Musical Vrolijke Frans

NIEUWE DATA MUSICAL VROLIJKE FRANS

Oudehorne – Op 20, 21 en 22 maart zou de Musical Vrolijke Frans plaatsvinden, maar op 12 maart werd i.v.m. het coronavirus door de overheid bepaald dat grote bijeenkomsten van meer dan 100 personen niet mochten plaatsvinden. Dat was het einde van de musical. 

Echter, de organisatie heeft nieuwe data gepland: de musical gaat door op 13, 14 en 15 november.

Dank!
Dank aan alle vrijwilligers, decorbouwers, mensen die zich enthousiast aanmeldden om mee te helpen, de Soos, de kerken, iedereen die met ons heeft gebouwd aan Vrolijke Frans, sponsoren en natuurlijk alle kaartkopers!

De gekochte kaartjes zijn automatisch geldig voor respectievelijk de voorstelling op vrijdag-, zaterdag- en zondagavond of zondagmiddag. De aanvangstijden zijn gelijk.
Vanaf 1 november is het bij Kuperus in Oudehorne mogelijk om uw gekochte kaarten om te ruilen (wanneer u liever een andere avond komt) of zelfs in te wisselen (wanneer u verhinderd bent). Tevens kunt u dan ook nog kaartjes kopen vanaf 1 november voor de zaterdagavond en zondagavond. Momenteel zijn er nog circa 150 kaartjes beschikbaar. Voor vragen kunt u mailen naar musicalvrolijkefrans@yahoo.com