Dorpsvlag

Wilt u ook zo ’n mooie Mildamster vlag aan  de gevel met het dorpsfeest?
Maak € 17,50 over naar NL 73 RABO 0331 6042 99 ovv van “vlag “, uw naam en adres. De vlag wordt bij u thuisgebracht.