Bestuursvergaderingen Plaatselijk Belang zijn openbaar

Wilt u als toehoorder eens een PB bestuursvergadering bijwonen? Dat kan! Wilt u zelf iets inbrengen dan is het handig dit vooraf te melden, zodat er ‘inlooptijd’ gereserveerd kan worden als eerste agendapunt. Er wordt in principe op de 2e maandag van de maand vergaderd van 19:30 – uiterlijk 22:00 uur, doorgaans in de Tjongerschool.
Voor de vergaderdata raadpleeg de dorpsagenda.