Schijnbare stilte rond gaswinning Heerenveen

20180320 Schijnbare stilte rond gaswinning Heerenveen

Er wordt de laatste tijd weinig gesproken tussen de partijen rond de gaswinning.

  • Fokke Jansma, het aanspreekpunt van Vermilion,voor veel mensen, bleek per 1 januari met de noorderzon vertrokken, dus zonder aankondiging of afscheid, Sinds november is er al geen contact meer geweest met Vermilion ondanks onze verzoeken daartoe.. Ook de gemeente heeft heel lang geen contact gehad met het bedrijf.
  • De gemeente  heeft een eerste aanzet voor een communicatieplan gemaakt. Op 22 maart zal het in het volgend PB/gemeenteoverleg worden besproken. Vermilion heeft beloofd daarbij ook deels aanwezig te zullen zijn.  Heerenveen is bang dat haar bezwaren tegen Nieuwehorne 02 bij Economische zaken geen grond zullen vinden (maar zet tot nu toe gelukkig wel door). Ook voor de nieuwe plannen voor een drievoudige boring bij de ijsbaan van Nijelamer waarvan een onder Heerenveen zit ze op het vinkentouw.
  • we blijven benieuwd naar de inventarisatie door de gemeente van plaatselijke belangen die toch kadootjes aannemen van Vermilion (maar met de mond belijden dat ze achter de acties van Katlijk en Mildam staan).

Ondertussen blijven onze vragen open staan:

  1. Wanneer worden de plannen van Vermilion voor nulmeting van gebouwen voor Langezwaag (lees: De Knipe en Skoatterwâld!) en Nieuwehorne bekend? Voor Langezwaag is het al lang geen nul meer: de putten 01 en 02 zijn al over de helft leeg.
  2. Wat zijn de plannen met Langezwaag 04 zoals laatst in de LC stond?
  3. Wat zijn de verdere plannen van Vermilion voor deze regio op basis van de resultaten van het seismisch onderzoek dat ze vorig jaar hebben gecompleteerd? Vorige maand stond er opeens ook weer een boorplan in de LC voor een proefboring naar drie velden in drie gemeenten, waaronder een in Heerenveen. Waarom lezen wij dat uit de krant?
  4. Wat zijn de plannen met Nieuwehorne 02? Hoeveel gas zit daar en wanneer wordt de leiding naar de compressor onder het Katlijkerschar door aangelegd?

De compressor onder Mildam is de aflopen tijd inwendig ingepakt om het geluidsniveau verder omlaag te brengen. Er hebben tot die tijd meer dan een maand  vier rode zeecontainers voor gestaan (zie de foto) die de hele landschappelijke inpassing danig verstoorden. Ze moesten het extra geluid tegengaan dat de koeling van het regelhuisje produceert. Zodra het weer het toelaat zal het beplantingsplan zoals getekend door Weststellingwerf dit voorjaar voor de installatie worden aangelegd.

Reacties op en vragen over dit gasblog mogen, liefst per mail, naar de schrijver:
Wiebe Nijlunsing, wnijlunsing@gmail.com