkoar nei de Chippendales, mar rinne fêst yn de bosken fan Appelskea.
Der stiet gelokkich in hûske, dat se tinke der moatte wy mar op oan.
De boer, in noartske man, hat net safolle op mei de bisite, mar se meie nei lang seuren der toch IEN nacht bliuwe.
Mar…..is dizze bargeboer wol in boer of gebeure hjir hiele oare dingen……orgaanhannel???
En wat docht dy dokter der sawat alle dagen??
In protte fragen, spannend mei in soad humor.

Jim kinne it meimeitsje op:
Sneon 16 maart om 20.00 oere
Tiisdei 19 maart foar de 50+ SOOS om 20.00 oere
Freed 22 maart om 20.00 oere
Sneon 23 maart om 20.00 oere

Lokaasje: de Herbergh yn Ketlik

Utnoeging Festrûn.programma.15-02-2019

Huis aan de Tjonger verdwijnt

Het was misschien geen officieel monument, maar wel het meest markante pand langs de Tjonger: de voormalige woning van wijlen Pietsje Balstra-van Essen. Binnenkort is het geschiedenis. Lees meer ›

Vacaturebank Mildam, vrijwilligerswerk

Informatie tbv hulp bij activiteiten Groener Mildam:Gevraagd: organisator/coördinator projecten van Groener Mildam

De afgelopen 4 jaar hebben Judith van Tongeren en Yvonne Meesters als trekkers van Groener Mildam een aantal projecten in het kader van de dorpsvisie Mildam 2025 samen met vrijwilligers en wijkbeheer gerealiseerd:

– Mildam OOGST (jaarlijkse oogstmarkt rond half september op het speelveld)
– Mildam ZAAIT (jaarlijkse markt op Koningsdag op het parkeerterrein bij de sportvelden)
– Onderhoud wandelroute rond Mildam en door Oranjehoeve (kleine snoeiwerkzaamheden)
– Bloemen/bollenlint (bij de entree van Mildam)
– Fruitboomgaard op het speelveldje met oude rassen appels en peren van Fruit yn Fryslân, waarbij een boom geplant is voor elk kind dat in 2017 en 2018 in Mildam werd geboren
– Communicatie over onderhoud van het Puntersbosje (aan de Wissel – Aylvalaan)

Judith van Tongeren is per 1 januari 2019 gestopt met haar rol als trekker van Groener Mildam.

Yvonne Meesters zoekt per direct iemand die samen met haar de bestaande projecten organisatorisch wil onderhouden en coördineren.
Daarbij kunt u denken aan het jaarlijks organiseren van de zaai- en oogstdag, het benaderen van groepen vrijwilligers voor onderhoudswerk aan boomgaard, bloemenlint en wandelpaden, het plannen van activiteiten, het maken van flyers, foto’s, versturen van mail, het zorgen voor koffie/thee en wat lekkers op locatie van de werkzaamheden.

Er zijn al groepjes vrijwilligers voor het bloemenlint en er is ook een snoeigroep voor de wandelroute. Voor de boomgaard hebben de eerste vrijwilligers zich aangemeld, maar daar kunnen we nog wel wat meer mensen gebruiken.
De gerealiseerde projecten zijn van en voor ons allemaal en hopelijk ook met elkaar. Het is gezellig en verbindend om met elkaar een paar uurtjes aan het werk te zijn aan een van deze projecten.
Er worden voorlopig geen nieuwe projecten opgestart. Het gaat om het onderhouden van de bestaande projecten, die alleen een succes kunnen worden als ze breed gedragen worden.

Voor info of vragen: Yvonne Meesters (0513-681569 of ysm.meesters@gmail.com)

 

 

Top