Lutz Jacobi in Mildam

 

Cultureel duurzaam, dat was een van de subsidievoorwaarden van de gemeente Heerenveen voor projecten in het kader van LF2018. Naast de 75% die de projectgroep ‘Mildam blijvend op de kaart’ voor de ingediende begroting kreeg, was er nog 25% te dekken uit andere bronnen. Dat is gelukt dankzij sponsoren Royal Smilde, Julia Jan Wouters stichting, Tjaarda Oranjewoud, Hoekstra Installatiebureau Heerenveen en De Fryske Molestichting.

Op zaterdag 14 april opende Lutz Jacobi het Brugpaneel in aanwezigheid van vele inwoners. Ze prees Plaatselijk Belang voor dit project, dat is uitgemond in prachtige panelen en een wandelkaart. Wat in Leeuwarden ‘legacy’ wordt genoemd, grinnikte ze, heet in Mildam gewoon ‘bewaren wat goed is’. ‘Jim kinne grutsk weze op jim doarp!’ gaf ze de aanwezige  dorpelingen mee.

De panelen zijn minstens zo blijvend als het symbolische gebaar dat de bekende politica kreeg: als de Rivella op is, kan het 2018-kistje nog jaren mee als vogelhuisje!