Jaarvergadering Plaatselijk Belang Mildam

Op 12 april nodigt  Plaatselijk Belang  Mildam u uit voor de jaarlijkse vergadering. Om 20.00 uur in Hof van Schoterland in Mildam.

Door op onderstaande links te klikken ziet u de agenda en de concept notulen van vorige vergadering.

agenda Jaarvergadering 2016Notulen JV PB 2015