De Royal Canadian Dragoons komen 14 april naar Mildam!

Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding komt dinsdagochtend 14 april a.s. rond 11.15 /11.30 tot 12.00 uur een groep veteranen 1) van het Regiment Royal Canadian Dragoons met hun partners Mildam bezoeken. Zij komen speciaal naar Mildam om een impressie te krijgen van de brug over de Tjonger waar dit Regiment destijds gestreden heeft om Fryslân te bevrijden.

En om met dorpsbewoners, die de strijd destijds op 12 april mee hebben gemaakt of er verhalen of foto’s over hebben, ervaringen uit te wisselen. Belangstellende dorpsbewoners zijn van harte welkom. Van de Tjongerschool is een groep leerlingen aanwezig om met de veteranen in gesprek te gaan aan de hand van een aantal vragen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen ontvangen de Canadese gasten in Hof van Schoterland en heten de leerlingen en dorpsbewoners welkom. Dan houdt een van de veteranen (kolonel Peter Atkinson) van het Regiment Royal Canadian Dragoons een toespraak in het Engels. We helpen elkaar wel met vertalen.

Programma

In overleg met het bestuur van PB Mildam en een leerkracht van Openbare Basisschool Tjongerschool ziet het programma met de gemeente er – onder voorbehoud – als volgt uit:

11.15 uur Inloop bij Hof van Schoterland

11.30 uur  Ontvangst veteranen Regiment Royal Canadian Dragoons

Welkomstwoord door burgemeester Tjeerd van der Zwan

11.45 uur  Toespraak door gepensioneerde kolonel Peter Atkinson

12.00 uur  Uitwisselen vragen van basisschoolleerlingen + foto’s en verhalen van dorpsbewoners en veteranen

12.25 uur  Veteranen wandelen met college en PB naar de Tjongerbrug als herdenking

12.30 uur  Afscheid en vertrek

Na ontvangst van de veteranen worden met de aanwezigen – onder het genot van een kop koffie/thee of limonade met oranjekoek – herinneringen opgehaald en foto’s en verhalen gedeeld. Naast de toespraak van de kolonel en de vragenuitwisseling van leerlingen en dorpsbewoners kan men de opgehangen foto’s bekijken.

Aansluitend lopen de veteranen naar de brug over de Tjonger onder begeleiding van het college en PB Mildam. In Hof van Schoterland hangen we wat foto’s van 1995 op toen er een hele optocht in militaire voertuigen over de brug aankwam.

1995 – 50 jaar bevrijding Mildam
Bezoek van een colonne historische militaire voertuigen

 Oproep: Mocht u foto’s uit de oorlog in Mildam hebben of van 12 april 1995 dan stellen we het op prijs dat u ze (tijdelijk) beschikbaar stelt. Een mailtje naar PBMildam@hotmail.com is voldoende, wij nemen contact met u op voor het inscannen.

1) Deze groep van zo’n 45 gepensioneerde veteranen inclusief partners (slechts een van hen heeft in 1944-1945 in Nederland gevochten) is tussen 13 en 17 april 2020 in Nederland en toert langs slagvelden (battlefields), waar dat regiment heeft gestreden: ze bezoeken o.a. Arnhem, Burdaard, Dokkum, Leeuwarden en op 14 april Oldeholtpade en aansluitend Mildam.