Informatieavond duurzame energie

Op 27 november jl. vond er een informatieavond over duurzame energie plaats, met veel aandacht voor het initiatief voor een zonneweide tussen Mildam en Katlijk.

Samengevat kan naar aanleiding van de informatieavond worden geconcludeerd, dat verduurzaming belangrijk wordt gevonden en dat daarvoor veel informatie nodig is, om de goede keuzes te maken.

De Energiewerkgroep gaat aan de slag met de suggesties en zal de verschillende ideeën op een rij proberen te zetten. De Energiewerkgroep zal dit in overleg met de gemeente Heerenveen en de Energiewerkplaats verder gaan uitwerken.

Ook wil de Energiewerkgroep hierbij uw aandacht vragen voor de presentatie van de gemeente Heerenveen, met als onderwerp het verduurzamen van de eigen woning.

Van deze avond is een verslag gemaakt en ook de diverse presentaties zijn hier terug te zien:
Verslag Informatieavond 27 november 2019
Presentatie Informatieavond 27 november 2019
Presentatie Verduurzaming eigen woning Gem Heerenveen 2019

Ondersteuning en uitbreiding van de Energiewerkgroep is wenselijk; heeft u interesse en of vragen dan kunt u contact opnemen met Plaatselijk Belang Mildam of Plaatselijk Belang Katlijk: secretaris-pb@katlijk.nl of pbmildam@hotmail.com