Persoonsgegevens veilig bij PB

Sinds mei dit jaar is de AVG van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Doel is te voorkomen dat uw persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer e.d.) door derden gebruikt worden voor doeleinden, waarvoor ze geen toestemming aan u hebben gevraagd.

Wat doet PB met de ledengegevens? Het bestuur heeft privacy beleid geformuleerd, een handleiding waar het zich aan zal houden. Hier vindt u onze privacy verklaring.