Bericht aan alle leden van de Soos Katlijk/Mildam

Beste leden,

Naar aanleiding van de commotie rond het corona-virus willen we jullie op de hoogte stellen van de veranderingen van enige activiteiten die de komende weken op ons programma staan.

Na overleg binnen het bestuur hebben we moeten besluiten om de laatste soosmiddag van 7 april a.s. niet door te laten gaan, voor ons was dit een moeilijke beslissing, maar gezien de omstandigheden leek dit ons wel de beste beslissing. Heel jammer dat het niet doorgaat, maar we hopen dat de maatregelen die nu door de regering zijn genomen de uitbreiding van het virus zullen indammen.

Ook ons jaarlijkse reisje dat we meestal in mei organiseren, zullen we uitstellen tot een latere datum. We denken hierbij aan september/oktober. We houden jullie in ieder geval op de hoogte.

We hopen dat jullie begrip zullen hebben voor deze beslissingen en wij wensen jullie een goede gezondheid toe. We moeten hier weer met zijn allen doorheen zien te komen.

Bestuur van de Soos Katlijk/Mildam.