Wijziging Inzameling afvalcontainers Omrin

De gemeente Heerenveen en Omrin doen er alles aan om uw huishoudelijk afval zo efficiënt en goedkoop mogelijk in te zamelen. Voor 2018 zijn er een aantal zaken veranderd.

De inzamelfrequentie is aangepast: per 1-1-2018 wordt de Sortibak en Biobak tweewekelijks, dus weer om en om, ingezameld. Het kan daarnaast voorkomen dat uw containers min 2018 op een andere werkdag worden geleegd. Kijk voor uw nieuwe inzameldata op uw digitale afvalkalender of via de gratis Omrin Afvalapp.
U kunt de afvalkalender 2018 ook downloaden via deze website.