Enquête Energie & Duurzaamheid en Enquête Natuurzwemplek

Geachte dorpsgenoot,

Met de laatste Brêge heeft u ook 2 enquêtes ontvangen.
Eén enquête is bedoeld om informatie te verzamelen over de mogelijkheden wat er in ons dorp aan duurzaamheid en duurzame energie kan worden gedaan.
De uitkomsten van deze enquête zijn belangrijk bij het nemen van verdere beslissingen of het kiezen van een bepaalde richting.

De tweede enquête heeft betrekking op een mogelijke natuurzwemplek met een strandje aan de Tjonger.
Plaatselijk Belang wil graag weten wat u daarvan vindt en zal vervolgens overleggen met de provincie, Wetterskip en de gemeente, wat de mogelijkheden zijn.

U wordt van harte uitgenodigd om deze enquêtes vooral in te vullen, daarmee helpt u Mildam en uzelf!

Door op de onderstaande links te klikken, gaat u naar de enquêtes:

Enquête energie en duurzaamheid

Enquête natuurzwemplek

Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en worden alleen gebruikt voor het doel van deze enquêtes.
U kunt de enquêtes anoniem invullen.

Zou u de enquêtes voor 7 april as willen invullen?

 

De uitkomsten worden via de website, de Brege en op bijeenkomsten van Plaatselijk Belang gepresenteerd.
Heeft u vragen of hulp nodig? Stuur dan even een mail naar pbmildam@hotmail.com

 

Alvast hartelijk dank voor uw deelname!