Informatie over het glasvezelnetwerk

Naast vragen over de uitvoering/planning waren er ook vragen over het wel of niet aansluiten en de kosten. Daarover het volgende (informatie van Digitale-Stad):

Wij zullen alle adressen in het buitengebied en de dorpen aansluiten op ons glasvezelnetwerk, met uitzondering van eventuele weigeraars. De aansluiting wordt kosteloos in huis afgemonteerd.
Om gebruik te kunnen maken van de aansluiting geldt voor de adressen in het buitengebied (de adressen waar nog geen enkele vorm van snel internet aanwezig is) een maandelijkse vastrechtvergoeding van € 12,50 (inclusief BTW) per maand. Het is ook mogelijk om de maandelijkse vastrechtvergoeding eenmalig af te kopen voor € 1.800 (inclusief BTW). Voor de overige adressen (waar al wel een vorm van snel internet beschikbaar is) geldt deze vastrechtvergoeding niet. De bewoners ontvangen voor de start een brief en een folder waarin aanvullende informatie staat. Hieruit blijkt ook duidelijk of er voor hen sprake is van een vastrechtvergoeding.

Het project start met het schouwen van de woning, waarbij samen met de bewoners in kaart wordt gebracht waar de kabel de woning binnenkomt. Vervolgens vinden de graafwerkzaamheden plaats langs de openbare weg. Daarna wordt een afspraak gemaakt met de bewoners voor het maken van de huisaansluiting. 

Het glasvezelnetwerk van Digitale-Stad betreft een ‘open’ netwerk, dit betekent dat meerdere providers hun diensten leveren over het netwerk, zoals KPN, T-Mobile, XS4ALL en Solcon. Het project bestaat uit twee delen. Eerst zullen de dorpen en het buitengebied ten oosten van de kern Heerenveen worden aangelegd en vervolgens het gebied ten noorden van Heerenveen.