Jaarvergadering Plaatselijk Belang

Maandag 9 april j.l. is de jaarlijkse Dorpsbelangvergadering weer gehouden. 70 belangstellenden waren aanwezig in het Hof van Schoterland. Van drie aftredende leden (Jan Goos Kampen, Minke Bouwstra (beiden niet aanwezig) en Ietje Miedema werd afscheid genomen. Yvonne de Jong, Sander Kraak en Adri Suis zijn de nieuwe bestuursleden.

Opvallend agenda punt was: de kluskaarten. Inwoners van Mildam worden gevraagd om te participeren om de diverse activiteiten samen op te pakken. Voor diverse klussen worden vrijwilligers gevraagd om de activiteiten samen te organiseren. De druk op het bestuur is der mate hoog, dat wij een beroep doen op een zo groot mogelijk aantal vrijwilligers. 

Iedereen kan zich nog aan melden voor de diverse klussen. We zijn met name nog op zoek naar: Ondersteuning Koningsdag, Ondersteuning Kinderdisco, Ondersteuning Duofiets, ICT ondersteuning Website, Coördinatie Dorpsagenda en vrijwilliger PLUSmienskip.  Opgeven of meer informatie inwinnen kan bij een bestuurslid of aanmelden via het mailadres: pbmildam@hotmail.com.
Aarzel niet, help een handje!  Bij onvoldoende vrijwilligers: betekent dit minder of geen nieuwe activiteiten!

Al met al een geslaagde avond met veel interactie en de eerste nieuwe vrijwilligers! Chappo!!