Dodenherdenking 2018

Dodenherdenking 2018. In gezamenlijkheid met PB Katlijk werd de dodenherdenking georganiseerd. Een waardig gedenken van  hen die voor onze vrijheid streden en strijden.
Op de website van PB Katlijk vindt u een uitgebreid verslag.

www.katlijk.nl/Waardige_4_mei_herdenking