Sportinstuif Katlijk/Mildam 25 juni

flyer sportdag

Een gezamelijke activiteit van TV Mildam eo, Kaatsvereniging Heaks en Krekt, VV Mildam, Gymvereniging DDT en Jeu de Boule De Blede Boulers.   Waar kleine dorpen als Katlijk en Mildam groot in kunnen zijn!