WOB en gemeentelijke informatiepagina

De Wet Openbaarheid van Bestuur garandeert dat informatie van de overheid openbaar beschikbaar is. Overheden zoals het rijk (ministeries), de provincie, gemeenten en waterschappen zijn verplicht hun besluiten – informatie voor burgers dus – bekend te maken. In de Leeuwarder Courant kun je bijvoorbeeld bekendmakingen van de provincie tegenkomen en ook de gemeente publiceert wekelijks een rijtje vergunningen voor (ver)bouw, sloop, een wegafsluiting e.d. in onze huis-aan-huis bezorgde Heerenveense Courant. Hoewel…

Dorpsgenoot Evert Vel merkte op dat de gebruikelijke gemeentelijke informatiepagina tegenwoordig ontbreekt! Deze publicatie is al enige tijd geleden gestopt, begreep Plaatselijk Belang bij navraag aan de gemeente. En ofschoon ‘alles’ tegenwoordig online te volgen is, is dat toch een verzuim van onze overheid. Heel wat mensen weten immers niet wat met ‘online’ bedoeld wordt.

Wijkmanager Marc Jense van de gemeente reageerde mondeling dat hij het toejuicht als burgers aan de bel trekken: “Het is goed dat mensen vanuit betrokkenheid de gemeente kritisch benaderen.” Kritische burgers houden de gemeentelijke bedrijfsvoering democratisch. Daarom ons verzoek: wilt u toegang hebben tot informatie over bestuurlijke aangelegenheden, meld dat dan bij de gemeente via griffie@heerenveen.nl! Als het onze gemeenteraad ernst is met alle ambities (verduurzaming, versterken van de lokale democratie en ontwikkeling van het centrum, wijken en dorpen), dan pakken ze de hint vast wel op. En hierover verwachten we zondermeer een openbare bekendmaking!