Bloemenlint in voorbereiding

Aan de oostelijke zijde aan de Schoterlandseweg wordt het bloemenlint aangelegd.
Pieter Jansma heeft in het ontwerp rekening gehouden met de veiligheidszone langs de provinciale weg, de bomen, lichtval én de wensen van de gemeente en een aantal bewoners en dat heeft geresulteerd in uitgezette patroon.

In de voorbereidende fase is de bovenlaag afgehaald. Vervolgens moest dit rusten om te kijken of er onkruiden opkomen. Na een aantal weken is er “geschoond”, het weghalen van onkruiden die niet passen binnen het bloemenlint. Vele handen hebben deze klussen geklaard. Hartelijk bedankt allemaal!

Op 13 oktober wordt er verder gegaan met het planten van bollen én het inzaaien van een bloemenmengsel. Wilt u hierbij helpen? Aanmelden kan bij Groener Mildam via pbmildam@hotmail.com