Mildam – Noord is mooier geworden

Afgelopen maart is aannemer Nota in opdracht van de gemeente gestart met de herinrichting van Mildam-Noord. Er is veel werk verzet: alle straten zijn opgebroken, de bestrating is door nieuwe vervangen of opnieuw aangebracht. Ook is de ruimte voorgroen (het wordt dit jaar nog geplant) groter geworden en is de afwatering verbeterd. En natuurlijk zijn ook de trottoirs vernieuwd en op sommige plekken zijn loopstroken aangelegd.
De werkzaamheden zijn nu (bijna) klaar en de situatie wordt zo onderhand weer normaal en daarom willen Plaatselijk Belang en de gemeente graag uw aandacht voor het parkeren.
Her en der staan op de trottoirs en loopstroken auto’s, maar die zijn bedoeld voor voetgangers. Als er op de stoep en stroken auto’s staan, dan is dat voor voetgangers lastig. Vooral voor mensen die slecht ter been zijn of met een rollator lopen is dit erg vervelend.

Dus graag uw auto niet meer (half) op de stoep of strook parkeren, maar helemaal op straat. Uw medebewoners stellen het op prijs. Bovendien werkt de auto dan beter als snelheidsremmer. En geeft u het ook door aan uw bezoek?
En o ja, voordat we het vergeten: ook een groenstrook is natuurlijk geen parkeerplaats.
Op deze manier houden we met z’n allen Mildam mooi!
Bestuur PB Mildam