10 juli 2017 Excursie Vermilion Boortoren Nieuwehorne

Vier excursies naar Boortoren Nieuwehorne Vogelweide: geef u op!

Ondanks de stoere woorden van de gemeenteraad lijkt het er toch van te gaan komen: de beide gasvelden van Nieuwehorne worden verder ontwikkeld en aangesloten. In bijgaand factsheet staan meer details. Er komen ook vier excursies om de booractiviteiten van nabij te bekijken en vragen te stellen. De ervaringen met Langezwaag leerden ons dat dat een prima gelegenheid is om eens met Vermilion in gesprek te gaan. Vermilion schreef ons als PB:
Zoals eerder aangekondigd zullen door Vermilion booractiviteiten worden uitgevoerd op onze locatie Nieuwehorne aan de Vogelweide. Volgens de meest actuele planning zullen deze activiteiten in augustus worden uitgevoerd.
Gedetailleerde informatie is opgenomen in de bijgevoegde  factsheet.

Vanaf ongeveer begin augustus zullen de boortoren en bijbehorende onderdelen worden aangevoerd naar Nieuwehorne. De boring zelf zal ongeveer 1 week later starten, waarna de operatie circa 4 weken in beslag zal nemen, voordat de boorinstallaties weer worden afgevoerd van de locatie. Dit zijn de voorlopige data, een wijziging in het boorprogramma of procedure kunnen de data doorschuiven.
Via  PB Mildam worden belangstellenden uitgenodigd  voor een rondleiding op de locatie tijdens de booractiviteiten. In de bijlage vinden jullie een beschrijving van hetgeen tijdens een rondleiding kan worden verwacht.
Om deze bezoeken mogelijk te maken is altijd afstemming nodig met de leiding van de booroperatie. We hebben met hen afgesproken dat er op de volgende  dagen en tijdstippen de mogelijkheid is om de boorlocatie te bezoeken:

  • Donderdag 10 augustus 15:30 uur en 18:30 uur
  • Donderdag 17 augustus 15:30 uur en 18:30 uur

De rondleiding en uitleg zal naar verwachting circa 1,5 uur duren.

 

 

 

 

 

Aanmelding

De maximale groepsgrootte die we per rondleiding kunnen ontvangen is 10 personen. We willen graag van te voren de groepen ingedeeld hebben.
Hiervoor is het nodig dat deelnemers zich aanmelden voor een rondleiding. Tot uiterlijk vrijdag 4 augustus aanstaande kan men zich aanmelden via aanmelding@vermilionenergy.com   met daarbij aangegeven op welke tijdstippen men niet kan deelnemen.
Bij de aanmelding graag naam, emailadres en telefoonnummer aangeven. De groepen worden door Vermilion ingedeeld en men krijgt bericht voor welke groep men is ingedeeld. Op het door Vermilion aangegeven tijdstip wordt men dan op de locatie verwacht.

Na vrijdag 4 augustus kan men zich niet meer aanmelden voor de rondleidingen. Er is altijd een kans dat een rondleiding door wat voor omstandigheid dan ook komt te vervallen.

20170704 Factsheet Nieuwehorne 2 DEF