Excursie gascompressor

Op vrijdag 2 oktober vond dan eindelijk de tweemaal eerder uitgestelde excursie van Vermilion plaats naar de gascompressor in de Mildamsterpolder. Er hadden zich twaalf mensen opgegeven die in drie groepjes met mondkapjes op ieder een half uur lieten bijpraten over wat hier precies gebeurt. Het gas uit een viertal kleine velden van Oldelamer, Vinkega etc wordt hier onder lage druk (ca 6 bar)  aangevoerd en gecomprimeerd naar 43 bar en zo doorgevoerd naar Garijp waar het in het grote gasbehandelingsstations wordt voorbereid voor doorlevering aan de Gasunie en het nationale gasnet. We mochten ook een blik in de compressieruimte werpen. De zuigermotoren maken een hels lawaai dat door de zware geluidsisolatie sterk gedempt wordt. Samen met de landschappelijke inpassing in donkergroene verf en een rij boompjes probeert Vermilion de overlast voor het dorp zo goed mogelijk te beperken.