Disco

De disco voor de jeugd staat voor januari op de planning. De disco in november gaat om organisatorische redenen niet door. Nog even geduld…