Contact met de overheid over schade en overlast

Als dorp hebben we te maken met twee overheden als het gaat over de openbare ruimte: de provincie Fryslân en de gemeente Heerenveen. Dit maakt het soms lastig om de juiste persoon of organisatie te vinden als er een klacht is of er als schade gemeld moet worden. Hieronder een overzicht:

Wegen en openbare ruimtes:
Schoterlandseweg. Voor meldingen over snelheid, schade etc. op de Schoterlandseweg binnen en buiten de bebouwde kom kunt u contact opnemen met Provincie Fryslân, Klantencontactcentrum (058-2925925) of via deze link .

Voor alle overige wegen en openbare ruimtes binnen en buiten de bebouwde kom kunt u contact op nemen met de wijkbeheerder van de gemeente (0513-617788 ) of gebruikmaken van de BuitenBeterApp. Dit geldt ook voor schade of overlast op de stoepen naast de Schoterlandseweg binnen de bebouwde kom.

Overlast en aanrijdingen wild
Overlast kan gemeld worden bij de Provincie Fryslân (058-2925925). Er is op dit moment nog geen digitaal meldpunt.

Aanrijdingen met wild moet u melden bij de politie. Als er sprake is van spoed voor dier of mens kan dat via 112. Als er geen spoed is dan kan de melding via 0900-8844.

Het is belangrijk om een melding van een aanrijding te doen. Om een reëel beeld te krijgen van de overlast van de damherten zijn alle aanrijdingen van belang. Hier geldt: niet gemeld is niet geteld.

Op deze plek proberen wij altijd de meest actuele gegevens te zetten.